Tsara loatra ! Tsy mety raha tsy zaraina ho an'ny namana, Zanak'Iarivo sy Zanaky ny lafy valon'ny Nosy.