Ingahy Formidable

Nampidirin'i ikalamako | 10 Sep, 2015

 

Mpampianatra taranja frantsay anay teny amin'ny sekoly ambaratonga faharoa no nitantara ity taminay. Asa naninona fa tsy afaka tato anaty lohako izy ity efa ho herinandro izao Innocent

Fa fony fahavelony, hono, ingahy Formidable dia nanafatrafatra mihitsy ireo havany hoe raha maty aho dia aza mba apetraka eo an-doha fasako ny anarako fa tsy tiako mihitsy.
Satria manko, hono, dia nohadrohadroin'ny olona loatra sy nihomehezan'ny olona foana izy tamin'io anarany io noho ilay anarana tsy dia mahazatra.

Nony tonga tokoa, hono, ny andro nahalasanany, dia toy izao no soratra napetraky ny havany teo amin'lay vato mariky ny fasany.

"Ato no mandry fehizay, olona iray mamy hoditra tamin'ny fiaraha-monina. Nahafoy ny androny tamin'ny fanaovan-tsoa. Nanome izay kely nananany nanampiana ny hafa. Tsy mba nitady valiny teo amin'izay nataony tamin'ny hafa. Vady, ray, zanaka, zoky, zandry, namana, mpiara-miasa tsy foinay mandrakizay."

Dia isaky ny misy mpandalo, hono, eo amin'ny fasany ka mijanona mamaky ilay soratra, dia misento tokana, miteny hoe : "c'est Formidable !"

 

Angano angano, arira arira,
Izaho mpitantara.
Ianareo mpamaky.