Vaksiny ry dada, vaksinin'ny zaza... hoy ry Ny Nanahary.

Nampidirin'i ikalamako | 4 Jio, 2021

Tany amin'ny taona 80' tany ho any isika nofaizin'ny bemangovitra ka nahatonga ny aingam-panahin-dr'i ry Nanahary tamin'ilay hira hoe : "Vaksiny ry dada, vaksinin'ny zaza, lesonay afak'omaly ka aoka isika samy ho faly. Fiarovana ny mpianakavy ka esory an-tsaina ny mosavy. Vaksiny tsisy vola, azo atao koa ny sola..."

Nofaizin'ny covid-19 isika atý amin'ny taona 2020 ka mbola taritintsika hatratý amin'ny 2021. Ny fanefitra hitan'ny manampahaizana tamin'izany dia ny vaksiny.. fa an'ny olon-dehibe indrindra indrindra.

Tsy voatery ho atao hoy ny Fanjakana, saingy voatery hanao ihany isika satria isan'ny pasipaoro hivoahantsika ivelan'ny firenena onenantsika izy io. Vita aloha ny tsindrona voalohany ho ahy androany, afaka roa volana sy tapany ny faharoa.

Mba tsiahivina kely ato anaty blaogy ihany koa aloha fa efa nifantoka loatra nanodidina ity aretina ratsy ity ny fanombohan'ny folo taona faharoa amin'ny taona roa arivo.

 

2020 anatin'ny 6 minitra

Nampidirin'i ikalamako | 4 Jan, 2021

 

Na niantomboka tamin'ny ranomaso fa nilaozan'ny namana tiana aza ny 2020, ary nofaranana tamin'ny fihibohana satria izay no fepetra noraisin'ny fanjakana mba tsy hampirongatra indray ny valan'aretina COVID-19 izay namely mafy tokoa ny firenenay eto Italia, dia tsy azo lazaina fa ratsy izy fa navesatra fotsiny.

Ary teny anelanelan'ny janoary sy desambra teny dia nisy tokoa ny lesona nomeny ho an'ny zanak'olombelona : iaino arak'izay azo atao ny anio, sitraho ny bitika atolotry ny fiainana fa sarobidy izany rehefa tsy afaka atao intsony.

 

Ny hefin-tsikina an'i nenibe.

Nampidirin'i ikalamako | 11 Okt, 2020

 

Ny reny sy ny renibe taloha dia nanao hefin-tsikina tambonin'ny akanjony ho fiarovana ireny satria tsy dia nanana akanjo maro nisolosoloana rizareo. Mora kokoa manko ny manasa ny hefin-tsikina izay vita amin'ny hasy ny ankamaroany, noho ny akanjo na pataloha na somizo vita amin'ny lamba hafa.
Fiarovana ny akanjo noho izany no tena asan'ny hefin-tsikin'i nenibe, kanefa ambonin'izay dia :

Natao hibatana ny vilany mamay izy fony mbola tsy nisy ireny "fibatam-bilany" ankehitriny ireny.

Tsy nanano-sarotra ny namafa ny ranomason'ny ankizy, sy indraindray, manadio ny tarehy misolitiky ny loto.

Rehefa any am-pisoko i nenibe dia ny hefin-tsikina no itondrany ny atody, na ireo akohokely mila velomina, na ireo atody efa mitady ho foy izay apetrany eo akaikin'ny fatana hahazo hafanana mba hanamora ny fahafoizany.

Rehefa misy vahiny mamangy dia natao fiafenan' ireo zaza saro-kenatra ny hefin-tsikin'i nenibe. Avy tamin'izany no nahatonga ilay fomba fiteny hoe "miafina anaty atin'akanjon-dreniny".

Rehefa mangatsiatsiaka ny andro dia ampakarin'i nenibe izy iny hanafanany ny sandriny sy ny sorony. Rehefa andro mafana kosa dia hamafany ny hatsembohany rehefa izy miketrika sakafo eo amorom-patana.

Natao hikopakopahana afo mitady ho faty ihany koa iny hefin-tsikina ela niasana iny.

Mbola iny ihany koa no hitondrana ny ovy sy ny kitay mankany an-dakozia.

Raha eny an-tsaha dia izy no solon'ny harona hasiana ireo karazam-bokatra : rehefa voaoty ny pitipoà dia tonga koa ny anjaran'ny laisoa. Rehefa tapitra ny fotoanany, dia hanangonana ireo paoma latsaka avy eny ambony hazo izy.

Rehefa misy vahiny tsy ampoizina dia mahavariana fa haingana dia haingana mihitsy ny hamafan'iny hefin-tsikina iny ny vovoka amin'ny entana.

Rehefa amin'ny ora fisakafoanana dia ahofahofan'i nenibe avy eo an-davarangana ny hefin-tsikina, hilazana amin'ny vatan-dehilahy eny an-tsaha fa masaka ny sakafo ka mila mody amin'izay.

Ampiasain'i nenibe hamoahana ny mofomamy avy ao anaty lafaoro tanimanga ihany koa izy ka apetrany hampangatsiahana eo amin'ny sisim-baravarankely.

Mbola mila taona maromaro angamba vao hisy hahaforona fitafy afaka hifaninana amin'iny hefin-tsikina efa tontatonta nefa mahavita be iny. 

Avy teny am-baravarankelin'ireo Malagasy mihiboka eran-tany

Nampidirin'i ikalamako | 6 Mey, 2020

 

​Tamin'ny voalohandohan'ny volana aprily dia nisy namana nanasa ahy hiditra tamin'ilay vondrona "View from my window" tao amin'ny facebook. Nojereko ka feno vahoaka be eran'izao tontolo izao tao ary nahatsiaro tena ho bitika tsisy mpahita aho ka naleoko nivoaka tsimoramora. Nahafinaritra ahy anefa ilay izy ka niainga koa ny ketrika hoe maninona moa raha manangana iray toa an'io hanalana andro miaraka amin'ny namana ato fotsiny. Dia natsangako tokoa ny 11 aprily 2020, ary "Malagasy mihiboka eran-tany" no natao anarany.

​Nataoko vondrona mihidy izy aloha satria dia hoe iarahanay mpinamana nanala andro fotsiny mandra-pifaran'ny fihidiana aman-trano no noeritreretina. Kanjo ireo namana nampidiriko tanaty vondrona niantso namana hafa koa, dia ireo niantso hafa. Dia taitra aho afaka adiny iray naharay sary marobe avy amin'olona tsy fantatro. Voatery nangataka an'i Fahamarinana Maharitra haingana aho nanampy ahy niandraikitra ilay izy ary novohaina ho hitan'ny rehetra ilay vondrona.

Mba hanamora ny handraisan'ny maro ny foto-kevitra dia novaina ho ​Avy eny am-baravarankelin'ireo Malagasy mihiboka eran-tany izy.

​

 

Tsy haiko ny hamintinana izay nitranga tao fa ny azoko lazaina dia feno ny fo nahita ny hafalian'ny mpikambana rehetra. Ny 4 mey teo no nanomboka ny famohana tsikelikely ny varavaranay eto Italie noho izany dia ny 1 mey no nohidiana ny rindrin'ny vondrona, na teo aza  ny alahelon'ny mpikambana maro izay nangataka ny hanohizana sy hanovana anarana azy fotsiny rehefa vita ny fihibohana.

​Fotoana nanamarika ny tantaran'izao tontolo izao ny famelezan'ny valan'aretina COVID-19 ka nahatonga antsika rehetra nasaina nihidy aman-trano. Ho anay dia hijanona ho tahiry, ho tsangambato mahafinaritra ho an'ny tantarantsika Malagasy tamin'ity vanim-potoana manokana ity io vondrona io. 

Ny hanovana ny anarany sy hanohizana azy dia  hahavery tanteraka ilay lohahevitra hoe "mandritra ny fihibohana" ary zary herim-po very maina ny ezaka nanasivana sary efa 20.000 mahery mba ho izay teny am-baravarankely, na eny an-davarangana, na teo an-tokontany fotsiny no nekena hipoitra amin'ny rindrina - misy aza moa ny nahavita niakatra teny an-tafontrano mihitsy nikopa-tànana mba ahafahanay mijery ny hakanton'ny tazan'ny masony.

Io izy, azo vangiana hatrany raha manindry ny rohy ianao : Avy eny am-baravarankelin'ireo Malagasy mihiboka eran-tany 


​

 


Ny toetra mendrika nasehon'ny rehetra nandray anjara tao no tena heriny fa izahay mirahavavy dia​ faly raha afaka nanao izay nahatanteraka izany. Fahafaham-po lehibe ho anay izany.

Mankasitraka ireo haino aman-jery sy ny filazam-baovao niresaka momba ity kopa-tanana nifanaovana ity, na ny tamin'ny fampielezam-peo araka ny tatitra nataon'ny namana, na ny akony tonga taty aminay toa ireto : 

Aleo ny hevitra vitsivitsy nofantenana tamin'ireo maro be naposaky ny mpikambana no hanambara izay tsapanay rehetra nandritra izay 20 andro nahavariana anay tao izay.

Mirary soa indrindra mba hivoaka mpandresy izao tontolo izao amin'ny fiadiana amin'ity aretina ity.


 
 

Fiaraha-moninay atý Italia miaraka amin'ny COVID-19

Nampidirin'i ikalamako | 16 Mar, 2020

 

 

Tsy hanao diary ny isan'andronay mihidy aman-trano nanomboka tamin'ny 9 martsa aho fa mba hitantara fohy izay herinandro voalohany izay eto am-piadiana amin'ity aretina  COVID-19 na coronavirus ity.

Be ny fanentanana natao, samy nandray andraikitra nanentana ny namana, ny havana mba hanaraka daholo ilay lalàm-panjakana hoe "aza mivoaka ny trano raha tsy tena misy antony manokana sy lehibe". Raha ny sekoly amin'ny ambaratonga rehetra fotsiny manko no nohidiana tamin'ny faramparan'ny volana febroary iny dia ny firenena iray manontolo no noferana tsy hivoaka intsony nony tonga ny 9 martsa.

Ny antony dia satria nihombo ilay aretina tany avaratr'i Italia, nitombo ny isan'ny maty sy ny  isan'ny marary na dia nitombo ihany koa aza ny isan'ny sitrana. Nofaritana ho faritra mena noho izany ny faritr'i Lombardia, any avaratra, ka tsy tokony hisy hahazo mivoaka na miditra. Vao nahare izany ireo mponina tany ny alin'ny nivoahan'ilay didy hitsivolana dia nihazakazaka naka fiaradalambý sy fiarabe ny alin'iny ihany ny ankamaroan'ny olona "nandositra" namonjy havana sy namana any atsimon'i Italia. Mbola asa be ho an'ny fanjakana ihany koa  ny niandry azy ireny teny amin'ny gara isan-karazany satria izay tratra dia tsy maintsy natoka-monina avy hatrany. Hany  herin'ny fanjakana dia namaritra an'i Italia manontolo ho faritra mena sy nandrara anay rehetra tsy hivoaka intsony raha tsy antony lehibe ny alatsinainy 9 martsa. Maro ny fiasana nakatona fa misy ihany anefa ireo navela hisokatra satria ny fiainam-pirenena mila mihodina na izany aza. Izany hoe ireo tsy maintsy miasa aloha dia afaka mandeha fa mila mameno ilay "fahazoan-dàlana" izay  alaina ao amin'ny vohikalan'ny Ministeran'ny Ati-tany.

Tsotra sady mora azo ny anton'zay fepetra izay ary averiko amin'ny namana rehetra ombieny ombieny : "raha mbola mivezivezy sy mifanerasera isika dia mivezivezy sy hiparitaka hatrany ilay biby ratsy".

Misy ihany ny mbola mafy loha, mieritreritra hoe ahoana moa zahay no fehezinao ato an-trano. Dia naveriko foana hoe ny didi-jadona manjaka any Chine no naha-avotra an-drizareo ka izao zareo efa manomboka miverina tsimoramora amin'ny fiainana an-davan'andro. Tsy mbola resy tanteraka ilay izy fa efa manomboka mihena. Satria any Chine rehefa didy mivoaka dia arahana raha tsy te-ho tapa-doha. Ny tany tandrefana no hamono tena amin'ny demokrasiany.

Manomboka miha-ratsy koa ny toe-draharaha any amin'ireo firenena hafa. Dia hita fa mamerina ny fahadisoana nataonay teto Italie  tamin'ny tapa-bolana ihany koa rizareo. 

Omaly raha olona 368 no namoy ny ainy tatý aminay tanatin'ny iray andro, dia voalaza fa niakatra 38% ihany koa ny isan'ny mitondra ilay otrik'aretina any amin'ny faritra atsimon'i Italia, indrindra ny faritr'i Puglia. Nahoana no niakatra tampoka ? Satria nentin'ireo nandositra avy tany avaratra tamin'ny tapabolana nidina any atsimo ilay virus. Tsy hita teo no ho eo izay fa izao vao mitranga satria 15 andro no mikotrika ao anaty ilay aretina vao mirongatra etý ivelany (incubation hoy ny teny frantsay).

Tokony hilamina ilay fanarahana fepetra raha tsy misahotaka isika. Miteny ho antsika rehetra aho, hatramin'ny any Madagasikara satria averina hatrany fa tsy marina ilay hoe tsy mandaitra any amin'ny tany mafana ilay aretina. Tena  mandaitra fa samia mitandrina.

Manomboka ny herinandro faharoa mihidy an-trano izahay izao. Tamin'ny alarobia ihany aho no nivoaka kely 30 minitra niantsena. Milahatra eo ivelany, manaja ny elanelana 1 metatra avy, dia miditra tsikelikely. Rehefa tafavoaka ny ao vao miditra indray ny manaraka. Tsy atao mahakivy izany fa manararaotra maka rivotra sy manala voly ihany koa e. Inona moa no mahamaika, hiantsena dia avy hatrany dia hody dia tsy hivoaka ny trano intsony avy eo ! Ny tànana no tena mila arovana fa iny no tena hikitikitika ny entana ao anaty tsena ao. Ny orona sy vava afaka saronana amin'ny lamba fitafy raha tsy manana ilay tena izy.

Mbola ho apetrako ho tehiriziko eto fa ho atambatro ireo horonantsary vitsivitsy nanamarika ity vanim-potoana mangidingidy ho an'ny tantaram-pirenenay ity.

Tsy maintsy resena ary tsy maintsy ho resy ity aretina ity fa miangavy antsika fotsiny "mipetraha ao an-trano !". 

Raha mbola manohy mivezivezy isika dia tsy ho resy izy na afaka herintaona aza.

Ny teny fanentanana sy fankaherezana miasa atý izao dia ny " #iorestoacasa" (#mijanonaatoantranoaho ) sy ny hoe #andràtuttobene (#hihatsaraizao )

Olona avy Italia tsy mahazo miditra any Madagasikara - #coronavirus

Nampidirin'i ikalamako | 2 Mar, 2020

 

Ambadiky ny tsiky sy hehy hono tsy voatery ho fifaliana foana. Tsiky fanafenan-tomany, hoy i Bessa.

Misy rahona mampanjombona io tsiky sy hehiko io hatramin'ny maraina. Misy namana nanontany ahy tamin'ny alin'ny zoma  28  febroary hoe ahoana io "notam" io, tena tsy tafa ve fa marary mafy i dada ka tena mila mandeha aho. Tsy nanana avaly azy aho dia nentiko tao amin'ny vondronay zanaka am-pielezana eto Italia ao amin'ny facebook ny resaka. Samy niresaka tao izahay rehetra fa nisy kosa nandefa hafatra manokana ho ahy avy teo, niteny hoe i anona lasa aninkeo ka tokony efa tonga izay zareo dia eo no hahitantsika hoe tafiditra ve sa tsia.

Afaka ora iray dia tonga ny vaovao hoe avy dia nalain'ny fiara mpitondra marary teny Ivato rizareo dia nentina ho atoka-monina eny amin'ny hopitaly eny Anosiala, Ambohidratrimo. Tankina daholo aloha.

Marihina fa ny 27 febroary no nosoniavin'ny ministry ny fahasalamana ilay "notam", izay misy soratra hoe "ity dia hanan-kery amin'ny fotoana hanaovana sonia azy". Ny 28 febroary maraina izahay mbola nahazo fanontanian'ny havan'ireo lasa nisidina hoe "aiza ny vohikalan'ny ministera milaza io" fa tsy nahita zareo - satria nanomboka nanana ahiahy koa izy ireo. Nitady aho moa dia nahita hoe adiny roa talohan'ny fanontaniana no namoaka ilay izy ny pejin'ny Primature ao amin'ny facebook. Izany hoe tsy hay na ny 27 febroary tamin'ny firy no vita sonia ny fandraràna ofisialy fa ireto namana kosa ny 28 febroary tamin'ny 7 maraina no niainga teto Roma tamin'ny sidina Air France izay mbola nandalo Paris. Ny Air France koa tsy mbola nahazo teny midina hoe tsy mahazo mitondra mpandeha avy Italia mankany Madagasikara.

Ny ampitso maraina, sabotsy 29 febroary dia  hafatra avy eny Anosiala mihitsy no azoko nanazava ny fandehan-javatra sy niangavy ahy hampita amin'ny rehetra hoe aza miainga intsony fa avy dia midoboka 15 andro any Anosiala.

Nandritra izay fotoana izay dia niaraka miasa saina tamin'ilay namana manana ray marary aho. Sady tsy nandrisika azy hijanona aho no tsy nandrisika azy handeha fa olon-dehibe izy mahalala ny ataony.

Marina fa sady mifananihany izahay no mandinika hoe inona daholo no atao : haka taratasy fanamarinana fa salama tsara, hanantena fahagagana ve hoe tsy ho tratran'ny sivana fa ho tafavoaka soa aman-tsara, sns. Inona daholo no atao anaty valizy hiatrehana ny eny Anosiala raha midoboka eny : hitondra savony hanasana lamba sy hisasana, hitondra lambam-pandriana ihany koa, hitondra ody moka sy fanafody hafa sao sanatria ny moka indray no hanadaraboka, atao bebe fahana aloha ny finday mandrapahatongan'ny havana hamangy hitondra fahana malagasy, sns.

Izaho izany amin'io miresaka amin'ny eny Anosiala hoe ahoana sy ahoana ny ao dia arak'izay lazain'ny eny no handinihanay ny tokony ho entina sy hatao.

Kanjo omaly alahady 1 martsa hariva izy nandondòna toy ny mahazatra. Avy aho dia nanadrohadro hoe "efa tsy vizaky ny "quarantaine" intsony angaha ny ati-doha" - satria izay no fifamazivazianay. Kanjo hoy izy hoe maty i dada.

Kepoka aloha. Voadona satria niaraka nitady fika handehanana hahita maso an'i dada no nandanianay fotoana tao.

Dia ahoana ?
Tena mbola vonona izy handeha na dia hidoboka eny Anosiala aza. Azoko mihitsy izay faniriany handeha izay. Fony mbola teo i dada dia ny tanaty lohany dia hoe mba ho hain'i dada fa tsy any amin'ny 10.000 km intsony izy fa mba efa etsy Anosiala fara-faharatsiny. Mba efa afaka hamangy azy ny havana na dia hoe eo an-tokotany aza fa zareo tsy mahazo mivoaka.

Izao lasa i dada dia tsy maninona fa handeha ihany, mba ho akaikin'ny fianakaviana na dia eny Anosiala aza Cry

Ny maraina vao nifoha aho ity alatsinainy ity dia nanafatra indray hoe ilazao rizareo any an-tanàna handefa taratasy fanamarinana fa nodimandry i dada, na fara-faraharatsiny ny filazana manjò. Izy rahateo efa nivonona haka taratasy fanamarinana any amin'i dokotera hoe salama tsisy tazo, tsisy kohaka, tsisy n'inon'inona. Dia efa vonona hoe raha te-hiala andraikitra ny sidina hitondra dia hanao sonia izy fa izy irery no tompon'andraikitra raha misy zavatra mitranga aminy.

Izaho amin'io sady miomana fa tsy maintsy handeha hiasa ka hoy aho taminy hoe raha vao mirava aho dia mihazakazaka mody haka vaovao faramparany sady hametrapetraka ny ato an-trano dia hamonjy anao eny an-tseranam-piaramanidina fa tongava alohaloha dia misy fotoana handaminana paik'ady.

Tsy nitaredretra mihitsy vao nirava fa avy dia namonjy fodiana, namoha solosaina sy facebook dia nandondòna azy tao. Antsoiko indry izao dia izao, hoy izy. Vao mainka aho nangovitra hoe misy inona indray. Kanjo hono kay vao nanontany ilay birao nividianany tapakila izy hoe mety ho ekenareo handehanako ve ity taratasy nomen'i dokotera ity hoe salama tsara aho, dia nanokatra solosaina hitady ny momba azy ilay birao dia avy dia nivandravandra be tao hoe tsy afaka miondrana ianao fa hentitra ny fandraràna avy any aminareo. Dia teo aza moa dia nitantara rizareo hoe fahadisoan'ny governemantanareo no nahalasa azy 5 tamin'ny zoma 28 febroary iny satria mbola tsisy nahazo taratasy momba izany izahay ka tsy nahalala hoe tsy mahazo mankany ny avy Italia.

Maty momoka teo ilay faniriana hanao adidy farany ho an'i dada.
Voin-kava-mahatratra moa ilay izy ka izaho avy no kepoka sy oriory eto.

 

Miandra sy Miandravola.

Nampidirin'i ikalamako | 19 Jio, 2019

 

Efa tamin'ny volana febroary ity tantara nahafinaritra ahy loatra ity no tokony nampidiriko tato saingy varimbariana aho dia izao vao tafiditra. Niniako tsy novaina ny datin'ny blaogy. Tsy maninona fa toa fotoana somary feno fanembonana koa izany andro izany hany ka tsaroana tampoka hoe tokony natao tato efa ela izy ity.

Angamba tsy mila fanazavana betsaka fa ireo resaka rehetra taterina eo ambany ireo efa mahalaza azy... 
hoe fony vao tazako ny anarana sy endriky ny renin'i Mr Sayda, mpihira, dia nitselatra kely ny am-bavafoko hoe ilay naman'i Miandra zokiko io Fidéline io na dia efa nampitsiky ahy ihany aza ny nahita ilay anarana nitovy tamin'ny 2015, fony niaraka nanao ity lahatsoratra ity izahay : "Alefa Sayda, hoy ny hiakan'i Misié", izay lahatsoratra voalohany nivoaka momba azy tamin'ny filazam-baovao malagasy, rehefa nanomboka fantatr'olona ny talentany.

Fa sendra nisy nilaiko tamin'i Misié momba ny RadioVazoGasy moa tamin'ny febroary iny vao nararaotiko napetraka taminy ny fanontaniana ary dia io izahay mianaka fa samy fenofeno ny fonay tafaresaka teo ary dia izay ihany no tiako tsarovana eto fa tsy anampiana intsony.

 

 

 

 

 

Vary mora aty amin'ny taona roa arivo mahery siviambinifolo

Nampidirin'i ikalamako | 21 Mar, 2019

 

 

Avy dia tsaroako ny lelako vakivaky sy naharary ahy loatra noho ireo "stock tampon" nilaharanay sy ry Maria Katisoa tamin'ny 5 maraina isan'andro tamin'ny andron'ny revolisionina sosialista tamin'ireny taona 80' ireny. Tsy tsaroako na 300g na 500g isaky ny olona voasoratra anaty kariném-pokontany ny anjaran'ny fianakaviana fa dia izay aloha no fanatanjahantena isa-maraina nahazo ny andianay adolantsento tamin'ireny fotoana ireny. Tsy ny vary ihany fa ny menaka,  ny savony, ..eny hatramin'ny mofo dipaina ihany koa.

Dia kivy hoe miverina ny kariné-pokontany sy fatram-bary voafetra hividianana ireto vary sinoa...1000 Ar hono ny vary mora, raha toa ka 1225 izy ao an-tsompitra ao ao Ambatondrazaka ao. Ka tsy naleo ve nanafatra tamin-dr'i gaona, mba isika Malagasy ihany no manjifa ny antsika malagasy sady mahasalamana ny varintsika ?

Sa tanaty #Velirano hoe tsy maintsy any amin-dr'i kelimaso ilay "plan d'urgence sociale" voalaza eto ?

Tena mba fanamby tamin'ny andron'ny revolisionina sosialista mihitsy ny fahaleovan-tena ara-bary sy ny fialana amin'ny habadoana amin'ny taona 2000. Kanefa dia mbola eto isika izao. Ny habadoana moa dia miha-mahazo vahana indray aza satria na ny fomba fanoratra na ny fomba firesaka ankehitriny dia miha-mahonena hatrany hatrany.

Tena mbola nofy ireny... nofy ilay hoe hitsangana amin'ny fandohalihana ilay Nosiko.

 

 

Lalao Fanambin'ny Valo amby roapolo taona.

Nampidirin'i ikalamako | 3 Feb, 2019

 

Maro ny fanamby mandeha eny amin'ny tambazotra sosialy eny ka nahatonga ahy hitondra ity fandraisako anjara ity.
#28TaonaFanamby

Febroary toa izao, valo sy roapolo taona lasa
Ny hafanan'ny fahavaratra nanafana ireto sandriko
Raha nandao ilay taniko Sarin-tongotra ankavia
No nosoloin'ny hangolin'ny ririnina tsy miantra
Tam-panitsahana maraina ilay Baotin'Italia

 

 

 

 

 

 

Ampela manahirana hoe...

Nampidirin'i ikalamako | 22 Jan, 2019

 

Ny vehivavy sarotiny, hono, toy ny rano madio eny amin'ny riana​ : mahery sady tsotra, tsy miolakolaka. Tsy mety afa-po. Mety ho tena ratsy noho ny devoly ary mety mbola tsara lavitra noho ny anjely.

Mandositra matetika izy ireny. Mivazavaza matetika. Sarotra ny mahazo izay tena momba azy. Izay foana.

Mahay mitia izy, mitia tena mitia, mitia tanteraka. Tsy azonao sakanana izy rehefa tia, toy ny tsy azonao anakanana ny oram-baratra rehefa ho avy.

Ny manana ireny vehivavy ireny eo anilany dia toy ny mivarotra fanahy amin'ny devoly, toy ny mamihina hadalana satria dia vitan'izy ireny ny mahalasa adala anao.

Dia manao jery todika ianao ka mieritreritra fa angamba tsara kokoa raha tsy misy azy. Mba hilamindamina kokoa ny fiainana. Ho tony kokoa.

Misy ny mahavita mandao azy ireny kanefa dia aleo tsorina fa tsy ho adinony vetivety izy ireny satria dia kanto loatra, mpanasaro-javatra sady hafakely.

Tsisy mahasolo azy, ...izay angamba no teny mahalaza azy.

[Lahatsoratra notsindrohana teny ho eny dia nadika amin'ny fiteny malagasy Wink]

 

Nofy halina.

Nampidirin'i ikalamako | 5 Jan, 2019

 

Nofiko halina no tsy aritro dia atorako ato aloha vao mifoha...tatasiaka fanombohana ny taona. Mitrosona amin'ny tazo sy ny gripa be aho ato nanomboka tamin'ny 2 janoary fa mitsangana kely aloha manoratra an'ity dia hiverina hibonoka indray. Izaho tsy dia mba zanahan'ireny aretina kely ireny - na i djamal-al-atête aza tsy dia manao be fihavy loatra toa ny taloha intsony fa miselontselona sisa. Asa oviana aho no nahita zany maripana 38° azoko teo zany - toa tsy tsaroako, ririnin-dasa tsy tsaroana angamba.

Tanaty roa na telo volana aho izay dia nanonofy  indroa na intelo hoe misy asa fanamboarana be hono eto aminay. Manomboka miha-tsy hitako foana ny trano mifanila vodirindrina aminay fa takona tao anaty asa be tao.

Fa halina, efa diva haraina iny dia "looooza" (hoy ny Dadan'ny ankizy - tpt) fa vita hoe ilay asa be ka lasa feno fasana tsara tarehy ilay havoana kely manoloana ny tranonay - "cimetière" fa tsy ireny fasana tokana toy ny any amintsika ireny. 

Vita tsara tarehy aloha ilay izy e, sady maitso mavana dia feno olona somebiseby mikarakara ny fasany avy sy manaingo azy amin'ny voninkazo eo amin'io ahitra firaofan'ny ondry amin'ny sary io.

Ilay trano tena mifanila vodirindrina aminay lasa nikisaka be takona tao ambadikay tao, ary ilay iray nazera hono fa efa maty ny tompony ka tsisy nikarakara ilay trano - oadray ! Kanjo nony nifoha aho dia tsaroako fa hay tokoa moa vao nodimandry tamin'ny tapa-bolana ilay ramatoa fa mpivady efa antitra nefa tsy niteraka rizareo.

Vao nifoha aho dia tsy aritro fa lasa nojereko ny mety ho hevitra entin'ilay nofy. Hatramin'ny an'i Nostradamus.
Ririnina ny andro... Innocent

Karaborosy tsy minday pasazy mandeha an-dafy.

Nampidirin'i ikalamako | 6 Sep, 2018

 

Toran'ny hehy erý aho tamin'ny faran'ny herinandro teo fa sady nitaiza zana-bazaha kely aho tato no nanamboatra ity horonantsary ity : https://youtu.be/gmdPzE5OEfc

Nanontaniany aho hoe amin'ny fiteny inona izany hira izany ? Novaliako izy hoe amin'ny fiteninay, fiteny malagasy. Fa inona no lazainy ? Dia nazavaiko azy hoe nalahelo izy teny ambony fiaramanidina. Fa ho aiza izy ? hoy ihany rabefanontaniana. Hody hono, hoy ihany aho namaly sady somokotra namita ilay horonana. Angaha ianareo, hoy izy, mandeha fiaramanidina rehefa mody any Madagasikara ? Fa tadiavinao handeha inona izahay ? hoy aho taminy. Mandeha amin'ity, hoy izy, sady lasa izy nihazakazaka naka ity haingo-tranoko fataony kilalao ity.

Laughing Laughing Laughing Laughing  ianao, hoy izy, niteny hoe itony ny fandehananareo manao voaiazy  Laughing Laughing Laughing Laughing 

'Mpifamofo mandra-maty', tantara nosoratan'i Thinà.

Nampidirin'i ikalamako | 24 Mey, 2018

Azo lazaina fa maromaro namana manana talenta aho : ao ireo mpanakanto ara-mozika dia ao ireo havanana amin'ny asa soratra. Maro noho izany ny kapila mangirana sy ny boky izay natolotr'izy ireo na nojifaiko tamindrizareo. 

Raha ny asa soratra dia tononkalo no maro an'isa. Mahafinaritra ahy misintona boky iray izay tandrify ny tànako dia mitsaingoka pejy iray hovakiana rehefa milamindamina iny aho. Tsy ataoko sesi-montotra fa matetika ataoko fakana aingam-panahy.

Ny boky farany voaraiko teo kosa dia tsy tononkalo fa tantara : "Mpifamofo mandra-maty" nosoratan'i Thinà Andriafaly (na i Tsikisariaka eto amin'ny serasera). Tsy nampoiziko ho tantara, fa noheveriko fa raki-tononkalo toy ny mahazatra ilay izy raha tsy tonga teny an-tanako.

Mpiara-mianatra teny amin'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa izahay roavavy nanomboka tamin'ny taona 1980, fa nandritra ny taom-pianarana - sendra nifampitantara hoe misy fahoriana ao amin'ny fianakaviana - vao nahalala fa hay mpihavana tsy mifanalavitra akory. Saingy ny finamanana no tena namatotra anay hatramizay ka hatramizao.

Efa tonga namangy ahy tatý Roma izy indray taona, nanararaotra ny fandalovany niasa tatý Eoropa. Tsaroako izy niteny tamiko hoe "hosoratako ho tantara izay" raha nisy zavatra noresahanay mirahavavy tamin'izay fotoana izay. Tsy nijanona tanaty saiko kosa anefa ilay resaka raha tsy tafavoaka ny boky ka nampatsiahiviny ahy.

Ny tantara moa tsy azo tsimponina toy ny tononkalo ka efa iray volana taorian'ny nahazoako ny boky aho vao nanana fotoana nifantohana taminy. Edrey fa dia tao aho no noraisina fa tsy nijanona raha tsy ny maso no vizana ary ny torimaso no niantso. Tsy lavabe rahateo moa ilay izy ka nisononoka ery ny famitàna azy.

Sady velon-tsiky teny am-piandohana sy teny an-tenantenany teny fa nahatsapa ho nahazo anjara ankolaka tanaty tantara ihany ny tena, satria tantaran'i Mialy zanak'i Ravolasoa ity izy. Mbetika nitsetsetra, mbetika nitaintaina, mbetika nitsiky teny am-pitetezana ireo pejy 160 mahery. Ary tsy nampoiziko ny niafarany ka dia nirotsa-dranomaso sy velon-tsento terý.

Hay ve ka tsy mivetsovetso lasam-borona amin'ny tononkalo fotsiny ny talentany, hoy aho, fa miangaly tantara mihitsy koa. Ny fahaiza-mamorona, ny fomba fanoratra, ireo voambolana sy sarinteny nampiasaina moa dia aoka fotsiny. Manaiky aho fa voafehy ary nentina niakatra avo ilay taranja.
Dia mandrosoa hasina akia rahavavy dia misaotra indrindra nizara !

Mino aho fa azo jifaina eny amin'ny fivarotam-boky mahazatra izy ity fa izaho aloha dia mamporisika hoe vakio fa tsy mandiso fanantenana. 

 

Giò & Giulia, voromahery mpivahiny ao Milan

Nampidirin'i ikalamako | 8 Mey, 2018

 

​Mahafinaritra ny fandroson'ny teknolojia indrindra rehefa anomezana fahafahana ny olon-tsotra hanaraka moramora ny fiainan-tokantranom-biby. Marina fa rehefa entin'ny hazakazaky ny fiainana sy rehefa tsy dia mahay loatra ny mombamomba azy ireny tsy azo onona akory fa ao an-drenivohitra be toa an'i Milan sy ny trano be mijoalajoalany dia afaka monina ao koa ny voromahery.

Nanorina akany ao an-tampon'ny tranobe an'ny orinasa Pirelli ao manko izy ireto satria ireny voromahery mpivahiny (faucon pélérin) ireny dia tia sy afaka miaina an-tanàn-dehibe ka matetika dia eny ny toerana avo no fidiany. Ary io trano mijoalajoala io dia isan'ny avo indrindra ao Milan, 32 rihana ary isan'ny nalaza ho avo indrindra tatý Eoropa tamin'ny taona 60'. Natao ho biraon'ny orinasa mpanao kodiarana Pirelli izy tany am-boalohany fa ankehitriny kosa dia ao ny foiben'ny "Regione Lombardia" ka anatin'ny andraikitry ny "Regione" izany ny fiahiana ihany koa ny zavaboary, biby sy zavamaniry ao amin'io faritra io.

Rehefa tsikaritry ny mpiasa ao amin'ity trano avo ity ireto vorona dia nampandre ny manam-pahaizana manokana momba izany izy ireo ka nanomboka teo dia nametrahana fakan-tsary miafina hanarahana andro sy alina ny fiainan'izy ireo tao an-tafontrano tao. Nasiana ihany koa lafika natao hanatodizana. Nomena anarana izy mivady : Giò ilay lahy ary Giulia ilay vavy. Ny antony dia satria Giovanni Ponti - Giò no anaram-bositra fiantso azy - no teknisianina namolavola ilay trano mijoalajoalan'ny Pirelli, ary Giulia Vimercati ny vadiny.

Napetraka ho an'ny daholobe ny rohy hanarahana izany ho an'izay liana sady mba hiarahana miasa ihany koa. Ka raha sendra misy mahatsikaritra zavatra hafahafa dia mampandre malaky ny tompon'andraikitra. Zava-dehibe sy zava-baovao tokoa ny fahafahana manaraka ny fivoaran'ny natiora, tsy mila mandeha lavitra fa eo amin'ny solosaina na amin'ny finday dia afaka manaraka ny fomba fandatsahany ny atody, ny fanafenany azy, ny fahafoizan'ilay atody - hmmm mampihetsi-po na dia zavatra efa hay ihany aza - ny famahanan'izy mivady ireto zaza, sns. Mahavariana daholo izay ataon'ireto vorona, mandeha mihaza (ny voromahery dia haingana be amin'ny fihazana vorona eny am-panidinana fa mahalana izy vao maka biby mipetraka izany) dia mody mitondra ny sakafo dia mamahana ireto zaza. Eo amin'ny isaky ny adiny roa eo rizareo miverina mitondra sakafo.

Tamin'ny herinandro iny nisy nahatsikaritra fa naratra ilay renim-borona ary tsy hita nandritra ny roa na telo andro. Niasa saina tsisy toa izany izahay. Nisy tsy natory fa nahavatra tsy niala teo amin'ny efijery ny maso, ny sasany nahavita nametraka ny finday teo anoloan'ny solosaina dia nanodina horonana ny zava-miseho. Vaky vava ihany koa mahita ny fikarakaran-drainy ireto voronkely satria raha vao teraka ireny dia mbola atolotra eo am-bavany aloha ny sakafo. Mihorakoraka toy ny zaza daholo mahita azy tonga miaraka amin'ny haza, dia mamahana ireto zaza fa reniny mbola marary dia nanjavona. Nitsinjaka daholo nony nipoitra tampoka i Giulia. Soa fa tsy re ny tabatabanay fa raha tsy izany angamba dia efa tsy tafapetraka tao intsony rizareo. 

Androany izao dia efa hita fa manomboka mivoaka ny volom-borona maintimainty ao ambany elatr'ireto zaza. Misy iray efa manomboka mikopak'elatra dia mianjera izay fa mbola tsy mahazaka tena. 

Dia io indray aloha ny mahavariana ahy ato. Ankoatra azy dimy mianaka dia mahasondriana ahy koa ny mitazana ity tanàna ity amin'ny ora isan-kazarany : vao mangirandratsy, antoandrobenanahary, avy orana, alimbe, sns. Io hariva io ohatra dia avy ny orana, nisy tselatra be teo dia io i Giulia (mino aho) fa ery ambony "climatiseur" izy no mihaminkamina sady miambina ny zaza.


 

Ambarao ahy.

Nampidirin'i ikalamako | 3 Des, 2017

 

​Tena mino ve ianao fa efa nahita azy ​nihanjaka satria nanala akanjo izy ?
Lazao ahy izay mba nofiny.
Lazao ahy izay nahavaky ny fony.
Inona ny tena mahaliana azy ?
Inona ny mba mampitomany azy ?
Tantarao ahy ny fahazazany. 
Eny, ambarao tantara iray momba azy aho ary tsy ao anatiny ianao.
Hitanao ny hodiny, ary nokasihanao ny vatany.
Kanefa dia hainao toy ny boky hitanao teny ho eny fotsiny izy, saingy tsy nosokafanao mihitsy.
Ny tena fiarahana dia tsy ara-batana fotsiny.
Ny tena fiarahana dia mahay mamantatra ny antsipirihan'ny iray, dia mitia azy fotsiny ary mitombo fitiavana azy noho izany.

 

[nahita aho dia nandika azy tamin'ny fiteny malagasy Tongue out]

 

 

Fitenindreny sy fiteny nibeazana ary fiteny nahalehibe.

Nampidirin'i ikalamako | 12 Nov, 2017

Eto am-pandaminana ireto sary sy horonana marobe ato anaty solosaina aho dia mba avoakako ity fa isan'ny mba tiako zaraina : mpinamana vitsy dia vitsy izahay nandeha nifampizara fifaliana nanodidina ny sakafo sinoa taorian'ny nanamasinana ho diakra an'i Lalatina, pretra zezoita, tamin'ny 2011 teto Roma.

Ny fanaon'ny Fikambanandrizareo dia fialana hetaheta kely aorian'ny lamesa fanamasinana ary ny ampitso izy ireo dia manao sakafo lehibe anasany olona 10 - fianakaviana avy lavitra na eto an-toerana, na koa namana akaiky sy mpiara-monina ho an'izay tsy manana fianakaviana akaiky nanotrona tamin'ny fotoan-dehibe. Ka ity fiarahanay ity dia tena izahay mpinamana ireo no nanohy ny takariva nony vita ny fialana hetaheta niarahan'ny daholobe.

Tsy diso anjara moa ny kabary kely mahazatra antsika Malagasy rehefa toa izao. Kanefa nisy namana vahiny iray teo anivonay ka dia i Mialy no nangatahana handika teny. 14 taona izy teto. Ny teny italianina no tena manavanana azy. Tsy hoe tsy mahay fiteny malagasy izy fa io aza no hany teny nampiasainy tamin'ny 3 taona voalohany tamin'ny fiainany fa efa niditra garabola izy vao niboredika nanomboka ny fiteny italianina (indraindray kivy ireo mpampianatra fa tsy hainy zay tadiavin'ilay zaza satria miteny gasy izy - hihihi).

Izaho rahateo tsy nanao amboletra mihitsy fa rehefa miresaka izahay ao an-trano dia miasa ny teny roa. Roa taona izy no tany amin'ny garabola italianina dia nanohy tany amin'ny sekoly frantsay nony ambaratonga fototra ka hatramin'ny nahazoany ny bakalorea. Karazana fiteny telo izany no tena nibahana tamin'ny fiainany : ny malagasy izay fitenindreniny, ny frantsay fiteny nibeazany tany an-tsekoly ary ny italianina fiteny nahalehibe azy. 

Izy rahateo tsy mitovy toetra amiko petsana sy pelika ity fa milamina sy tsy dia be teny izay. Tsy mitoka-monina koa anefa. Fa isan'ny tena tsy tiany ny "manery" azy hiteny malagasy fa ny azy dia misoratra eny amin'ny handrinao olona iresahany ny fiteny ho ampiasainy. Rehefa tena hitany fa sady tsy mahay miteny italianina no tsy miteny frantsay ianao vao miezaka miteny malagasy izy. Kanefa hainy tsara koa fa ny Malagasy hiringiriny avy any Madagasikara mivahiny aty dia mahay teny frantsay. Ary tsy tairina mihitsy izy fa avela amin'ny nahim-pony fa lasa izy mandeha raha terenao hoe "mba valio amin'ny teny malagasy aho ho'aho !" - zavatra tena tsy zakany iny.

Tamin'ny 2003 izahay mianaka nankany an-tanindrazana iray volana fa narary ny renibeny. Niteny gasy madio be izy navelako irery niaraka tamin'ireo zana-drahavaviko satria izaho tany amin'ny hopitaly isan'andro isan'andro nandritra  ny fotoana rehetra naha-tany anay. Tamin'izany dia hainy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ireny hiran'i Tempo Gaigy ireny (ramose tantantan, ora iray tsy miverina, misaotra foana foana, ...), ry Ndondolah sy Tahiry (aza ampirafesina, ...), ry Tif à Tif (sipasipako, ...) sy ireo tsy tadidiko daholo.

Ka tamin'ity takariva ity dia tena tsy nandà izy na indray mandeha aza, nony nataonay hoe indry izany mandika teny ho an'i Pina fa izy tsy mahay teny malagasy. Nanao tokoa izy satria hitany hoe nandeha tamin'ny fo ny fangatahanay fa tsy namandrika azy, tsapany fa tsy hanadinana azy raha mahay fiteny malagasy izy no tanjona teto. Nisy ihany fehezanteny vitsivitsy tsy hitany ny handikana azy na dia hainy aza ireo teny ao anatiny.

Dia finaritra ahy erý aho eto miverina mijery azy ity. Soa fa voatahiry Kiss

 

Miteraha hahita, hoy ny Ntaolo.

Nampidirin'i ikalamako | 25 Aog, 2017

 

 

Ity blaogiko ity no be mpitsidika kokoa noho ilay amin'ny teny frantsay, ka tsy maninona fa aleo ato no zaraiko ity horonantsary ity sao mahasoa ny hafa (adiny iray sy sasany ny halavany fa makà fotoana tsara).

Namana iray no nanoro ahy azy ity, tohin'ny resadresaky ny samy reny Wink.

Tsoriko fa vao nanomboka aho dia kenda. Teo amin'ny minitra faha-10 aho dia niala mihitsy aloha. Haka bahana hanohy rehefa mahazoazo angovo indray. 

 

 

 

Karaba, na ny tantaran'ny fanolanana tambabe ao Afrika.

Nampidirin'i ikalamako | 1 Jol, 2017

 

Efa elaela ity no saika nadikako fa zao vao tonga ny finiavana, ary tena nandika tamin'ny teny gasy fotsiny aho fa TATO ny loharanon'ny lahatsoratra tena mba nahaliana ahy.
Ka angano angano arira arira... firy amintsika no mahay ny tantaran'i Kirikou sy Karaba mpamosavy ? Tena laniko tsianjery izy io taloha satria nataonay mianaka toy ny misakafo isan'andro ny fijerena ilay kapila.

 

Ity dia enti-mody nataon-janako omaly tamin'ny fankalazana ny "Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'ny vehivavy", natao hampitahana fa ny tantaran'i Karaba sy ireo lehilahy tao an-tanàna dia tsy inona fa tantara mampalahelo momba ny fanolanana tambabe mandritra ny ady ao Afrika.

Mifototra amin'ny fanadihadiana ny fihetsik'i Karaba izy ity. Ho an'izay mahalala ilay tantara dia tena mankahala lehilahy i Karaba ka navadiny ho sary vongana avokoa (Bikeko). Toa izao ilay tantara (etsy ambany ny horonana iray manontolo ho an'izay tsy mahalala) :

Rehefa nitady hevitra handresena an'i Karaba i Kirikou dia lasa nankany amin'ny "raibeny", ilay olon-kendry monina any anivon-tendrombohitra any...ka izy no nampahafantatra azy hoe maninona i Karaba no tsy tia lehilahy sy manova azy ireo ho sary vongana.

Nandritra ny fitantarany no nahalalana fa i Karaba dia tovovavy tena tsara tarehy. Nosamborin'ny lehilahy maromaro tao an-tanàna izy, nifanotofan'izy ireo ary nogejainy tsy hihetsika mba hanitrihan'izy ireo "tsilo misy poizina" tao amin'ny hazon-damosiny. Naharary azy mafy tokoa izany ka zary kapoaka mangidy ho azy nanomboka teo ary nampivadika azy ho mpamosavy.

Mafy loatra ny hirifiry niainany isan'andro ka tsy namela azy hiaina, hitia...ary nahatonga azy hankahala ny lehilahy, izay nozoniny niaraka tamin'ny tanàna iray manontolo.

Raha dinihana ilay tantara dia tsy inona akory fa fanoharana ny fanolanana mianjady amin'ny vehivavy any Afrika. Fomba nentin'i Michel Ocelot, mpanoratra sy mpamorona ilay horonantsary, izany hitoriana ny fanolanana mandritra ny ady izay miafara amin'ny fanosehana ataon'ny fiaraha-monina. 

Hita eto fa nifanotofan'ny lehilahy maromaro izy ary nositrihan'izy ireo "tsilo", izay azo lazaina ho ny filahiany, ary niteraka fanaintainana mafy ho an'i Karaba. Vokatr'izany dia natosiky ny tao an-tanàna izy ary nanjary nitoka-monina tany ivelany. 

Maneho ny zava-misy iainan'ireo vehivavy niharan'ny fanolanana tambam-be na nandritra ny ady izany. Tsy vitan'ny nianjadian'ny herisetra izy ireny fa mbola diso ihany koa eo imason'ny hafa. Rehefa manosi-bohotànana azy ireo ny iray tanàna dia mandà ny maha-tompon'andraikitra azy sy ny tsy fahafahany manala ny fijalian'ireo vehivavy izay tsy vitany narovana.

Kirikou eto dia taratry tsy fananantsiny sy ny herimpo. Nony hainy ny tsiambaratelon'i Karaba dia nanolo-tena hanala ny fahoriany izy : nongotany tamin'ny nifiny ilay tsilo nasisik'ireo lehilahy ireo ka afaka teo ny fanaintainany. Ary teo dia niverina nankaf­ý ny fiainana i Karaba, namela ny helok'ireo lehilahy ka namerina azy ireo tamin'ny tena endriny fa tsy sary vongana intsony ary nihavana tamin'ny iray tanàna. Niova daholo ny manodidina azy ary ny zavaboahary dia niverina tamin'ny laoniny, satria ny fanolanana sy ny herisetra natao azy dia nanozona ny tanàna iray manontolo ka nahatonga azy ho maina katana, tsy nisy hazavana, tsy nisy rano, tsy nisy voninkazo, sns.

Ny tian'ny mpanoratra avoitra izany dia ny hoe, raha manolana vehivavy dia manolana ny tontolo, manozon-tena ary mitady fahoriana ho an'ny tena. Tsy mpampijaly akory i Karaba mpamosavy fa nianjadian'ny herisetra, saingy nisikin-kerimpo izy nanasazy ireo mpampijaly azy, dia ny fiaraha-monina, hany ka natosik'izy ireo sy natokany monina.

PS : Mahery ilay zanako, nosokafany ny masoko tamin'ity tantara efa haintsika ity, tantaran'i Karaba fa tantaran'ireo vehivavy an-tapitrisa ianjadian'ny herisetra, ny fanolanana mandritra ny ady, ny fanolanana tambabe any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo sy any an-toeran-kafa koa.

 

 

Aza afangaro ny Kolombenana sy ny Kolontsaina.

Nampidirin'i ikalamako | 23 Jio, 2017

 

Mahavizana be ankehitriny ny fanarahana adi-hevitra momba io resaka mampandihy  mbenana io, raha toa ka tsy nahatohina fiaraha-monina akory izany nampandihy “mousta” izany fony izahay adolantsento niaina ny vanimpotoanan’ny Kaiamba. Mihaavolenta ny fampiasana ilay fitombenana ho fampilendalendana sy fanintonana andrizareo andriandahintany ankehitriny. Tratran’ny  fanatontoloana tanteraka ilay dihy izay isan’ny kolontsain’ny faritra iray.

Ny zavatra iray mba isan’ny manahirana ny saiko dia ny mijery ireo azo kilasiana fa artista rehefa manao fampisehoana. Matetika hipoka ny kianja – indrindra any ambanivolo tsy misy mpiandraikitra filaminana any, na anaty trano somary teritery – dia mitohaka tanteraka eo ambany lampihazo eo ny vahoaka fa mba te hahita akaiky dia akaiky ireto artista. Kanefa rehefa tonga ny hampisehoana iny “mangitakitaka” iny dia manamorona tanteraka ny sisin-dampihazo r’ikala artista, miamboho ny mpijery, miaraka amin’ny pataloha fohy efa mampiseho ravim-benana, dia sondriana ery manontsakontsana an’iny, nefa dia tena eo ambony lohan’ny mpijery mihitsy. Misy moa ireo mandohalika dia iny mbenanana iny no atondrotondrotra any amin’ny mpijery. Mahonena, sanatria toa manambany ireto mpankafý azy ! Indraindray moa rizalahy eo ambany eo tsy maharitra dia kasihandr'i lerony ny entana. Dia ry zavavy artista indray no tezitra… tssss ka nitady dia nahazo kah !

 

Ny morontsiraka avaratra (andrefana sy atsinanana) no tena havanana amin’ny fampandihizana andilana, ka isan’ny nampalaza ny “jeu de mousta” lazaiko etsy ambony. Ny avy ao afovoan-tany havanana amin’ny fampandihizana soroka sy lantsi-tànana. Ny avy any atsimo havanana amin’ny fampandihizana felan-tànana sy tongotra. Sy ny sisa mety tsy haiko ny fisiany na ny fanazavana azy fa resaka ankapobeny no ataoko eto. Fa amin’izany rehetra izany dia fitafy tsotra, arakaraky ny fitafy isam-paritra avy, no isalorana : lambaoany sy salovana, akanjo lava sy lamba tsotra. Isan’ny kolotsain'ny faritra ihany koa mantsy ny fitafy nentin-drazana.

Ka mahonena mihitsy ilay adihevitra manimba ny hasin’ny dihin-drazan’ireny faritra ireny. Ny dihim-paritra dia sokajy iray anatin’ny kolontsaina (culturel) malagasy ka aoka re tsy afangaro amin’ny resa-mbenana e. Ekena fa ny andilana no ampandihizina saingy ny kolombenana dia zara raha tafiana ny tapany ambany – ireo tanora no tena manan-talenta amin’io – satria ny tanjona dia ny hampirarakivy sy hampitsanga-mitoetra ny lehilahy mijery (fa tsy ho anay andriambavilanitra akory). Fa ny tena dihim-paritra mampandihy andilana kosa tsisy fetran-taona fa na ny vaviantitra na ny tanora maitsovolo dia mitsangana avokoa miaraka amin’ny sikina sy salovana rehefa misy lanonana.

Angamba ity horonantsary iray ity no hamintinako zay tiako lazaina.

'Ny Internasionaly'

Nampidirin'i ikalamako | 30 Mar, 2017

Tsisy idirany amin'ny 29 martsa akory ity - sa moa misy ? Cool 

Tsy izay rahateo no antony maha-ato azy fa fizarana fotsiny ho an'izay tsy mba nahalala ny hiran'ny Antoko AKFM-KDRSM tamin'izany. Antoko sosialista iringiriny ny AKFM ary hira fanevan'ny komionisma ny "Internasionaly", nosoratan'i Eugène Pottier tamin'ny taona 1871 ary nasian'i Pierre Degeyter feony kosa tamin'ny 1888.

Voadika tamin'ny teny maromaro izy ka ity atolotry ny Amboaram-peon'ny Tanora Revolisionera AKFM-KDRSM ity ny amin'ny teny malagasy. Hatramin'ny taona 1944 dia hiram-pirenena sovietika ilay amin'ny teny rosiana.

 

Mahay misaotra ny fiainana isika Malagasy.

Nampidirin'i ikalamako | 9 Mar, 2017

Efa mampiaiky ny vahiny ny tsikitsiky tsy afaka eny amin'ny tavantsika Malagasy. Mbola manankery io hatramizao, hatratý amin'ny taona roa arivo mahery fito ambiny folo. Eny e, mitovitovy amintsika ihany koa zareo aziatika fa mba maro ihany koa ny mitsiky anaty fahoriana. Mbola manampy antsika ihany koa ny teknolojia hanadinoantsika izay rehetra manjò. Na mangidy aza ny ateraky ny loza voajanahary, ohatra, dia sary feno tsiky ny ankamaroan'ny sary ampitaina amin'ny alalan'ny teknolojia. 

Dia ao koa ny fahaizantsika mamadika ny tranga ratsy ho fampisehoana tsy andoavam-bola, toy ity horonantsary tany Mananara-avaratra nandritra ny fandalovan'i Enawo tany afak'omaly ity.

Amintsika rehefa mbola tsy maty mitsitra dia mbola velon-tsiky isika. Mahay misaotra ny fiainana ny dikan'izay.

 

Setroka fotsiny fa tsisy mendy akory.

Nampidirin'i ikalamako | 3 Mar, 2017

 

Rehefa nijery ity horonantsary ity ambany ity aho dia mampahatsiaro ahy olona sy olana vao avy natrehan'ny fiarahamoninay malagasy teto Roma vao tsy ela ilay izy.

Cool Laughing Laughing Laughing

Tamin'izay dia naverin'ilay namana iray taminay hoe "efa nampiomana anareo aho fa savoamboana no betsaka fa tsisy apoaka firy eo" - hahaha - zany hoe toa ireto kivindro ireto mihitsy : rehefa misy elanelana mampisaraka dia samy miseho ho dadany daholo fa raha vao esorina io manelanelana io dia hay tsy mankaiza fa samy mody gisa an !

Hoy ny fitenin-dr'i Lita aty aminay hoe "setroka fotsiny fa tsy hita zay hena mendy" - huhuhu.

 

'Avy ato am-poko mankany am-ponao'

Nampidirin'i ikalamako | 22 Feb, 2017

Efa efa-bolana izay no "niverenako" ao amin'ny facebook. Nataonay telo mianadahy miaraka ilay izy satria nilaina ihany koa amin'ny fikarakaranay ny zanaka am-pielezana malagasy eto Italia. Efa nosoratana eo am-baravarana moa hoe tsy izaho no mijôky ny pejy ka aoka tsy handefa pistily, hihihi - izany hoe hampilazana ny namana fa samy mampiasa io trano izahay fa tsy dia ny fiainako manokana firy intsony no velabelarina ao.

Tsikaritro nandritra izay fa nisy ireo namana avy hatrany dia niverina, misy ny mbola nihainohaino ary misy ny tena tsy nirototra intsony. Tsy dia mahavatra mandray anjara any amin'ny hafa aho ka noho izay antony izay no tsy dia hangatahako namana loatra, fa izay mandom-baravarana kosa ampandrosoiko fa rehefa hitany fa tsy manao n'inon'inona ve aho fa manabe trano fotsiny, hoy aho anakampoko, tsy hiala izy.

Saingy misy namana iray nandatsaka ny ranomasoko omaly. Isan'ny tena nampiseho tamiko hoe tsy nirototra izy, toa mamaly am-pahalalam-pomba fotsiny raha mifanena eny amin'ny rindrin'ny namana iombonana eny izahay. Niverina anaty lisitry ny namana izy dia nisaorako sady nilazako ihany hoe tsy dia mafana fo be toy ny taloha aho hatreto, fa eto ihany na izany aza. Namaly fotsiny izy hoe ny fifankahitana indray no zava-dehibe. Tsy sahiko notohizana kafara be intsony fa novaliako sarina fo menamena be fotsiny satria haiko ny toetrany fa mahitsy toraka izay izy rehefa tsy metimety amin'ny sainy.

Fa hoy izy nanohy ny resaka hoe "tena tsoriko fa tezitra sy nalahelo aho nony niala facebook ianao... fa blablabla blablabla... fa hoy ny zaponey hoe avy ato am-poko mankany am-ponao, tsy mila fanazavana amin'ny kabary na teny betsaka..." - ndriiiii tiako loatra, tena nilentika tany am-poko mihitsy.

Avy dia ity hiran'i Povia hoe L'Amicizia ity no tao an-tsaiko, indrindra ilay hoe :

"ma quando sbagli un amico ti apprezza, e le tue convinzioni le accetta perchè accettarsi è il verbo migliore
[fa raha mandiso ianao, ny namana mankasitraka, izay zavatra maharesy lahatra anao ekeny satria ny mahay mifanaiky no matoanteny tsara indrindra]

 

Indray andro hono... ikalamako sy i Papa Benoà XVI.

Nampidirin'i ikalamako | 15 Feb, 2017


Aoka tsy ho tafintohina ny vontom-pinoana eto am-pamakiana ny lohatitra fa tantara tena marina ity (ripaka be). Izay koa aho moa vao tonga saina fa hay betsaka mihitsy ny zavatra nanamarika ahy nefa tsy voatahiriko tato anaty blaogiko fa variana tarý an-tsaha hafa tarý. Fa araraotiko ity volana febroary ity hitahirizako ato ity resaka iray ity.

 

Isaky ny volana febroary manko dia tsaroako foana ny nanambaran'i Papa Benoà XVI fa hametra-pialana tsy hitondra ny Eglizy katolika intsony izy. Notampohany daholo ny vahoaka tamin'io 11 febroary 2013 io, fa izaho kosa vao nahare ilay vaovao dia tafateny irery hoe "izany an, izany hoe tsy namelan'i toi aho raha tsy nahita ilay maso aloha vao niala i toi." Iny masony iny manko tena mba tsy nitiavako azy iny - hihihi, izay raolombelona sy ny fitsarana ivelany. Tsy hoe tsy tsara noho i Jean Paul II izy tamiko fa tsy tiako ny masony dia ampy ahy izay. Kanjo tsy namelan'ny vintana fa nataony nifampijery "zieudanlézieu" mihitsy aloha izahay, dia nametra-pialana izy efa-bolana tatý aoriana. 

Tsy dia miondana fivavahana loatra aho. Asa, izay ve no azoko ilazana azy ? Tsy hoe tsy mpino aho anefa. Fa fivavahana katolika no nitomboako dia io no manavanana ahy izany. Mampihomehy-mahasosotra ny olona foana aho rehefa miteny hoe tonga hiangona sy hivorivory miaraka aminareo aho fa tsy dia tonga hivavaka loatra. Ary satria moa ny tena aty ivelany dia eo ihany koa ilay fitiavana hilanja avo ny fanevan'i Madagasikara, na ny fiangonana na ny fiaraha-monina tsotra no miantso hisolo tena. 

Ary izay antony izay no isan'ny nahatafiditra ahy lalina tamin'ny fikarakarana ny fananganana ho olomasina an'i Jacques Berthieu tamin'ny volana oktobra 2012. Pretra frantsay izy fa niasa sy maty tany Madagasikara. Nila fandraisana andraikitra ny fanomanana io andro lehibe io, ka isan'ny nanolo-tena hamonjy ny fivoriana voalohany mihitsy aho. Noraisiko ho adidy mba tsy hampitsanga-menatra ny Ankohonana sy Madagasikara satria andro alatsinainy, andro fiasana be izao ilay niantsoana fivoriana. Ary satria nila solontena "hanao raharaha" isaky ny firenena manana olomasina ho atsangana, toy ny namaky teny, nitondra ny "relique"-n'lay olomasina, nitondra ny fanatitra, sns, dia asa moa naninona no tonga dia nisy iray taminay nivory teo avy dia niteny hoe "aleo ianao izany no mitondra fanatitra e". Eny, hoy aho, fa hiamboho adidy ary ve moa !

Fa tsoriko fa tsy tanaty lohako mihitsy ny hoe eny amin'ny Papa no entina ny fanatitra. Nataoko dia handihindihy hitondra fanatitra mankeny amin'ny ôtely fotsiny ilay izy, sady manao fitafy mahamalagasy no mihira ny "mofo sy divay eeee, no atolotray eee, ho Anao ry Tompooooo". Efa ny sabotsy maraina nanao famerenana ny "raharaha"-n'ny tsirairay aho vao gaga hoe fa angaha moa ho eny amin'i Papa mihitsy izy ity. Izaho amin'io efa nananihany ny ankizy ihany hoe "mila mividy rebareba hono aho fa ho eny amin'i Papa fa matiko itenisany zay mihomehy ahy eo !". Fa na izany aza efa nivonona hanao izay akanjo fitondrako any am-piangonana misy ato fotsiny aho. Sady ilay Ray am-panahy mpiandraikitra ny Ankohonana moa niteny hoe iny satroborinao iny anaovana fa mety iny satria avy any amin'ny tany niasan'i Jacques Berthieu mihitsy. 

Sabotsy alina be aho izany vao nandinika. Navoaka daholo izay mba akanjo lava vitsivitsy tato dia mba nahita iray niady tsara amin'ny lamba hotafiana ny lokony. Ary teo am-panandramana azy aho no nahita hoe niady tsara hatramin'ny kapa teny an-tongotro..."scoubidou" fitenako tato an-trano io. Dia, draisy tsisy adihevitra intsony, hoy aho, fa dia izao zany no hanaovako rahampitso : Malagasy tsotra dia tsotra. Talohan'ny niala ny trano aho ny alahady dia mbola toran'ny hehy nieritreritra ny "vavan'ny spekta" rehefa hahita ny paoziko. Dia mbola namelako tatasiaka kely aloha tao amin'ny facebook hoe izay mihomehy ahy mankeny amin'ny Papa rehefa avy eo dia esoriko tsy ho namana... dia aorian'ny "Credo" hono izahay mankeny raha misy manaraka mivantana amin'ny fahitalavitra.

Haiko fa nataon'ny ankizy mbola nananihany ihany aho ka niomehy irery foana aho teny an-toerana nieritreritra ny voamasondrizareo hivontirika. Na ireo izay nahita ahy vao maraina teny aza hono dia nihevitra fa kapa nanaovako maraina fotsiny iny mba tsy ho vizana alohan'ny fotoana aho fa nataondrizareo dia hisolo kiraro aho avy teo. Marina fa nitondra kiraro avo vodi-tongotra nisoloako aho, fa nanaovako taorian'ny lamesa, izany hoe nandritra ny fety lehibe natao teo an-tokotanim-piangonana, rehefa nesoriko daholo ny satroka sy lamba ary novahako ny voloko nataoko sara-droa.

Resaka saika tsy vita moa iny nandritra ny andro vitsivitsy hany ka hadino hatramin'ny nitantara azy tato. Fa tohina tamin'ny hafaliana sy afa-po ihany aho anefa satria maro ny Malagasy nidera fa mendrika hono ikalamako teny amin'i Papa. Ka zah zany mihitsy an !!! hahaha fanetren-tena tsy roa aman-tany...


Ny ahy moa tena ekeko fa resaka ivelany daholo no nampihetsi-po ahy. Iza moa no tsy ho faly fa hiseho amin'ny fahitavalitra eran'izao tontolo izao fa nandray tànana olo-manan-kaja. Tamiko dia manam-pahefana toy ny rehetra izy. Ankoatran'ny maha filohan'ny Eglizy katolika azy dia filoham-pirenena ihany koa izy ka mba nidedaka mihitsy ikalamako fa niaka-dapa.

Kanefa nisy fotoana somary nenjehin'ny eritreritro kely ihany aho satria nitangoronan'ny mpiray tanindrazana aho nony nirava. Ankoatran'ny hafaliandrizareo nahita ilay gasy petaka niakatra teny dia nosamborin'izy ireo nosafoina ny tànako fa nahazo fahasoavana tamin'i Papa hono. Tena tsoriko fa isan'ny nanohina kely ahy izay. Hoy aho anakampo hoe "sao dia nisalovana ny anjaran'ny sasany ary aho ?". Fa avy eo moa namboariko ny saiko hoe tsy nanao aferafera aho fa mba vintam-bokako iny izany e.

Ny lohako aloha dia nolanjalanjaiko tsara mihitsy teny amin'ny làlana nolalovako nalain'ny vahoaka sary e. Malagasy ka manja kanouh ! Fa vao terý am-piakarana kosa ary, nony nanitsaka ilay karipetra mena manoloana azy izahay dia nojereko izy - nanoman-tena be hoe hiatrika ilay maso boribory be hafahafa iny. Izy koa nijery tsara, asa angamba izy naminany hoe avy aiza ikalakely iny fa toa tsisy "mainty" amin'ireto fito mianadahy hatsangana olomasina. Efa nafarana izahay hoe 50 segondra ihany ny torapo amin'ny Papa raha misy. Fa izaho ve moa nanana inona lazaina azy. Kanefa na izany aza, izy no avy dia nanomboka tatasiaka dia nandamina ahy. "Avy any Canada angaha ianao" hoy izy tamin'ny teny anglisy - hadinony angamba hoe ilay vazaha iray ao ange ka an'ny Malagasy. Novaliako tamin'ny teny anglisy izy fa "avy any Madagasikara aho" dia notohizako tamin'ny teny italianina hoe "dia misaotra Papa fa izay vao nahazo Olomasina voalohany izahay Malagasy." 

Inona moa no tokony holazaiko azy ankoatra izay ? Izaho manokana aloha izay. Fa ilay endrika sy masony nitsiky nony nifampijery izahay... izay ilay fotokevitr'ity toraka blaogy androany ity.

Raha tsy diso aho dia iny ny fananganana olomasina notontosain'i Benoà XVI farany - asa na nahavita firy izy tanatin'ny fotoana nitondrany ny Eglizy katolika. 


Canonisations à Rome - Rondro Volantsoa di Doc_Strange

Dibadance...ino ma zegny ?

Nampidirin'i ikalamako | 7 Feb, 2017

Merci anarô zanaka Majunga nampitombo fahalalagna kouny niany 'ty. Dabidance/dabidence zegny iantsoanjareo soma 'ty any andrefana any.

Fa aleo raiketintsika ato daholo ireo anarana nomen'ny isam-paritra anefa :
tso-bato, katrapoky/katsapoka/katra/katra mivadika, ara-dimy, vatopizina, kifanga/fanga, kanisa, kamoagna.

Izay aloha no tazako fa mbola misy ve ? apetrao ao amin'ny hevitra e Wink

 

Tratry ny blaogy 2017 !

Nampidirin'i ikalamako | 3 Jan, 2017

Ity pika sary tamin’ny ora voalohany nitsenana ny taona ity no isantarako ny toraka blaogy 2017 : mbola io eny ilay tsikiko, valisoan-dranomasoko.

Nomen-dàlana sady nombam-pisaorana ihany koa i 2016 lasa iny. Nisaorana ny miiba sy ny miabo rehetra nifanjevo tanatin’ ireny tombon’andro 365 azo ireny. Ny miiba nampahatsiaro sy nampianatra hatrany fa marefo ny zanak’olombelona ka mila mitrandraka angovo ao anivon’ny fiaraha-monina raha tsy te-hamoy fo irery. Ny miabo nahafahana nigalabona tanatin’ny fafin’ny lafadafatra – fa ny lafatra tanteraka tsy misy akory.

Tsy maintsy mbola izay ihany no miandry amin’ity fa mba iangaviana fotsiny i 2017 mba hampitanila ilay mizàna hankany amin’ilay metimety sy maivamaivana raha azo atao.

Lasa ary isika ! Hiara-hahita ny tsy fahita indray fa ny irariana dia hipaka soa aman-tsara any amin'ny alahady faha-31-n'ny volana desambra ny diantsika rehetra.

 

Toraka bolongana farany amin'ity taona ity.

Nampidirin'i ikalamako | 23 Des, 2016

Mbola tsy misioka aloha fa mbola tsy tafavoaka ny 2016 Cool, nefa azo lazaina fa tapitra izy ity na izany aza. 

Ka dia ity angamba ny toraka bolongana farany amin'ity taona ity, entina hanolorana ny firariantsoa ho anareo namana mpamaky ny redirediko eto, mpanaraka ny tsetsatsetsa sy tifitifi-basy ataoko amin'ny havana eto isak'izay mahatsiaro, mpampiady hevitra miaraka amiko eto.

Somary nandringandringa izay aho tamin'ity taona ity - eny e, sy tamin'ny taona teo aloha ihany koa fa tsy nizesta fotsiny - krkrkrkr. Fa tamin'ity dia nasiako fanovana kely ny famindra dia ohatry ny nety kely ihany. Ary ny tena nahafinaritra ahy dia nahitako tsirony vetivety teo tamin'ny fiverenana niblaogy. Nataoko dia ho tsy hisy atoraka mihitsy aho tamin'ireny fa hoe za-dratsy ni-kounkou sy nizemzem sy nilaolilaolina tarý andrefan-trano tarý fotsiny.

Ny zavatra iray tena voamariko ary hitako fa nahatsara ahy dia ity : hafa ihany tokoa kay ilay mirediredy irery ato amin'ny blaogy ! Tena ilaina ny mamoaka ny mavesatra ao anaty fo, fa hafa ihany anefa ny hoe tsy voatery hozaraina amin'ny rehetra ilay izy. Indray andro nisy namana iray taitra ary niala tsiny hoe tsy naharaka vaovao raha sendra tsikariny tampoka ny toraka be nataoko tatsy an'efitra ilany tatsy. Izaho moa namaly hoe tena hafa mihitsy kosa ilay tsy misy "spekta" fa manoratra hanamaivanana fo fotsiny. Satria raha natao toy ny fifampizarana taloha io, hoy aho taminy, dia ohatran'ny vao maika navesatra ilay izy satria toa mainka mampifendrofendro mahita ireo namana milahatra mankahery.

Innocent

Manantena aho fa mbola hitohy ny fahavitrihako hampiasa ny fahaizako mandaha-tsoratra. Ilay mandaha-teny aloha tsy kapoakako fa tsoriko, na eo aza ity izaho katsetsoka sy petsapetsana ity. Tena tsy vitako ny handray fitenenana imasom-bahoaka izany, fa raha hanoratra kosa dia azo lazaina fa manavanana ahy. Ny indro kely fotsiny dia raha misy mahazo ahy dia matetika amin'ny teny frantsay no mivoaka kokoa ny ao am-poko. Raha resaka ara-piarahamonina sy ny sisa kosa dia velesiko tsara amin'ny teny malagasy. 

Ka dia mbola eto ihany isika izao ry sefo Hery ; mbola mamerina fisaorana hatrany tamin'ilay fanasana ati-doha 9 taona lasa izay hoe "Inona no manakana anao tsy hanokatra blaogy". Tsy notaritina sy nampianarina nampiasa azy fotsiny fa mbola nohenoina ilay faniriana hoe mila blaogy amin'ny teny frantsay koa fa aleo hisaraka ny kisoa sy ny vorona.
Ary mbola eto am-piandrasana ilay vinavinantsika tamin'ny volana aogositra isika izao hoe amboarina kely ny seraserantsika dia any indray mifampitarika mba samy malagasy (d'efa kôpy zay kôpy, hihihi).

Manaova fety sambatra daholo o !

Avereno ny maritondron'ny zanaka am-pielezana aty dilambato !

Nampidirin'i ikalamako | 16 Des, 2016

Olana mbola tsisy fanafana aty aminay aty Italia ankehitriny ny hahazoana pasipaoro elektronika. Efa noresahan'i Hery tato amin'ny vlaoginy izy ity roa volana lasa izay.

Dia somary nahatsikaiky ny fihetsiky ny masoivoho satria nampiantso solontenan'ny vondrona sy fikambanana misy eto Italia izy hoe hiresahana momba io olana io nefa moa ny tatitra nentin'ireo izay namonjy ilay fihaonana dia hoe handefa fampilazana ofisialy (communiqué) rizareo. Nahatsikaiky satria sery vitan'ny fampilazana ofisialy ve no namonoana vantotr'akoho ! Tonga ity fampilazana anefa dia nanamafy fotsiny fa misy ny olana fa miandry ny toro-marika avy amin'ny fanjakana foibe any Madagasikara izy ireo. 

Mbola nisy moa ny nanana fanantenana nitsilopilopy dia niandriandry ihany nefa ny fe-potoana hahalany daty ny pasipaoro an-tànana miha-manantomotra. Hany ka nisy nanolo-tena niantso ny foiben'ny masoivoho indray ary tamin'ny herinandro dia toa izao valinteny azo tany :

"Valinteny azoko avy niantso ny ambasady tao Roma omaly hariva mikasika ny pasipaoro : ny pasipaoro zay namboarina tamin'ny volana mey tany Roma hono dia tsy misy vita hatramin'izao ary toa tsy hisy fanantenana koa aza. Ny antony dia satria tsy mamoaka pasipaoro mihintsy hono ny ao Madagasikara ho an'izay aty Eoropa.

Ka raha ilainao maika hono ny pasipaoronao dia ianao tompony mihintsy manao fangatahana manokana any Antananarivo sady miverina mandoa ny sandany indray any.

Torak'izany koa ho an'izay malagasy rehetra mipetraka aty Eoropa ka hanavao pasipaoro any Paris.

Marihana fa tsy isika monina aty Italia irery hono no iharan'izao krizy/olana momban'ny pasipaoro izao fa ny zanaka am-pielezana rehetra aty dilam-bato."

Dia nisy namana iray nanamafy io resaka io hoe :

"Marina io voalaza io ary ampiako kely. Vao tonga avy any Madagascar aho ny 16 novambra lasa teo ary anisan'ny nanao ny Pasipaoro tany Roma ny daty voalaza etsy ambony,. Voalazan'ny komisera lefitra fa ny MARITONDRO na "Impronte digitali" zay natao taty Roma dia tsy tonga any Antananarivo hono ny "Données" rehetra..Niezaka niantso tany amin'ny ambasady tany Roma aho fa tsy nisy mamaly. Iray tamin'izy ireo miteny amiko hoe "antsoiko ianao avy eo".

Ny ahy tompoko dia vita ireo Pasipaoro ary tsy maintsy nandoa indray mandeha ny vola rehetra zay nilaina tamin'izany. Aty Torino aho, ka mba miangavy an-tanandroa anareo ao amin'ny Ambasady re tompoko MBA handray fepetra hamahana io olana io. Mba azo atao ve mamerina ilay vola naloa tany Roma tamin'ny volana mey ?" 

Dia vaka ihany ny saina manoloana ilay tranga. Indrindra fa tsy izahay eto Italia irery hono fa ny zanaka am-pielezana rehetra aty dilam-bato. Tsy ataoko hoe tongo-bavivaky intsony izy ity ka hoe mahamenatra fotsiny fa tena maha sorena mihitsy. Ka io maritondro io mihitsy no ilàna ny vata-tenanao hanamboatra pasipaoro fa raha izay mombamomba anao fotsiny afaka alefa an-tendro lavitra ihany. Tsy maintsy nanirahana ny tompon'andraikitra momba izany mihitsy nitondra ilay milina fakana ny maritondro nitety ireo firenena misy zanaka am-pielezana hanavao pasipaoro. Dia ahoana no ny maritondro sy ny mombamomba azy mihitsy no tsy hita izay nalehany ?

Izay monina any amin'ny faritany dia mbola nandany vola nandray fiara na fiarandalamby nankaty Roma namonjy io fakana maritondro io tamin'ny volana mey, miampy ny hotely sy ny sakafo raha tsy afaka nody teo no ho eo, miampy ny sandan'ny fanamboarana azy, 80 euro isan'olona (nefa misy fianakaviana fa tsy olon-tokana), izay mbola tsy misy resaka hoe averina fa dia samy mihainohaino daholo fotsiny ny tompon'andraikitra rehetra, samy mifanilaka andraikitra !

Ataovy resaka razoky nama a, avereno ny maritondron'olona fa sarobidy iny an !!! Sady sao mifamadika any no iafarany ka lasa maritondron'i Angeline Jolie ilay an'ikalamako vao ho kivy ny fans-ny hoe tsy Zolie intsony Ra-Anzelina 
Wink Laughing Tongue out

 

Facebook vaovao, facebook iombonana

Nampidirin'i ikalamako | 6 Des, 2016

 

5 volana katroka izay no lasa tamin'ny namonoako ilay tranokeliko tao amin'ny facebook

Dia tamin'izay aho nilaza hoe raha misy "Ondry Mainty" na "Rondro Volantsoa" mangataka anareo ho namana any dia tsa mbo zah, tsa mbo zah, marina mafy io raha mbo zah ♫ ♫. Mampilaza amin'ny blaogiko ihany aho hoy aho tamin'izay raha miverina ka manorina trano vaovao fa hatreto aloha dia mbola manala makafoka.

Kanefa moa amin'ilay izahay telo mianadahy be ketrika loatra, hany ka isaky ny misy atao dia tonga any amin'ny facebook foana ny resaka, satria maro ny zavatra mila zaraina ao momba anay Malagasy eto Italia indrindra indrindra, dia nahitana hevitra hoe hanorina tranokely iombonana izahay. Amin'izay tsy mila maniraka azy mianadahy foana aho hoe ity zaraina atsy, ity apetraka aroa, sns. Sady toa tonga tamin'ny tenin'ilay namana iray izay hoe "lasa ny fiainana tena fiainana indray no toa virtoaly fa raha vao tsy hita ao amin'ny facebook dia toa angano fotsiny fa tsisy mpahalala" - maoroderira

Ka dia lazaina amin'ny fomba ofisialy ny fiorenan'ny villa-nay vaovao "Rondro Andry Hery" Cool

Samy manana ny lakile-n'io izahay telo mianadahy mazava ho azy, fa ny ataoko fotsiny rehefa misy zavatra zaraiko ao dia asiako sonia #lonjokely hatrany na dia ohatry ny tsy ilaina ihany aza fa araky ny tenin'lay "rahavaviko soa maharitra" izay hoe "tonga dia haiko ny patin-droky vao mandalo eto" - nihahaha ka ny jomak'ampama resta jomak'ampama ziskôbou fa tsisy miova fou hatreto huhuhu.

Amin'ny ankapobeny dia avy any amin'ny twitter aho no mandatsaka resaka, raha tsy hoe ireny rohy manahirana ireny mizara azy avy any. Azo atao tsara ny mamela hafatra ho ahy ao anefa satria maro koa ny tsy zatra mampiasa mailaka intsony. Mety ho tsy tazako eo no ho eo fa raha tena maika be dia anaovy kaodifara any amin'ny kaomantera any hoe "mba jereo ny boatin-kafatra o", fa mety tazan'i Andry na Hery avy aty ivelany ireny dia lazainy amiko.

Dia izay sy izay aloha ny amin'iny, tandremo mijabaka amin'ny hafatra fotsiny fa raha tena tsiambaratelo dia any amin'ny mailaka ihany aho no mitoka-monina.

 

 

Hafatra kely

Nampidirin'i ikalamako | 13 Nov, 2016

...tiako kosa ity an... 

(ikalamako sy angie boutax tanaty fiarandalamby - pika sarin'i sefo hery)

Te hanao fa tsy te ho bevohoka

Nampidirin'i ikalamako | 6 Nov, 2016

hehehe, nafanafana indray ny lohahevitry ny vlaogin'i Sefo Hery androany ka ataontsika blaogy koa an. Betsaka ny hevitra nifanjevo saritaka ao, tafiditra hatramin'ny fivavahana katolika Innocent

Ny foto-kevitra ijoroan'ilay "monologue" 3 min moa dia hoe inona ny fika hitan'i sefo fa mandaitra zato isan-jato raha tsy te ho bevohoka. Ny valiny azo notsoahana nony tapitra ny 3mn dia hoe tsy manao firaisana ara-nofo. Soso-kevitra ho an'ny vehivavy fotsiny ihany izy ity moa zany fa tsy tafiditra ao ny taranak'i Adama ilay tompon'ny fitaovana maha-bevohoka.

Saika tsy hihaino ilay 3mn ihany aho satria hoy aho hoe efa manaopause aho izao ka tsy manana izay olana izay intsony. Fa nihaino sy nandray anjara kely ihany nony nahita ny mpisera rehetra samy mitondra ny heviny, voakitika daholo na ny fivavahana na ny biby - krkrkrkrkr.

Ny mahasahiran-tsaina ahy fotsiny dia hoe Andriamanitra no voalaza fa nanao antsika, ka Izy zany no nanao antsika ho mangidihidy te-hanao firaisana ara-nofo, fa isika nomeny saina fotsiny hifidy ny tsy hanao, na hanao fa hampiasa fimailo na hanisa andro na hampandrora an'ikoto aty ivelany, sy zay fomba sy fitaovana rehetra afaka hialana amin'ny mety hanafihan' i lé Sperma an'ikala Oviola. Io izany ilay mampiavaka antsika amin'ny biby. 

Izany hoe nomeNy fitaovana isika, natao hananahana ilay fitaovana ary matsiro be ny fampiasana azy...fa nomeny saina mba tsy hitovy amin'ny biby nefa eo amin'iny fotoana iny mihitsy ilay saina no mikatso fa tsy hoe rehefa any am-piasana na any am-pianarana... mba tsy rariny ihany an ! Mi-demerda nareo hoy Izy. Teboka.

Kanefa ho an'ny mpifankatia dia tsy hananahana fotsiny ihany ny firaisana ara-nofo fa fandraisan'anjaran'ny vatana amin'ny fanehoam-pitiavana ihany koa. Teo ilay nampiomehy ahy tamin' ilay nampiditra resa-pivavahana, satria na efa anaty fanambadiana voahasina any am-piangonana aza dia mila mitandrina ihany ny mpivady mba tsy ho maro anaka toy ny bitro.

Ka ny an'i sefo angamba ny vaha-olana narosony dia ny hoe tsy haha-bevohoka fotsiny. Tsy nasiany resaka lay TE. Ilay fitaovana rahateo, toy ny rehetra ihany, mila ampiasaina fa raha tsy izany ny an-dramatoa ho feno tranon-kala moa ny an-drangahy hitohana tanteraka. Toa tsy dia mety ara-pahasalamana ihany io fa miakatra any amin'ny ati-doha avy eo an Embarassed. Ny nahitrikitrik'i sefo dia hoe : 

"Ny hevitra nampitaiko dia hoe izay ihany aloha no mahavaha ny olana 100%. Fa hoe ho an'izay tsy afaka hanaraka an'izay (na ondry very io na ondry nania) dia betsaka ny fikafika fa tsy 100% ny vokatra."

Ka raha tsy te ho bevohoka nefa te be dia afaka atao "manuellement" kiounkou lé raha. Atokisana zato isan-jato koa io raha tsy diso aho. Misy rantsana roapolo azo ampiasaina (folo isan'olona), nanamboatra zava-maniry toy ny karoty sy ny kourzety sy baranjely ihany koa Andriamanitra (mbo eh eee, anontanio nge Ifanihy e) ho an'ny mila "gabarit" raha tsy mety ny rantsan-tànana - tsy voatery ho fitaovan'ny soliste fotsiny ireny an. Ny zava-dehibe amiko dia miaraka misento be eny Antampon'Isamitonga izy roaroa. Sa ve hoe AAA...

Ndao klou faranana amin'ny siotsioka manaraka ny vazon'ity akamako isan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ny fifanakalozan-kevitra tao ity ary ny lohahevitra androany e... f'izaho dia te hanao aminaooooo - huhuhu Wink Wink

Fahatsiarovana mahafinaritra.

Nampidirin'i ikalamako | 3 Nov, 2016

Ny Tompon-daka eran-tany impito, eo amin'ny taranja totohondrin-tsinoa, dia tsotra sady malefaka ihany koa na amin'ny fihetsika na fiteny na fijery.

Misaotra, Christian, nanome anay antony hihamboanay fa Malagasy izahay.Cool

[Jean Christian Randriamalaza, Roma - novambra 2016]

 

Namana

Nampidirin'i ikalamako | 1 Nov, 2016

 

Ity hiran'ny tarika Bagdad United Klan avy ao Ambositra ity angamba no ataoko fa mahafehy ireto rakitsary mameno ny solosainako ireto.

Ary atolotro manokana ireto akamako ireto androany Kiss


Azo atao ve ny misoroka ?

Nampidirin'i ikalamako | 27 Okt, 2016

 

Nihetsika indray ny tany aty aminay, tsy lavitra anay, tsy lavitra ilay toerana efa voa tamin'ny volana aogositra - 100 km eo ho eo avy eto Roma, adiny iray eo ho eo raha atao amin'ny fiara. Naheno tsara izany horohorontany izany ny Romanina satria tamin'ny 7 ora hariva izany omaly ; misy ny izay vao niala tany am-piasana, misy ny efa tafody tany an-trano, sns. Ikalamako aloha isan'ny tsy naheno fa ny vaovao tamin'ny 8 ora alina no nanaitra azy nefa izy dia teo am-pikarakarana sakafo hariva tamin'io ora nihetsehan'ny tany io. Dia nihetsika fanindroany hono tamin'ny 9 ora alina. Dia mbola tsy nahare koa ikalamako nefa tamin'ny 9 ora alina latsaka fahefany izy dia efa tany am-pandriana fa somary manarinaritra izay - izany hoe tokony ho naheno satria tokony nihozongozona ny fandriana. 

Asa re, sao dia tsara fototra ny trano onenanay ? izahay rahateo ato ambany rihana (asa ry tompon-trano ao ambony na nahare na tsia - mila anontaniako azy izay fa toa hafahafa ihany raha tena ikalamako irery no tsy naheno - izy mianaka mbola tany ivelany ka mety tsy nahare n'inon'inona). Sa somary efa aty atsimon' Roma izahay, zany hoe somary lavitra kokoa ny ivon'ilay horohorontany ka efa mihena ny herin'lay izy ? (nefa dia 20 km eo ho eo fotsiny ny manasaraka ny avaratra sy atsimon'i Roma - mila anontaniako koa ireo monina aty atsimotsimon'ny tànana aty - ilay zaodahiko ao Acilia toa mamaky ny blaogiko ara-dalana an - krkrkrkr). Na izany aza, efa nisy fotoana nihetsehan'ny tany tao avaratra afovoan'i Italia tao ihany (io mihitsy anie no tena faritra faizin'ny horohorontany e) dia naheno soa aman-tsara aho tamin'ny 2 ora maraina tany ho any tamin'izay. Sa ve hoe efa miha-antitra ? hmmmm

Fa ny alehan'ny saiko eto izany dia ity : ny tangoron-tendrombohitra Appennino no mamaritra iny toerana avaratra-afovoan'i Italia iny, mihazo mankany atsinanana ihany koa. Ary maro ny manam-pahaizana momba ny horohoron-tany no efa nampilaza fa hisedra izany hatrany io toerana io. Tsy hoe mpaminany izy ireo fa io no nianarany sy alalininy isan'andro eo ka hainy ny zavatra lazainy. Ny zava-mitranga rahateo manamarina izany hatrany.

Ka vazivazy ihany no nitondrako ilay resaka tamin'ilay namako tatsy hoe ny trano moa matoa afaka naorina teny na dia efa nazava hatrany am-boalohany aza fa tsy atokisana io faritra io fa ambany ziogan'ny horohorontany dia nahazoana alalana (iza no nanome alalana ?), na tsy mety tsy nangataha alalana (zay tiako ihany fa tsisy bedy). Mety tsy izay monina ao ankehitriny no nanorina fonenana tao, izany hoe tsisy idiran'ny taranaka aty aoriana ny maha-tompon'andraikitra na tsia, fa nandova tranon-drazana zareo dia izay.

Ka raha efa hay ary fa hisedra horohorontany foana iny faritra iny, raha tonga tokoa moa ny fampilazana fa mila miala eny izy ireo - aleo misoroka toa izay mitsabo - moa ve hanaiky izany izy ireo ? Ehhhh zay raolombelona izay manko. Hitako eto lay hoe eto ny tanindrazanay, tranon-drazanay ity, ny harenanay no laninay teto, ka ho aiza zahay raha hiala eto, teto no nahalehibe anay, sns sns (na dia atao aza hoe omena tanàna iray vaovao eny amoron-dranomasina izy ireo).

Ka hoy aho tamin' ilay namako hoe izany tsy hilatsahako ho filoham-pirenena fa io izao raha tany Madagasikara dia mbola hadisoan-dRajaonarimampianina ihany no nahatonga zao (taolana ny nify ka homehy)... eny e, satria izao moa dia efa misy ny mahasahy miteny hoe rahoviana no hihetsika ny tany ao amin'ny Lapan'i Montecitorio (izany hoe ny lapan'i Mahazoarivo aty aminay) dia mba tototra ao ingahy praminisitra... ndriiiii tsisy idiran'ny vitsika amin'ny solintany an !!!

Eritreritro moa zay. Mety tsy ho izay ny eritreritro raha nonina tamin'iny faritra iny aho ka namoy havana sy fananana... raha izaho moa no vita matavy tao dia tsy ho nisy ity lahatsoratra ity.

Mankahery hatrany ireo traboina sy namoy havana.

 

Andro natokana ho an'ny SORA-BAVENTY

Nampidirin'i ikalamako | 22 Okt, 2016

HAHITAN-JAVATRA MIHITSY ITY FANDROSOANA ITY KAH Laughing

ATO AMIN'ITY ROHY ITY MISY FANAZAVANA FOHIFOHY FA TOA HAHAVALALANINA MAMAKY NY TANTARA RAHA TATATATAIKO ETO FA SAMIA MITSIKARAKA ANDROANY IZANY.

KA VAHAO DAHOLO NY GEJAN'NY SORA-BAVENTY ANDROANY E !!!

ARY LASA ANY AMIN'NY VLOG NY SAIKO HOE TSY AFAKA HANKALAZA ITY ANDRO ITY IZANY ANY FA BLOG IHANY NO METY, SA HAKA FANAMAFISAM-PEO ? Tongue out Tongue out

 

Tamberin'ny fahazaza...

Nampidirin'i ikalamako | 17 Okt, 2016

 

Mandrangotra kely ato aloha anio handatsaka ity horonantsary ity... toa atao hoe kopa-tànana avy amin'ikalamako nefa toa tsy dia tena izay loatra angamba fa andao atao hoe fanentanana ny mpisera hitsidika ny "Vlog"-n'i sefo Hery fa zany indray zao no malazaCool

"Serasera Telo Minitra" moa no anarana nomeny ity toraka vlaogy ity.. mitoraka ve zany sa ahoana marina ? Dia mba nomeny "micro" 50 segondra tao ikalamako ka dia io hitanareo io ny tavany.

Fa ankoatra lay fandraisana anjara - fandraisam-peo sy sary - dia nitantara ny tontoloandron'ny alahady niarahanay koa i Hery ao anatiny ao. Nahafinaritra satria ilay izy ny tena marina dia fihaonana tamin'i dadatoa sy nenitoa ary razokilahy, 38 taona aty aoriana. Mandalo mitsidika sy manao fialantsasatra eto Roma zareo. Hehy sy korana no nanafana ny latabatra, nitanisana ny lalao, ny ditra sy hagegena rehetra fahizany. Tsy ditra hoe inona akory fa ilay hoe nahatata-bava ray aman-dreny tamin'izany. Lavalava ihany ny fotoana niarahanay tamin'izany aloha e, telo trano nifanolo-bodirindrina izahay mpihavana ary nitovitovy taona ka zay trano tsy voakorontanay no nanenina, ny tabataba manginy fotsiny,... Fa teo koa rizareo lehibe tsy sasatry ny nifety, nifandimby nikarakara fa ny tena natetika aloha dia tao aminay.

Ah zalahy, tsy mety lany lay tamberina ato efa roa andro izao, satria isan-kariva dia miaraka misakafo ato antrano izahay mianakavy. Ary tsy maintsy manaiky ihany ny tenanay fa dia tsy hiova intsony raha atao ny kajy fa hay moa efa toa zao hatramin'ny fahakely LaughingTongue out

 

 

 

Efa tsy lavitra an' Antsampandrano ilay sakakeliko.

Nampidirin'i ikalamako | 13 Sep, 2016

Iray volana hono sisa dia ho tonga eny Antsampandrano ikala Pelosona. Mety ho latsak'izay, mety ho maherin'izay koa. Nomena safidy aho : hanohy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny "chimio" sa handray ilay làlana iray hoe hodontoina fotsiny ny fanaintainana. Ny faharoa no noraisiko tsy nisy fihambahambana. Mety hoe efa namboariko tamin'izay koa ny saiko satria efa resaka fanaoko matetika amin'ny namana rahateo ny hoe raha sanatrian'ny vava ka tonga amiko izay loza izay dia aza kitihana intsony ilay bibikely fa tohano amin'ny ody fanaintainana fotsiny aho mandrapahatongantsika amin'ny tsontsorimamba isarahana.

Tsy noraisiko toy ny biby izy fa efa isam-pianakaviana fa amiko raha tsy atokisana zato isan-jato ny fahasitranana dia aleoko mifidy ny làlan'ny natiora fa hamaivanina fotsiny. Hoy radoko hoe raha ity ka tonga amin'ny tsisy antenaina intsony satria mety tsy hahahinan-kanina intsony izy sy hiharatsy ny toe-batany dia mila ampiana tosika ny fandehanany... sniff... enga anie tsy ho tonga amin'izay aho fa ho tafitan'izy samirery ny diany. 

Ilay zanako ato tsy mahalatsa-kanina sy mitelina ranomaso nanomboka omaly, mainka mahakely ny herintsaina ho entiko hitantanana an'ikalapiso amin'ny diany farany. 

Fitiavana be no nomeny dia am-pitiavana be no isaorana azy.

 

Hary elatra ilay zaza nokoloina.

Nampidirin'i ikalamako | 4 Sep, 2016

Handeha ianao ry zanako vavy
f
'efa io ilay fanilon'ny andronao ho avy. 
Handeha ianao, handeha ka mahereza,
n
y tokantranonao no iriko hateza.

Ny masoko raha toa manganohano,
t
sy tomanin'alahelo fa ando tso-drano .

 

Caderousse sy Laudun (Vaucluse, France), 3 septambra 2016.

Vazo sy hira.

Nampidirin'i ikalamako | 28 Aog, 2016

 

Nahita ity ohabolana ity aho dia niteny irery hoe "angaha moa zany vazo sy hira izany tsy zavatra iray ihany ?"
Dia lasa nijery rakibolana. Hay moa ny vazo ka kalom-pitiavana, hiran'ny olo-manina ?
Dia azoko ihany izany ny foto-kevitr' ilay ohabolana, fa ny nanitikitika ny saiko avy teo indray hoe "ohabolan-drazana io sa ohabolana ankehitriny ?"

 

Setrasetran'ny natiora.

Nampidirin'i ikalamako | 25 Aog, 2016

Ankoatran'ny setrasetran'ny zanak'olombelona mpampihorohoro dia eo koa ny tany mihorohoro, kanefa làlan'ny natiora : tanàna telo tao amin'ny faritr'i Italia afovoany (100km eo ho eo avy eto Roma) no rava tanteraka tamin'ity 24 aogositra tamin'ny 3 ora sy sasany maraina ity.

Mbola mitohy mihetsika ny tany, misy ny mbola mafimafy. Mitohy mirodana ireo sisa tavela ka maika manototra izay efa teo. Ny isa vonjimaika farany aloha androany dia 250 ny maty, 215 no voavonjy tao ambany rindrina nianjera tao.

Miondrika am-panajana eo anoloan'ireo namoy ny ainy, mirary fahasitranana sy mankahery ho an'ireo velon'aina. Miray fo tanteraka. Ary miombona alahelo amin'ilay namana malagasy namoy rafozana sy zaobavy tamin'izao loza izao.

 

"Voa teo amin'ny fo."

 

"ny saina sy ny herimpo ihany no iadiana amin'ny tahotra"
Ny tilikambon'ny fiangonana nijanona teo amin'ilay ora farany naharava ilay tanàna : tamin'ny 3 ora sy 37 minitra maraina, mbola tanaty torimaso ny ankamaroan'ny mponina.

 

"tanatin'ireo trano nirodana - hadiana moramora amin'ny tànana mba tsy hampianjera tanteraka ireo sisa mijoro".

 

 

"isan'ireo velon'aina na dia tena simba be aza ny trano fonenany" - ny fanevam-pirenena tsy navotsotra.

 

"ny fahoriana miaraka amin'ireo biby" - isam-pianakaviana ihany koa izy ireny rehefa tena tia azy.

 

Tantaran'i Roberta, indroa nieren-doza. Ny voalohany, 7 taona lasa izay tany L'Aquila, tanàna fonenany, ravan'ny horohorontany tamin'ny 3 ora sy 32 minitra maraina koa. Raha 6.2 tamin'ny mari-pandrefesana Richter ho herin'ilay horohorontany tao L'Aquila tamin'io 6 aprily 2009 io dia 6.0 kosa ity indray mitoraka ity.
Ny reniny no avy ao Amatrice. Ny tolakandron'ny 23 aogositra izy no tonga tao rehefa tsy nanitsaka tany nandritra ny 4 taona. Isan'ny trano tsy nirodana ny tranon-drazany - vintana sy anjara angamba hoy izy.

 

"ireo anjely anivon'ireo rindrina nianjera".
Ny asan''ireo mpamonjy aina : mpamonjy hain-trano, mpamonjy loza an-tendrombohitra, olon-tsotra manolo-tena hanampy amin'ny famonjena, isan'izany ireo mpitsoa-ponenana maromaro izay nahazo fialofana ao amin'iny faritra iny.


"Anjely misy rambo, ireo zavaboahary manampy ny olombelona hitady ireo aina tototra anaty rindrin-trano rava, amin'ny alalan'ny fanamboloany"

 

"miasa ho antsika olombelona amin'izao loza tsy roa aman-tany izao. Tsy "alika fotsiny" fa anjely."

 

"manavotra olona maro izy ireo. Raha mampijaly biby ianao dia tsarovy fa indray andro any mety izy no hanavotra anao"

 

 

"zazavavikely iray avotra", efa ho 36 ora taorian'ny loza. Misaotra an'i Leo, ilay anjely misy rambo miasa ho an'ny polisim-pirenena.

 

"Ali-nofy ratsy - rava tanteraka ny tanànan'i Accumoli, tsy lavitra an'i Amatrice, ivon'ilay horohorontany."

 

"Andron'ny fahanginana sy fahoriana anio. Miray fo amin'ireo niharan-doza."

 

"famoizam-po sy herintsaina no eny amin'ny endriky ny mponina."

 

"Nanampy nanala anao tao ambany rindrina nirodana  fotsiny aho. Azafady raha tara izahay vao tonga, dia efa tsy niaina intsony ianao, fa tiako ho tsapanao eny ambony eny fa nanao izay azonay natao izahay namoahana anareo rehetra tao. Rehefa mody any aminay any L’Aquila aho dia haiko fa misy anjely kely mitsinjo ahy eny ambony eny, ary amin’ny alina dia ho kintana mamiratra eny ianao. Veloma Giulia na tsy fantatrao aza aho. Andrea", teny kely napetrak'ilay mpamonjy hain-trano teo amin'ny vata misy ny nofo mangatsiakan'i Giulia.

 

 

tsy ampiana teny be.


 

"Ny firaisana no hery." 
"Indrisy, tsy tsara foana ny andro, misy ihany koa zava-mitranga manamarika antsika, manohina antsika. Ary alahelo lalim-paka no manjohy antsika eny. Fa izay "tsapantsika" izay dia midika zava-dehibe. Manana fo isika."

Andron'ny Fifankatiavana, 30 jolay

Nampidirin'i ikalamako | 30 Jol, 2016

Tsy asiana tatasiaka be fa sady tsy ampy na ny teny na ny sary na ny fotoana, no sao hivoaka ny foto-kevitr'ilay Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Fifankatiavana androany (sa moa Finamanana no tokony ho izy ?) Tongue out

 

Fitsaboana amin'ny ragga.

Nampidirin'i ikalamako | 13 Jol, 2016

LaughingLaughingLaughing toa tena mety handaitra ity fitsaboana ity an : "Raggatherapy" an'i Dj Gouty sy Jess Flavi One... atao raggadose maximum ny serum. Tsy excuse lay hoe tsy mahay mandihy fa raggatherapy dia ataovy izay tianao Cool

 

Fanoloana ny Mpiambina eny amin'ny Lapa-panjakana italianina

Nampidirin'i ikalamako | 12 Jol, 2016

 

Naka fotoana mihitsy aho tamin'ny alahady mba hanatrehako ity. Marina fa eny amin'ny lapa toy itony, sy eny amin'ireo toby miaramila ihany koa dia misy isan'andro ny matso kely rehefa hiova ny anjara fiambenana. Ny ao amin'ny Quirinale, ny Lapa-panjakana misy ny Filohan'ny Repoblika, dia ao an-tokotany no anaovana izany isan-kariva fa rehefa alahady kosa dia eo amin'ny kianja malalaka manoloana ny Lapa ka azon'ny rehetra atrehana. Ny tena moa rehefa monina amin'ny toerana iray dia tsy maika intsony hijery ny zava-mahaliana ao amin'ilay tanàna, hany ka manao rahampitso lava. Fa vitako ihany izy ity na dia efa 25 taona nipetrahana teto aza.

Ny baiko tena niasa tao izany dia ho an'ny "Guardia montata !" (guarde montée, mpiambina apetraka) sy ny "Guardia smontata !" (garde démontée, mpiambina esorina).

Nandritra ilay lanonana fohy (15 minitra ary nofaranana tamin'ny kaonseritra kelin'ny Mpitsoka Mozikan'ny "Carabinieri") dia reko nanetoka kely ery tany anaty foko tany, nahatsiaro ny fotoana nanaovana raharaha miaramila teny amin'ny Toby RAAA teny Betongolo, isan'ny fotoana nankafiziko indrindra tamin'ny fiainako.

(somary notapatapahako kely ihany ilay horonantsary)

 

Faly aho, tena faly fa Portugal no nandrombaka ny amboara Euro 2016

Nampidirin'i ikalamako | 10 Jol, 2016

Mba tsarovana ato anaty blaogy ihany aloha ity fa tena tsy mpijery baolina sy mpiondana an'ity taranja ity mihitsy aho saingy androany kosa dia tena naka toerana tsara nanomboka tamin'ny minitra voalohany mihitsy aho : naniry mafy ny handresen'i Portugal.

Faly be fa ny haraton'i Eder no valisoan-dranomason'i Kapiteny Ronaldo.

Folaka

Nampidirin'i ikalamako | 9 Jol, 2016

Isan'ny hira tena tiako hatramizay izy ity, toa angorodaon'i Regis no manaraka azy raha tsy diso ny fitadidiako ny tany amin'ny taona 80.
Elabe tsy re i Liva ka izao indray vao miverina an-tsehatra, niaraka tamin'i Olombelo Ricky tao amin'ny Palais de Sport teo ka asa na isan'ny averiny hohiraina ity. 

 

Vita indray aloha ny revy "Tavamboky"

Nampidirin'i ikalamako | 7 Jol, 2016

 

​Tsy be famisavisana, tsy be fandanjalanjana. Tsy asiana jery todika, tsy asiana famintinana. Noraisina ny fanapah​an-kevitra fa hovonoina tanteraka ilay takelaky ny tena atsy amin'ny tambazotra "facebook". Tsy nandany ora maro fa raha vao hita hoe izay no vahaolana dia nampiharina.

Afaka iray volana dia ho feno 8 taona ny nonenana tany, mba ampy kosa angamba izay o ?
Afaka miverina miserasera sy mitoraka blaogy tsara, afaka miverina mijery tantara mitohy sy vaovao an-tsary amin'ny fahitalavitra, sns.
Tsy nasiana resabe, izay naharay fampilazana dia tsara, izay tsy naharay dia hahare amin'ny hafa ihany atsy ho atsy. Tsisy azo hamerenana ny fanambarana rahateo fa dia zay zany !

Novonoina fa tsy nohidiana. Izany hoe na miverina mamoha trano any aza aho dia tsy afaka hiditra intsony, sady tsisy n'inon'inona intsony ao fa nasaiko nofafany daholo. Tsy nangataka tahiry aho fa atao inona tokoa moa !

Fony tsy tany 8 taona lasa izay, toa nety ihany ny fiainana k'ty ! Cool

 

"Iny ilay zaza".... hanokatra pejy vaovao amin'ny fiainany.

Nampidirin'i ikalamako | 29 Jio, 2015

Vita izay ny ambaratonga voalohany ... "ny tena efa mato-tsaina", hoy ny tarika Remy, "io ilay tranobe jerena, miandry eny Ambohitsaina. Eny indray no andrandraina raha hanitatra ny saina".

Dia miverina ao an-tsaina hatrany ity tononkalon'i Toetra Ràja ity isaky ny misy dingana vitan'ilay zaza.

 

Toetra RAJA, mey 2010.

 

 


Ireo dingan'ny torimaso

Nampidirin'i ikalamako | 27 Mey, 2015

(Isaorako manokana ny namana Soanja sy Radotiana nizara azy ity tary andrefan-trano tary, ary nierako tamin'izy ireo ny hitahirizako azy ato fa moramora amiko kokoa mitady azy raha sendra ilaina)

*************


Mandalo dingana 5 voaporofo ara-tsiantifika ny torimason'ny olona tsirairay manomboka ny fotoana hidabohany eo ambony fandriana mandra-patoriny tanteraka.


1- Alpha – The walking state - MIFOHA
Mahatratra 8 -13 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha eto. Onja Alpha no fiantsoana azy.


2- Theta – Light Sleep State – (Stage N1) - RENDREMANA
Mihena ho 4 - 7 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha. Mbola mora taitra be ilay olona fa na dia jiro mirehitra na feo kely maneno fotsiny aza dia mampifoha azy.
Miha-miadana ny fihetsiky ny masony ary miha-miadana ihany koa ny fihetsiky ny hozatry ny vatany. Misy olona manonofy amin'ity dingana ity ary raha taitra eo izy dia mety ampahany amin'ny nofiny ihany no tadidiny.


3- Gamma – Sleep State (Stage N2) - MATORY
Mahatratra 12 -16 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha. Zara raha mihetsika ny hozatry ny vatana ary manomboka tsy tsapan'ilay olona matory intsony ny manodidina azy hoe aiza izy io matory io. Ny 45 - 55% amin'ny torimaso no mitranga eto. Tsy mihetsika intsony ny maso. Miha-malefaka ny onjam-piasan'ny atidoha saingy misy onja mahery vaika mitsitapitapy mitranga eny anelanelany eny izay antsoina hoe “sleep spindles.”


4- Delta – Deep Sleep (N3) - MATORY LALINA
Mahatratra 0.5 to 4 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha. Onja Delta no iantsoana azy. Dingan'ny torimaso fiampitana ihany anefa no tena asan'izy ity. Eto amin'ity dingana ity no miseho ny nofy ratsy, mipipy ampandriana, miala teo ampandriana dia mandehandeha na miresaka kanefa tsy mahatsiaro saina.
Miadam-piasa be ny atidoha eto. Misy onja malefaka sy onja maherivaika mitsitapitapy miseho eny anelanelan'ireo Onja Delta. Sarotra fohazina be ny olona matory eto. Tsy mihetsika ny masony ary tsy mihetsika ihany koa ny hozatry ny vatany. Malemilemy ohatran'ny olona mamo sady tsy tonga saina ao anatin'ny fotoana fohy izy raha mifoha eto.


5- Epsilon - REM Sleep (Rapid Eye Movement) (N4) - MATORY MATY
Fitohizan'ny Delta Sleep lalindalina kokoa no miseho eto ary mitohy hatrany ny fahatongavan'ireo Onja Delta ao amin'ny atidoha. Miandalana ny fiampitan'ny torimason'ilay olona avy amin'ny Torimaso Lalina (Delta Sleep) mandeha amin'ny Torimaso Maty (REM sleep). Miha haingana ny fisefoan'ilay olona matory saingy tsy mirindra fa miova ary marivo ihany koa. Mihetsiketsika haingana be ny masony. Tsy afa mihetsika ny hoza-batany. Mitepo mafy kokoa ny fony ary miakatra miaraka amin'izay koa ny tosi-drany. Ohatran'ny very saina mandritra ny fotoana fohy ny olona mifoha eto amin'ity dingana ity.


Araka ny voarakitra ao amin'ny "Journal of Medicine" dia ao anatin'ny 70 ka hatramin'ny 90 minitra aorian'ny fahitana tory no miseho ny Fatoriana Maty voalohany. (Epsilon – REM Sleep).
Eo amin'ny 90 ka hatramin'ny 110 minitra amin'ny ankapobeny no faharetan'ny fiampitampitana ireo dingan'ny torimaso feno iray.


Fohy ny faharetan'ny Fatoriana Maty (Epsilon – REM sleep) ary lava kokoa ny faharetan'ny Fatoriana Lalina (Delta – Deep sleep) ao anatin'ilay torimaso feno voalohany isan'alina.
Arakaraky ny androsoan'ny alina anefa dia mifamadika izy io ary ny Fatoriana Maty (Epsilon – REM sleep) indray no lasa maharitra kokoa ary miha-fohy ny faharetan'ny Fatoriana Lalina (Delta – Deep Sleep.)


Rehefa hadiva haraina ny andro dia mihodinkodina eo amin'ny dingana N2, N3 sy N4 ny torimason'ny olona.


Andro ho an'ny Tononkalo anio.

Nampidirin'i ikalamako | 21 Mar, 2015

... Ary nisy namana teo ankodimiran'
Ny sendrasendra, akia,

Nandramby zany tànako ...
Kintana mangiran'
Ny làlan'ny fitia
Mihirika ho fananako.

Eny, misy namana azoko hiankinana
Raha tojo ny fidinana,
Azoko hifaharana
Hanohy ny fiakarana.


Clarisse Ratsifandrihamanana 

 

 

 

Kianjan'ny kanto eo Mahamasina.

Nampidirin'i ikalamako | 11 Mar, 2015

Mahafinaritra fa efa kely sisa izany dia hotokanana sy ho ampiasaina ity kianja ity. Ny hira gasy no tena omena sehatra betsaka ao. Tena ankafiziko ny hira gasy ka isan'ny mahafinaritra ahy itony tetikasa itony. Tsara ilay amporisihin'ny fitiavana ny kanto ka enga anie ho maro ny tetikasa toy itony, ary indrindra enga anie hahay hanaja ny zavatra atsangana toy itony isika malagasy fa isika izay koa manko annn.......

 

Harvey sy ny "Lotus"-ny

Nampidirin'i ikalamako | 7 Mar, 2015

Mahafinaritra kosa itony vaovao itony zany an : Harvey Rabenjamina, 26 taona. Izy no namolavola ny endrik'ity Lotus Evora 400 ity.

 

Hetsika #weselfie2015 ho fanampiana ny Akamasoa sy Père Pedro

Nampidirin'i ikalamako | 26 Feb, 2015

 

Mandritra ny andro vitsivitsy (ny 25 febroary ka hatramin'ny 6 martsa) dia misy fanaingana ny tontolon'ny aterineto handray anjara amin'ny hetsika #weselfie2015 ka isaky ny sary alatsaka ao amin'ny Facebook na Twitter na Instagram miaraka amin'io "hashtag" io dia androtsahan'ny mpiandraikitra ireo pejy ireo 50 centimes ho an'ny Fikambanana "Amis du Père Pedro" entina mikarakara ny Akamasoa.

Mahatsikaiky fotsiny fa mametraka sary ao amin'ny facebook aho dia ny sary no tazan'ny namana sy mahamaika azy ireo asiana tsikera fa tsisy mahamarika ilay "hashtag" sy ny pejin'ny mpikarakara misoratra amin'ny sary. O rey olona e !!!! Laughing

Tsy laitra ny teknolojia !

Nampidirin'i ikalamako | 23 Feb, 2015

Ripaka indray aho nahita ity marina mafy. Tsy haiko aloha taiza no niandohany, iza no tena nanao azy fa ataoko ato ihany na izany aza. Taratry ny herin'ny teknolojia... na dia hanofinofisana fotsiny ihany aza.

 

I Mona Lisa (La Joconde) amin'ny ho fahatanorany vaovao indray LaughingLaughingLaughing

Madagasikara sy Italia avy eny an'habakabaka.

Nampidirin'i ikalamako | 16 Feb, 2015

Mahafinaritra ahy erý ho'aho ny manaraka ny siokamboronkelin'i Samantha Cristoforetti e ! Mpanamory sambondanitra italiana izy io, mbola eny an'habakabaka izy amin'izao ary tsy sasatra maka sary sy mampita ny ataony isan'andro sy ny toerana tazany avy eny.

 

Toy izao, hono, ny tendro avaratra indrindra amin'i Madagasikara, Antsiranana :

[The very Northern tip of ! /(IT) L'estrema punta settentrionale del Madagascar! ]

 

Ny Tsingin'i Bemaraha :

[(IT) Ciao ! La Riserva naturale integrale Tsingy di Bemaraha si trova laggiù ed è patrimonio .]

 

Tafio-drivotra mandalo :

[A storm seen from above – hello ! (IT) Una tempesta vista dall'alto - ciao Madagascar!]

 

Ity kosa ilay fireneko iray, ilay faharoa, ilay onenako ankehitriny : Italia mirehitra jiro... tsara erý, marina moa an !

[Tonight a special thought to after an important day. Stasera un pensiero all'Italia dopo giorno importante!]

 

Tamin'iny herinandro teo iny - nifarana tamin'ny asabotsy 14 febroary - dia nisy ny Festival di San Remo - fifaninanan-kira malaza eto Italia isaky ny volana febroary. Tamin'ny alakamisy 12 febroary ary dia nifandray mivantana taminy teny an'habakabaka ny tao amin'ny Festival. Nahavariana ilay mijery azy miresaka dia votsotra moramora eny ilay "micro". Tamin'io fotoana io indrindra no nilazany fa mandalo ambonin'i Italia ny sambondanitr'izy ireo ary afaka jerena tsy mila fitaovana fitazanana lavitra rehefa harivariva iny. Toa izao kosa ny nahitany anay tamin'izay fotoana izay :

[(IT) In questi giorni siamo visibili dall'Italia nei dintorni del tramonto. Oggi vi ho salutati!]

 

Dia toa izao izy am-perinasa... maka sary Wink

rediredy ouainina

Nampidirin'i ikalamako | 10 Feb, 2015

 

 

efa nahavita torapo lahatsoratra aho teo an Innocent

Tsara lay mi-red red mitoraka blaogy fa hay moa ikalamako efa kobon'ny pokona dia navy dia wine.  Embarassed

Aleo izany avy dia ilay hira no apetraka e - hisy hahatsiarovanao ♫ ♫, ozy Jerôme Randria Wink

 

 

Ny fiainana teny an-drova fahizany, ara-tsary sokitra.

Nampidirin'i ikalamako | 7 Feb, 2015

Eny Avaradrova hono ity hay kanto ity (zay ilay milay ao amin'ny facebook fa tsy ela dia mahazo fanazavana raha vao mametra-panontaniana, hihihi). Eo amin'ny tambohon'ny SFF, izany hoe ampitan'ny SAFF, efa alohan'ny hahatongavana eny amin'ny Rovan'i Manjakamiadana mihitsy.


 

Toy ny tamin'ny andron'ny Ejypta fahagola dia itony sarisary (sy soratsoratra) itony no natao hampisehoana ny fiaimpiainana, ny zava-nisy sy nitranga tamin'ny toerana iray fony mbola tsy nisy ny soratra ampiasaintsika ankehitriny. Ka mazava ho azy raha eny amin'ny "tanàna ambony" eny no misy azy ity : mitantara ny fivoahana na fidiran'ny Mpanjaka eny Androva fahizany, ireo mpanara-dia azy sy ireo vahoakany. Tsy tamin'ny andro fahagola aloha no nanaovana azy raha izao fahitako azy izao e, saingy mahalaza tsara ny tiany ambara. Indrindra koa fa natao amin'ny tambohon-tsekoly.

Nipetraka teny tanàna ambony teny ihany izahay fa tsoriko fa tsy mbola tandriko io an. Eny e, manaiky aloha aho fa tsy dia niakatra nihoatra lavitra ny zaridain'Andohalo na izany aza e, satria teo amin'ny manodidina teo no nisy ny sekoly sy ny trano fonenana tamin'izany. Ny tena rahateo mbola kely dia tsy dia nisaina hanita-dàlana lavitra loatra.

Fa ny tena nanintona ahy amin'izy ity indrindra indrindra dia ilay lokony. Nosokirina tamin'ny tany mena (biriky tany mena) ve sa novolavolaina aloha vao napetaka eo e ? Hitsikaraka valin'izay indray aloha. Io ilay loko maha-Nosy Mena an'i Madagasikara. Efa aty ivelany aho vao mahatsikaritra ny hamenan'ny tany any ambanivolo any amintsika any rehefa mijery sary.

 

"JeSuisNico" na "ny fahaiza-misisika"

Nampidirin'i ikalamako | 21 Jan, 2015

Mba ketrika nahafinaritra ahy ity hashtag  #JeSuisNico  ity an. Lalao madio natao hihomehezana tsy mila mamaky/mijery "au deuxième degré" izany Tongue out

Ny niandohan'izy ity dia ny ankisisika nataon'i Nicolas Sarkozy tamin'ny "Grande Marche Republicaine" natao tao Paris taorian'ny "Raharaha Charlie Hebdo" iny. Na efa tsy amperin'asa intsony aza i Sarkozy - noho izany tany amin'ny laharana faharoa na fahatelo fa tsy nilahatra tamin'ireo filohampirenena nanokatra ny diabe - dia tsy nanaiky raha tsy tafalahatra teo aloha indrindra teo, araka ny sary voalohany. Bandy misenina mihitsy !

Izay no nahatonga lay inspiraka #JeSuisNico teto amin'ny aterineto hoe "JeSuisNico, l'art de l'Incruste" ka nahitana fandraisana anjara tena mavitrika be. Santionany izay tena naharipaka sy nahafinaritra ahy fotsiny ireto (indraindray mila tadiavina i lery) Wink :

 

 (tohiny)

Ry ZeSouiSarlý

Nampidirin'i ikalamako | 19 Jan, 2015

Mbola amin’ny pejy voalohany sy amin’ny soratra matavy etsy sy eroa eto amin’ny aterineto aloha zao ny hetsika "JeSuisCharlie". Tsy dia manaraka loatra azy ity aho. Tsy manaraka ihany koa andrizareo CharlieAoFrantsa fa izay tazan’ny masoko eny no japiako vakiana.

Ka mihomehy aho amin’ireo ZeSouiSarlý, izany hoe JeSuisCharlie made in Mada – na any an-tanindrazana na aty ivelany. Raha ny fahitako azy tsy dia mbola zakantsika tsara lay “liberté d’expression” andrianindrizareo Frantsay. Dia mitsiky ihany aho mamaky fifanakalozankevitra mavaivay fa rehefa tsy maharesy tohika andrizareo ZeSouiSarlýMaisZeSouiPàSarlýHebdo ny andaniny dia faranana amin’ny hoe “aoka izay fa lasa resaky ny moana sy marenina ilay dinika”, na hoe “lasa dinika tsisy antony izy zany”. Misy moa dia mivoaka ny foto-kevitra tsotra izao ny fanoharana omeny (isan’izany ohatra hoe “raha manitsaka anao ny vadinao ve dia ho tsindrominao ny antsy?". Ohatra ny tsy hitako ny hidiran’ny “fahalalahana miteny” voizin’ny JeSuisCharlie amin’ny famitahana, famadihana, fivadihana amin’ny dinan’olondroa. Iny ve tsy efa tribonaly hafa no mitsara azy ? Cool).

Ny tiako hahatongavana dia ity : toa tia manara-damaody fotsiny ny betsaka fa toa manao haingo diso an'Iarivo.

Misy amin’ireo miaro mafy ny “fahalalahana miteny”-ndrizareo Frantsay no avy dia maka lagy be maheno an-dRatsiraka na Ravalomanana na Rajoelina na Rajaonarimampianina mandray micro. Eny, rehefa maheno an’i Hollande koa indraindray. Tsy tadidiko impiry aho izay no namaky hoe “est-ce que quelqu’un pourrait lui fermer la gueule?!!!” – Foot in mouth

LaughingLaughingLaughing ... ataovy sérieux nama fa ZeSouiSarlý koa ange rizareo e. MisyMihainouuu... 

 

Ikalamako ! .... prézanty !!!

Nampidirin'i ikalamako | 18 Jan, 2015

Niverina amin’ny taniny ny blaogista, huhuhu.

Tena nataon’ny facebook lany inspiraka mihitsy ikalamako tsy nahita blaogy natoraka nandritra ny taona maromaro an Sealed. Malalaka kokoa ny sehatra any manko, sady JeSuisCharlie kokoa satria mora ny fandraisana anjara mavitrika sy fifanakalozan-kevitry ny mpinamana, na ny tsy mpinamana fa mpanaraka “pejin’ny mpankafy” (sady tsy voatery mizème lay pejy) ; fa ato amin'ny blaogy mila miditra ho mambra serasera vao afaka mikapetsona mamaly hevitra.

Fa tamin’ny faramparan’ny taona teo iny aho ohatra ny nanana fikasana hiverina ato. Hitako ihany ny lafitsaran’ny blaogy : afaka mirediredy irery eto aho tsy voatery hisy hamaky, tsy voatery hisy hamaly hevitra. Fa any amin’ny facebook toy ny tsy mety ilay izy fa matoa nosoratana dia natao hovakiana, dia ny namana toa mahita havaly foana, laolina. Ankoatra izay dia mila marimaritra iraisana ihany koa any noho izy toerana iraisam-pirenena. Hany ka misy zavatra mila atao amin'ny fiteny telo na efatra rehefa tena tiana hahakasika ny namana rehetra Wink 

Nohidiako fotsiny ny tranoko any satria nafana fo loatra aho tany ka raha misintaka tanteraka (désactivée) dia mitsambikimbikina daholo ireo resaka nandraisako anjara – ary faran’zay halako mahita ireny an, satria raha olona tsy naharaka ilay izy dia toy ny hoe adala miteny irery ny tena. Misy koa ny pejy sy vondrona iandraiketako ka manjary afaka ireo lohadinika sy hafatra nozarazaraiko tetsy sy teroa.

Rehefa hitako tafaverina soa amantsara ato aho dia hiezaka amin’izay hampifandanja ny ataoko any sy ato, fa tena reko ihany hoe nitady ho very ilay fitiavako mampiasa ny saiko hanoratra. Angamba koa mila miverina mamaky boky etsy ambony sezalava amin’izay an.

Betsaka ny zavatra vita sy hita tany aloha na izany na tsy izany e. Nahitana karazan’olona, karazan-kevitra, karazan-kira, karazan-damaody, karazana revy, sns.  Taona maro lany tamin’ny fifanampiana, fifampizaràna fifaliana sy fahoriana, fifanomezan-tànana, fifanakalozan-kevitra, fifanoroana hevitra, fampiroboroboana ny soa sy ny kanto, fanaovana resa-tsaka sy resak’alika ihany koa, fifanomezana lagy sy fakàna litika, sy ny sisa sy ny sisa.

Dia tao ihany koa ny zavatra mba nanamarika ny fiainana manokana, toa ity hira iray ity izay nentiko namikavika ny herinandro farany tamin’iny taona 2014 iny, sy nitondra tsikitsiky nankaty amin’ny 2015.

Traty ny taona daholo e ! (mbola tsy tara io fa mbola tsy tapitra ny janoary an Embarassed)

 

"Tia" hono, i raozigasy, ka hanandratra izany amin'ny "Indram-peo"

Nampidirin'i ikalamako | 10 Mey, 2011

Nahita masoandro, i TIA : boky voalohany nosoratan’i Raozigasy. Ary ho fampahalalana izany boky izany dia nomanina ilay hetsika INDRAM-PEO.

 

Fa iza moa i Raozigasy

 

Raozigasy : no solon’anarana nofinidin-dRamananjato Hajalalaina Andriamiharisoa entiny hamoahana sy hizarana ireo vetsovetsony.

Raozigasy : tambatr’ilay Raozy vonikazom-pitiavana sy ilay Gasy manamarika ny fihaviana.

Raozy : lokon’ny fitiavana ; entina mizara ny hotrakotraky ny fo raha faly, entina mampitony ny jalim-po anaty raha malahelo, voninkazon’ny embona sy ny vetsovetso. Haingon’ny fo mitempo fitia, milanja ny haban’ny sento zaraina. Miombon-taintaina, mitambatra tsiky, mizara hasambarana,

Gasy : lokon’ny fihaviana; entina mirehareha amin’ny kolotsainy manan-karena, entina iavahana amin’ny kantony tsy hita noanoa, taratry ny raitra sy ny lafatra malagasy maro karazana. Asandratra hiavaka amin’ny hafa rehetra, avoitra ho tabihan’ny firenena. Ajoro tsy ho takon’ny haitraitram-pandrosoana.

Raozigasy dia filazana ihany koa ilay raozidia miavaka sy manimba ny tontolon’ny raozy tsotra rehetra, miavaka i Raozigasy satria miezaka mampiely patrana ny kanto malagasy manerana izao tontolo izao ary manabe voho hatrany ny tenin-drazany.

Raozigasy sy ny Tononkalo Malagasy dia "lamban’akoho ka aina no fetra".

Tia indray kosa no amboara voalohany narafitr’i Raozigasy ho fehezan-tononkalo, hizarany amin’ny mpamaky ny fiTIAvana ao anatiny

 

alt


Mandrosoa hasina raozigasy a !

 

Tratry ny krismasy dia samy ho tratry ny 2011...

Nampidirin'i ikalamako | 25 Des, 2010

Na somary navesatra ihany aza ity taona 2010 hifarana ity dia tsy nampiondrika tanteraka akory izany fa nanovozana hery hatrany niatrehana ny ho avy.

Koa enga anie ho Noely hifono fifaliana sy fiadanan-tsaina no atrehantsika namana rehetra anio ary ho soa sy fanambinana hatrany no hoentin'ny taona 2011 hitsidika io.

 

  Noel2010

Mandroso mankany amin'ny lasa...valin-tagin'i simp.

Nampidirin'i ikalamako | 13 Jol, 2010

Elaela izay no tsy nisy tagy...mba manampy kely hanodina ny saina tsy halahelo loatra.

Tonga ny tagy rehefa  hoy i simp hoe : Tadidinareo ve ity ?...

Hiverina any @ 40 taona lasa aho - kiiiiii litika aho tamin'izany fa isaky mamaly ny fanontaniana hoe "iza ny anaranao" ny tenanay dia mahazo an'zao hira zao foana :

 

Nony nihalehibe dia toa nilay ilay izy - arakarak' izay nifrapy tamin'ilay hira koa zany ee Tongue out

Izao ilay izy tena revena amin'ny fo fa lasa "vakoka" ... saingy indrisy nosimbain'i lery amin'ny ilay zesta kosa nama ilay hira milay ben'ny dadany a....(Hafatra manokana : Izay manana ny orizinalin'izy io dia iangaviana hifandray @ tompon'anarana....)

Na izany na tsy izany, ikalamako koa mbola nahabotrabotra hatramizao an - inona no misakana anao tsy hanokatra blaogy ? Wink

 

 

 

 

 

 

Asaramanitra 2010

Nampidirin'i ikalamako | 22 Jio, 2010

Arahaba ry ambanilanitra !

 


 

Manjakamiadana 2010.

Nampidirin'i ikalamako | 7 Feb, 2010

 

Fa hoy i Clarisse Ratsifandrihamanana izay hoe : "Raha tafakatrao izay efa bobongolo; Raha tafarinao ireo kisolasola, Eny sombinaiko, ny fikirizanao, Ekeko, eny ekeko, mitomban-dahy ianao".   In- "Fantatro" - Salohy, pejy 17)

Mirary soa avy amin'ny fo !

Nampidirin'i ikalamako | 17 Des, 2009

Vaovao fohy momba ny fanarenana ny Rovan'i Manjakamiadana

Nampidirin'i ikalamako | 29 Okt, 2009

Afaka andro vitsivitsy dia hiherina ny andro nahamay ny Rovan'i Manjakamiadana, ny alin'ny 6 novambra 1995.

Maro ny hetsika efa hita sy re momba ny fanarenana azy io. Mahavelom-bolo anefa ankehitriny fa efa mandroso miadana, saingy mbola lavitra ezaka izany.

Ankehitriny moa dia ny "Comité National du Patrimoine", komity manokana natsangana teo anivon'ny Fitondram-panjakana tamin'ny taona 2006, no miandraikitra mivantana izany fanarenana izany, miaraka amin'ny Fikambanana "Fanarenana ny Rova".

Notsinjaraina ho ambaratonga 4 ny asa tamin'izany ka ny tapany voalohany sy faharoa dia nokendrena ho vita mialoha ny faran'ny taona 2009.

Azo lazaina fa tàna ny fanamby : fanamafisana ny fototra sy ny andry, famerenana na fanoloana ireo vato ary ny famitana ny tafo solaitra sy vifotsy toa ny tany am-piandohana.

Tsy nataon'ny komity ho tompon-trano mihono anefa isika Malagasy izay miandrandra izany fanarenana izany, ka dia indro atolony ny tarehimarika sy ny fanazavana fohifohy momba ny fizotran'izany adidy makadiry napetraka amin'izy ireo izany.

Manentana sy manantena ny fandraisan'ny maro anjara hatrany koa izy ireo fa ny tao-trano tsy efan'ny irery tokoa.

 

Programme de restauration // Programan'asa : Jereo eto

Plan de l'enceinte royale et vue du site aujourd'hui // Ny Rova fahizany sy ankehitriny : Jereo eto.

 

Contexte hisotrique et technique du projet. Situation des travaux en cours (Mai 2009). Financement des travaux en cours // Tantara fohy sy ny tetikasa. Toe-draharaha ankehitriny (Mey 2009). Famatsiana ara-bola ny asa eo andalam-panantanterahana : jereo eto

Les prochaines étapes (3ème et 4ème phase) // Ny ambaratonga manaraka (tapany fahatelo sy fahaefatra) : jereo eto.

Dia arehitro ny arendrina !

Nampidirin'i ikalamako | 25 Jio, 2009

Tsy mba nisy ihany koa ny nanazava tamiko hoe inona ny dikan'ny arendrina (sady tsy nikaroka aho fa raha tsy hita izay maharatsy azy ve dia tsy hotohizana ? lollll) fa manantena aho fa tsy vokatry ny fanjanahantany frantsay izy io.

 

 

arendrina taratasy ô, may may may

zé tsy faly manao aminay...

Ho an'ny zanak'i Bira sy ny manodidina : hetsika "Bezoro e !"

Nampidirin'i ikalamako | 22 Mey, 2009

Bezoro daholo,

Ho anareo ao Antananarivo sy Antsirabe ary ny manodidina.
Ho fitokanana ny atelier d'art "Bezoro e!" izay natsangana ao Antsirabe : fiaraha-mikorana ny tontolo andron' ny alatsinain'ny Pentekosta miaraka amin'ny tarika Vahömbey hotrononin'ny artista maromaro. Indro ny fanazavana sy ny fandaharam-potoana momba izany.

Ny toerana :
fivoahana amin'ny lalàna miankandrefana mankany Betafo, tokony ho 100m mialoha ny Orinasa STAR

Izay mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso na manoratra amin'i :

Vahömbey
00261-3202-45459
[email protected]

TONGAVA MARO, KARIBO E !....

 

Paka 2009 : mirary soa ny namana rehetra.

Nampidirin'i ikalamako | 11 Apr, 2009

Soa fa nisy anareo...

Nampidirin'i ikalamako | 18 Feb, 2009

Hafaliana tsy omby tratra ny mahita sary toa izao :

 

 

(sary www.trimobe.org)

Les  Bébés ne sont plus sous respirateur artificiel,ils ont été extubés le 10 Février,faute de place en Périphérie,ils sont encore resté une journée en réanimation. Ils sont en pleine forme, et n'ont plus de fièvre.

Pour la première fois depuis leur séparation ils ont de nouveau été réunis hier cote à cote, et ont manifesté beaucoup de joie de se revoir ,puis ont très vite repris leurs automatismes et se sont remis dans leur position initiale face à face , torse rejeté vers l'arrière.

 

Vita e ! vita soa ny fandidiana an'i Mahagaga sy Mahalatsa.

Nampidirin'i ikalamako | 4 Feb, 2009

Tsy manana vaovao ambara firy fa norantovina tato ilay vaovao mahafaly tena mahafaly.

Mirary koa raha mirary ny hitomboan'ny fahasalaman'izy ireo.

Misaotra izay azo isaorana, yeahhhhhhhhhh !

 

Hafatra farany ao :

SMS de Pascale Jeannot à 13:38 le 04 Février : Pr Lalatiana ANDRIAMANARIVO VIENT D'APPELER : ILS SONT SEPARES ,TOUT VA BIEN !!!

La suite dans le prochain bulletin de santé produit par le Pr Lalatiana....

 

 

 

Mba tsarovy koa...

Nampidirin'i ikalamako | 30 Jan, 2009

Sao variana amin'ny adilahy politika tokoa re ireto isika ka hadinontsika fa mbola anaty fahasahiranana ireo tanàna nolalovan'i Fanele sy Eric, indindra fa i Morondava.

 

Dia amin'ny alarobia 4 febroary ho avy izao no hiatrika ny fandidiana hanasarahana azy mirahalahy kely kambana siamois ireo mpandidy ao amin'ny hopitalin'i Necker (Paris). Mirary fahombiazana sy mirary soa be dia be.

 

Mahagaga sy Mahalatsa.

Nampidirin'i ikalamako | 22 Jan, 2009

Asa re raha efa voaresaka teto ny vaovao farany momba azy mirahalahy kambana "siamois" ireto izay tantara efa rentsika teto fony nikarakara an'i Kamba kely isika.

Variana amin'ny rivotra politika mivaivay va re ry news2dago sy ry jentilisa sy ry avylavitra hoy aho anakampoko sa izaho no tsy naharaka ilay vaovao fa efa nolazaina teto ihany izy ity (raha manao fitadiavana etsy ambony aho manko dia ny vaovao tamin'ny volana jolay no ao), ka aleo re zaraina aminareo ihany - indrindra ho anareo ao Paris sy ny manodidina - fa dia ho tonga ao Necker amin'ny faha-25-n'ny volana janoary izao izany izy telo mianaka kely ka misy ity taratasy ity mihodina izany mangataka tànana miara-milanja e :

Mitady olona sy association izahay ,mba hanampy an'izy telo mianaka rehefa tonga eto Paris amin'ny alahady 25/01 ho avy izao.

Misy comité de ccordination nijoro depuis la semaine dernière, ary koa calendrier  d'aide et de solidarité aux siamois et à leur maman accessible en cliquant sur le lien suivant : http://www.doodle.com/bs65av327eqpivra

Ci-joint le compte rendu de la première réunion du 14/01/2009.

Le tout est consultable sur le site http://www.trimobe.org

Ny "médecins sans frontières" sy ny fanjakana malagasy moa no mandray an-tanana ny lany rehetra fa ny eo amin'ny lafiny fampiantranoana ny renin'ny zaza, ny akanjo mafana ho azy ireo, sns - izany hoe ny lafiny lojistika hoy ny fiteny no tena ilàna fifandrimbonana, ka dia ampitapitao re ny hafatra e !

Dia mirary soa be dia be amin'izao ady matanjaka atrehin-drizareo izao, na ho an'ny fianakaviana, na ho an'ny mpitsabo sy mpandidy, indrindra indrindra ho azy mirahalahy kely.

(hanomboka indray ny fitaintainako na dia tsy voakasika mivantana aza aho tamin'ity indray mitoraka ity Embarassed)

 

Vaovao Midi-Madagasikara : Jereo ato

Arahaba, hoy i raozigasy.

Nampidirin'i ikalamako | 10 Jan, 2009

Tononkalo nosoratan'i Raozigasy hiarahabana antsika nahatratra ny taona 2009.

 


 

 

"Nofy" - fa akaiky ny Noely.

Nampidirin'i ikalamako | 6 Des, 2008

Nofy

Nofin’ny mpifatotra : Ho tapaka ny tady.
Nofi-miaramila : Hitsahatra ny ady.
Nofin’ny mpandresy : Hamitsaka ny resy.
Nofin’ireo resy : Ho faty ny mpandresy.
Nofin’ireo noana : hisy ny mpamahana,
Nofin’olombelona : ho ahy ny fahafahana.


Clarisse Ratsifandrihamanana
(Salohy p99)

(azy ihany koa ny tononkalo etsy ambany "Ry Dadabenoely")

Ahodiko eto ihany ny blaogy :-)

Nampidirin'i ikalamako | 2 Okt, 2008

...ny eto entiko ary, ny ary entiko aty fa mifameno tsinona...

Ity "Fiadanana hafahafa" nosoratan'i Rado ity dia mba mbola tsy haiko raha tsy vao androany, ka aleo aterina ato indray sao mba misy te-hampiseho vangy kely amin'ny fitsikiana. Izay Rado izay, mahay mampihomehy, mahay mamendrofendro, mahay mampisaina :

 

Fiadanana hafahafa

Any efitrano iray, mitokantokana irery
Efitrano teritery toa tsy maha-te hijery
Efitrano iray mangina, efitrano mahonena
Nefa kosa efitrano tena fandinihan-tena

Misamonomonona ao, hirahira hafa kely
Ataon'ny voronkely maro, nefa kosa tsy tantely
O! Ny fanaka tsy misy, toko roa no ijoroana
Tena efitrano tsotra, eo an-dàlam-pandrosoana

Irony hanitry ny làsana? Ao no tena hiely fatratra
Ny taolam-balon'ny fahiny, indreny hita hiampatrampatra
Nefa, misikina hery, dia hidio ny varavarana
Sao dia hisy any ho any, olona manarangarana

Eny an-tànanao tsinjovy,fa gazety no vimbinina
Aforiporitra hafahafa, toa fiazina, fihinina
Mba hamantaranao kokoa, ny fiantombohan'ny tantara
sy ny zavatra hatao, hatreo dia raiso ny sigara

Tsy maintsy miditra ao ianao, indray mandeha raha kely indrindra
Amin'ny andro anankiray, amin'izay ianao mamindra
Toy ny olo-maimaika te hahita fiadanana
Fa ny toerana eo ivelany eo, tsy ho azonao ho namana

Satria handini-tena ianao, dia herezo re ny saina
Izay mangejangeja anao, ô esory sombinaina
Mivonona mba hiady; Ary aza mba mitsoaka,
na ho basy no hitefoka, na tafondro no hipoaka

Miovaova ny eto an-tany, misy andro maha-mirana
Fa ity indray mandeha ity, feno zava-manahirana
Ary rehefa injay manery, ilay fotoana be ankaso
Ireo tsy mahatanty "saoka" dia mandrotsa-dranomaso

Mm Injay misento tokana ianao, miheritreritra ny lasana
Raha mijery ity efitrano toa mi-tokontanim-pasana
Dia tsarovana avokoa izay rehetra niaremana
Ny goavy sy sakay, eo vao samy hanenenana

Vita izay, ô tsaroana afaka entana ka faly
Injay fa maivana ny tena, afaka ota, afa-jaly
Ilay gazety, indro ariana, vita mantsy ny adidiny
Ny fehikibo indro alaina, mba haverina amin'ny hidiny

Dimy minitra monja izay, nefa dimy minitra lafo
Azoazo moramora tao ambanin'ity tafo
Raha toa tsy fantatrao izay voalazako androany
Rahampitso vao maraina dia ho fantatrao izany

RADO

Nomen'Andriamanitra ny fara i news2dago !

Nampidirin'i ikalamako | 26 Sep, 2008

Tena tsy afaka mametraka hevitra ao amin'ny pejinao aho rainy Frown ka aleo mba hanaovako lahatsoratra vaovao mihitsy hiarahabana an' i Fanilo kely : TONGA SOA E !!!

Maroroa taiza ry izy mivady,  ary mahazoa aina haingana ny nenin'i Fanilo fa efa tsy andrin'i dadany izay hodian'ny sipabeny anankiroa. 

Mitombo iray indray ny  mpantsaka rano izany ry news an ! Mirary soa e !

 

 

 

 

Ireo iray tam-po amiko.

Nampidirin'i ikalamako | 13 Sep, 2008

Angamba mbola vitsy aminareo no mahalala fa manana anadahy sy rahavavy mba ...olo-malaza ihany aho (sans trop me vanter hein !)

 

Ny zokiko vavimatoa : 

 Angela Davis
 
 
izaho :
 
 ikalamako
 
 
ary ny zandrikolahy:
 

 Micka kely

fa izy efa nisavi-tsaranga (sa nisavi-bolonkoditra ?) avy teo.

 

Mamelom-bolo ny anaran-dray : RR Majunga.

Nampidirin'i ikalamako | 8 Sep, 2008

Nahafaly ahy (zanak'antitra e, aza omena tsiny) ny nahita ity pejy ity androany : pejin'i Raivo, mamelom-bolo ny anaran-dray izy.

Dia ny kapila mamiratra hono izany dia hita ato : 


RAIVO,

album "Hommage" (2002) : www. mymusic. com

"Mahabibo" (2008): available at www. apcm. ca

 

AVIS AUX AMATEURS...dia mirary soa betsaka ho azy ireo.

Rebeke 2008 : lasa izao.

Nampidirin'i ikalamako | 27 Aog, 2008

 

 

 


 

Mbola velon'aina...

Nampidirin'i ikalamako | 30 Jol, 2008
 
Tsy hoe izay vao nifoha, fa mbola be kenonkenona dia izao vao miasa...
 
 
 (tahiry)
 

Deux doigts miaraka amin'i "violety" (mdr)

Nampidirin'i ikalamako | 15 Jol, 2008

Misy namana nanolotra "fo violety" ho ahy tany amin'ny blaoginy andro vitsivitsy lasa izay (kikoo njy !) fa arakaraky ny hidirana lalina amin'ity raharaha manga ity moa no hifankafantarana bebe kokoa amin'ireto namana eto ireto.

Be ny zavatra nahatsikaiky, nampihetsim-po, nahavariana, nifandirana hevitra, fa niraisana fo koa hatramin'ny nifankahalalana teto izay.

Tanatin'ny herinandro kosa anefa dia nisy ny zava-nifamahofaho nolalovanay ka nitsonika hatramin'ilay "tavy niaro ny foko tsy ho tohina amin'ny sedra mahazo" ka nanolorany ahy io fo violety io (volomparasy kay moa no fitenin'ny malagasy azy e !).

Ary omaly raha niresaka mivantana tao amin'ny tsaty izahay roa dia tena naniry mihintsy aho ny ho teo anilany satria nisy "adidy iray makadiry" tsy maintsy natrehany Undecided, karazam-panadinana hijerena na efa nihamatotra izy na tsy ambolana.

Noho izy afaka tamin'io fanadinana io Wink (navoakany androany ny laza adina) dia tena tsy aritro raha tsy mifandom-bera kely zahay roa androany :

deux doigts akia violety/volomparasy a :

saingy deux doigts toa izao : 

 
 
 
fa tsy toa izao an !  :
 
 

Raha tena izany tokoa moa !

Nampidirin'i ikalamako | 13 Jol, 2008

Indrisy, fa raha mba tena marina ity mailaka voaraiko ity dia hotsoahiko indray ilay fangatahana nataoko an'i harilova hoe "raha mba manana vola entina hamonjy JMJ dia mba alefaso hatao spons ho anay re!"

Honorable Correspondant,

A l’occasion de l’expansion de ses activités Commerciales et Marketing , l'Etablissement financier dénommé ELITE FINANCE Sis à Abidjan Côte d'Ivoire a organisé une Tombola en faveur de toute personne physique ou morale résidant ou non en Côte d’Ivoire et possédant une adresse électronique.

Pour cette tombola organisée les prix étaient les suivants :

- Ier Prix : Une Villa SIPIM située à Abidjan d’une valeur de 82.500 €

- 2è Prix : une somme de 72.500 €

- 3è Prix : une somme de 62.500 €

- 4è Prix : une somme de 52.500 €

- 5è Prix : une somme de 42.500 €

- 6è Prix : une somme de 32.500 € et plusieurs autres lot intermédiaires etc...


A l’issu de cette Tombola, votre adresse Email a été tirée au sort et vous désignant comme l’heureux gagnant du 3è prix représentant la somme de Soixante deux mille cinq cent (62.500 €) EURO. Il s’agit d’un gain fiable et il n’y aucun doute à vous faire à ce sujet.


En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir lui envoyer de toute urgence un message de confirmation de votre code CB:
Code CB / 00701212708-06 
Ainsi que votre nom et prénoms et adresse précise pour vous donner la procédure de retrait de votre gain.
Nous vous recommandons la discrétion et ne divulguez pas votre code gagnant de façon à nous éviter des situations avec plusieurs gagnants ayant le même Code. Soyez vraiment discret à l’égard des tiers jusqu’à la remise de votre gain.

Notre Institution vous adresse ses vives félicitations pour ce gain.

Jean Claude EMILE
Directeur du Service commercial
Cordialement.
 
         

 

Sitraka enti-matory.

Nampidirin'i ikalamako | 11 Jol, 2008

Diana,
Jean sy Bako Razafindambo,
Max Andriamamonjy,
Professeur Clément Andriamamonjy sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky ao amin'ny "Neuro-Chirurgie", HJRA Antananarivo,,
Association FOKO,
Association Heli's Madagascar,
Association Tetezana Onlus,
Ireo Zaza Vavy, notronim-bady aman-janaka ,
Tobacco Imperial Madagascar,
Mme Anja Elizabeth,
Mme Liva,
Mavo,
Mino,
Namana Serasera Dago,
Avylavitra mivady, Prezidà glou ary zoky ravatorano,
Vohikala "Filongoa" (zanak'i Toliara),
Vohikala "Gasy tsy Very" (zanak'i Fianar),
Vohikala "Malagasy eto Italia",
Ireo namana rehetra ao amin'ny serasera.org, blaogy.com, blaogy.org,
sy ireo rehetra niray fo sy saina tamin'i Kamba, na lavitra na akaiky,

misaotra eram-po eran-tsaina. Misaotra tamin'ny firaisan-kina. Misaotra  fa nahaefa adidy daholo.

 

Kamba mianakavy teo Ambodivona  raha hitodi-doha ho any Mahajanga omaly alakamisy 10 jolay 2008. Misaotra an'i avylavitra sy ny vadiny (amin'ny sary) mbola nahafoy fotoana nanatitra sy nanatrika ny fiaingan'izy ireo (ary mbola nandefa ny sary)

 

 

MIRARY NY SOA REHETRA HO AN'I KAMBA KELY.

Arahaba, arahaba ry fahazazana.

Nampidirin'i ikalamako | 2 Jol, 2008

Ny pasoka miavosa,

Ny sakafo sady efa tara vao mitokona no mbola kila sy may,

Ny trano tsy voampirina,

Ny vilia tsy voasasa fa raha vao mipetraka ny sotro dia adaboka ao fotsiny aloha fa tonga dia eny ambony kianja ; 

...izany rehetra izany mbola arahana hatsembohana mitete amin'ity hafanana 32°,

...ny entana amin'izany voakapoka daholo fa teritery ihany ny efitra nefa ny fihetsehana tsy hita hotantaraina,

 

satria rehefa nandramana daholo ireo lalao hafa dia izao no vokany :

  • ny bowling tsy mahavoa ny toraka kapoaka,
  • ny boxe tsy mamely fa sady tsy re akory ny fidabokin'ny totohondrin'ny adversa eny amin'ny tavanao, no tsy mahazo fy le mamely rivotra kle !
  • ny golf tsy mampazoto fa ny tena angamba efa nahazoazo taona ka tsy mahita lavaka tsara  intsony, lol

ka dia ny TENNIS izao no malaza eto amin'ny tanàna. Vao miantso ny zaza hoe "mama andao amin'izay" dia lasa mirifitra ny reniny mamonjy kianja... ao amin'ny Wii.

Mahay raha ra-olombelona amin'ity virtoaly ity, tssss.

 

Hafaliana tsy omby tratra.

Nampidirin'i ikalamako | 27 Jio, 2008

Vita soa ny fandidiana an'i Kamba kely : misaotra anareo rehetra rehetra.

Faly loatra aho ka nijoy kely ny ranomasoko teo avy niantso ny rahavaviko isan'ny mikarakara mafy azy ao amin'ny hopitaly Ravoahangy-Andrianavalona.

Lava dia lava ny andron'izy ireo androany izay. Tamin'ny 8 ora sy sasany  maraina izy dia efa niditra trano fiandrasana mialoha ny fandidiana, nokarakaraina nasiana ny kojakoja rehetra hiatrehana izany. 

Tamin'ny mitataovovonana ka hatramin'ny 8 ora alina teo no nikatroka ny fandidiana i Pr Clément Andriamamonjy sy ny ekipany.

Efa nifoha i boay kely bôgôsy tamin'izaho niantso tamin'ny 10 ora alina (amin'ny 11 ora alina any Madagasikara). Mitaraindraina izy ao = fambara tsara.

Tsy vita eo anefa ny ezaka, mbola mitohy ny fanotronana azy hiatrika ny aorian'ny fandidiana - mba tsy hisy fahasarotana ny fihidin'ny fery.

Mirary azy hahita fahasitranana haingana sy hitombo fahasalamana hatrany.

Mbola mamerina fisaorana eram-po eran-tsaina ireo namana sy tapaka tsy ary ho tanisaina eto fa maro tokoa ianareo no nanohina ny antso na tamin'ny lafiny ara-bola na tamin'ny lafiny ara-tsaina. Fitiavana daholo izany. Misaotra misaotra. 

Tratry ny asaramanitra jiaby ! (Updated - doty tsisy kadou)

Nampidirin'i ikalamako | 25 Jio, 2008
 
 
 
 
(tsss, efa hivalona ny 26 jiona vao tafitan'ny Kilonjy aty aminay ny fiarahabana...) 
 
 

Konfesy...

Nampidirin'i ikalamako | 13 Jio, 2008
 manaraka ny toe-tr'andro...
 

Any ianao ry olon-tian'i simp tavela any Madagasikara.

Nampidirin'i ikalamako | 12 Jio, 2008

Mirary soa indrindra ho anao amin'izao nahatratraranao ny faha-dimampolo taonanao izao.

Hay va re efa nandia antsasaka taonjato ianao e ; tena mbola mitana be mihitsy an ! Tsy niova mihitsy ianao. Variana aho mandinika ireto fotoan-dehibe niovanao fitafy ka raitra ery. Tsy mba tsikaritro ireny fotoana ireny - indrisy mantsy, mbola tsy feno taona aho tamin'izany ka tsy nahazo nifanerasera taminao. Hay hatramin'ny tavan'ilay raika lahy iry nampihaingoana anao tamin'ny taona 1975 ka nesorina ireo tavan-tsoavaly naha-ianao anao...Nefa mino aho fa tsy nampiova anao ireny fotoana ireny fa tonga amin'ny hiran'i Henri Ratsimbazafy hoe : "et la mode a changé si souvent, mais toi tu as gardé ton..." Tsisy ny toa anao hono e !

Hakotroka ry simp ny fankalazana ny jobily volamenan'ny olon-tianao izao an. Indro aloha ny horontsary hanamarihana izany. 

 

 

Dia nandinika aho fa na anatin'ny maro aza izy, mba miavaka ihany ry tavan-tsoavaly an. Izao izy rehefa aty amin'ny lapa-panjakan'ikalamako, lol.

 


 

 

 

 

 

 

Mba tsarovy amin'ny andronao i Kamba hiatrika ady anio.

Nampidirin'i ikalamako | 10 Jio, 2008

Efa herinandro izay no tonga ao Antananarivo i Kamba sy ny fianakaviana keliny. Eo ampiandrasana ny hidirana bloc izy, antsasakadiny lasa izay aho no niantso nanontany vaovao.

Mirary ny soa rehetra ho azy.

Misaotra ireo malala-tanàna rehetra na any an-toerana na aty ivelany amin'ny fanampiana azy.

 

Diana sy Kamba mialoha ny fiaingana tany Mahajanga.

 

 

 

21 km ho an'i Kamba omaly 25 mey : misaotra Bako sy Jean !

Nampidirin'i ikalamako | 26 Mey, 2008

"Demi-Marathon de Ottawa" nandraisan'i Jean sy Bako (Black Angels) anjara hanangonana vola entina mitsabo an'i Kamba.

 

 

 

 

 

 

Mbola entanina daholo isika rehetra. Tolory tanàna izy fa ny kely foinao ho azy androany, antoky ny ampitsony !

Tsidio ny zazavavy.org sy malagasy-miray

MISAOTRA HATRANY. 

“Antso avo ho fanampiana an’i Kamba�.

Nampidirin'i ikalamako | 20 Mey, 2008
Efa nisy tamintsika angamba no nahita sy namaky teto amin’ny tontolon’ny blaogy ny tantaran’i Kamba, zaza herintaona mipetraka any Majunga izay manana takaitra hatrany an-kibon-dreniny.

I Diana Chamia, mpitoraka blaogy avy amin’ny FOKO any Majunga, moa no nampahalala azy io teto, ary niangavy izy tamin’izany ny hanampiana azy hitady vahaolana amin’ny hitsaboana io zaza io, fa izay no nampanantenainy ny renin’ny Kamba.

Maro ny fifanakalozan-kevitra nataon’ireo namana eto amin’ny blaogasfera ary ny fivoatran’izany dia voarakitra ao amin’ny “Malagasy-Miray” :

http://malagasymiray.net/2008/05/02/help-diana-help-them-bloggers-committe-on-the-way/

 


 

Ankehitriny dia tonga ny fotoana hanaovana antso avo ny namana rehetra tsy ankanavaka handray anjara amin’ny fanohanana ara-bola enti-miatrika ny fitsaboana an’i Kamba, izay irariana dia irariana tokoa mba tsy hanano-sarotra.

Efa misy dokotera mpandidy iray nanaiky tam-pitiavana ny handray an-tànana ny raharaha, ka isaorana betsaka izy, ary isaorana eram-po eran-tsaina indrindra indrindra i Jean sy Bako RAZAFINDAMBO tamin’izay efa vita sy mbola hataon’izy ireo ho an’ity zaza ity. Izy ireo no tena angady nanana ny fivoaran’ity hetsika ity.

Eto am-piandohana aloha dia vola tokony ho 500 euro eo ho eo no ilaina hampakarana azy mianakavy kely any Antananarivo amin'ny voalohandohan'ny volana jiona hanaovana ny scanner izay tsy misy any Mahajanga : nokajiana anatin’izany ny saran-dàlana, ny ho lany amin’ny scanner sy ny kojakoja ao amin’ny  hopitaly ary ny hiveloman’izy mianakavy kely mandritra izany fotoana izany. Aorian’izany kosa vao ho fantatra ny tena teti-bola ilaina amin’ny fandidiana.

Tànan-kavia sy havanana re izy ity ka izay didi-maharary, koa manentana antsika rehetra amin’izany asa soa levenam-bola izany.

Indro ny pejy manokana hahitana ny fanazavana rehetra sy handraisana anjara amin'izany  voin-kava-mahatratra izany :

www.zaza-vavy.org/kamba

Isaorana betsaka tokoa ireo ezaka rehetra natao sy hataon’ny tsirairay. Misaotra ny tontolo virtoaly manome fahafahana malalaka mifanampy amin'ny soa.

Misaotra sy mankasitraka.

 

PS : Raha misy monina ao Ottawa na manodidina, na sendra mandalo ao amin'ny andron'ny 25 mai izao dia afaka manotrona an'i Jogany/joan amin'ny fampaherezana an'i Jean sy Bako Razafindambo izay handray anjara amin'ny "Half Marathon de Ottawa" hanohanan'izy ireo indrindra izao hetsika ho an'i Kamba izao.

"Jean sy Bako : Go Go Goooooo"

 

 


 

O ry kdaombaramita a !

Nampidirin'i ikalamako | 29 Apr, 2008

Ity paositra alefako androany ity dia atolotro manokana ho anao :

- izay nampiasa  "Lala sy Noro", sy "méthode boscher", sy "Isambilo", sy "Takelaka notsongaina" tamin'ny fotoana  nampiasako izany raha ny fandinihako azy ;

- nihira sy nikalo ny "Vola sy Noro", sy ny "Vahiné", sy ny "Troupah", sy ny "Ventson'Androy",  sy ny "Il était une fois", sy ny "C. Jérome"... sy nampirindra hetsika tamin'ny feon-kiran'i "Freddy Ranarison" tamiko (sy lalasoa koa angamba) fa mino mihintsy aho ;

- niray andiany tamiko tamin'ny Fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika tao amin'ny "Régiment d'Amour, d'Amitié et d'Allégresse" tetsy Betongolo raha nitondra ny anarana "Fanarenana" ireo nahavita ny dingana farany tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa tamin'ny taona 1985, rehefa avy nijery isika roa - 23 taona aty aoriana - ka nahatsikaritra fa iray tobim-piofanana ara-miaramila,

... 

koa indro tohin'ilay paositra nalefanao, atolotra ihany koa ho an'ireto tanora marobe eto izay mety mahay ny feony fa tsy mahalala ny lohatenin'ilay hira, na manontany tena hoe Razafindrahety izany ve tsy sekoly teny amin'ny lahaute teny ?

 

Fa ny zavatra mba mandreraka amin'ity serasera ity kosa dia ity : tsy hamantaran-dahy sy vavy ! tsss.  

Hay ve i kdaombaramita sipa fa tsy bandy e Embarassed

 

 

 

"Antandroy" arak'i Pasitera Tolotra.

Nampidirin'i ikalamako | 24 Apr, 2008

Mbola tsy miala any atsimotsimo any isika, saingy aleo i Pasitera Tolotra - izay mpandalina indrindra momba ny finoana jiosy - no hanazava azy. Ny tena moa tsy mana-talenta momba izany ka asa raha manan-kolazaina ny hafa fa fanazavana vaovao amiko izy ity. Nefa dia tombom-pahalalana daholo ihany koa.

 

 


 

"Manina anao"

Nampidirin'i ikalamako | 9 Apr, 2008

Hiran'i Carson Rangers, nalaina tanatin'ny rakikira "Beratro" navoaka tamin'ny 2002.

 

 


 

Enti-mody : "Aza ampijaliana ny tenintsika" - and. 2.

Nampidirin'i ikalamako | 6 Apr, 2008

Rahoviana no tokony hampiasa ny "milaza ny ho avy" amin'ny matoanteny.

 

Efa ohatra iray io lohateny io, satria misy fotoana tsy azo ampiasana afa-tsy ny ho avy amin'ny matoanteny :

 

- Ao aorian'ny tokony : Tokony hiantso  dokotera fa voa mafy ny marary (io ilay ohatra amin'ilay lohateny etsy ambony)

- Ao aorian'ny mba (milaza zavatra kendrena) : Mianatra mba hanondrotra ny firenena.

- Ao aorian'ny enga anie ka : Enga anie ka hotahin'ny razana isika.

- Eo alohan'ny anie : Hotahin'ny razana anie isika.

- Ao aorian'ny te, ta : Ta hatory ity zaza ity izany.

- Ao aorian'ireo teny rehetra mitarika hevitra milaza ny ho avy toy ny hoe :  tsara, mendrika, mikasa, mikendry, mitetika, maniry, mitady, mila, tiana, vonona, manao izay, madiva,... : tsara hianarana io tononkalo io, mila hatory ny masoko, madiva hilentika ny masoandro.

 _____________________________________________

Dia ity mba misy fanalàna havizanana sy fakana alahelo kely : 

 

 


 

Madagasikara : araka i Brigitte Rabarijaona.

Nampidirin'i ikalamako | 31 Mar, 2008

Tsy miala eo amin'ny foto-kevitra momba an'i Madagasikara isika.

Vaovao vao nampitain'i Helisoa ity ary nanaitra ahy : sary hosodoko nataon'i Brigitte Rabarijaona.

 

 

fanazavana eo ambany : 

 

 
Fa tsetsatsetsa tsy aritra ny ahy ity raha misy afaka mamaly :
 
Io voninkazo Madagasikara  io  - rehefa hanala azy isika dia asaina amboarin'ny namana ny molony, dia rehefa avy eo lazaina izy fa mitovy amin'ny voan'ilay voninkazo, tsss ; mba nataoko koa ny zanako tamin'izahay mianaka tany dia toran'ny hehy ery izy sady nametraka ilay fanontaniana apetrako aminareo ihany :
Aty aminay aty Italie, stella di Natale no anaran'io voninkazo io, izany hoe "Kintan'ny noely". Rehefa  ririnina, amin'ny fotoanan'ny Noely ihany vao betsaka azy io eny an-tsena hany ka lasa bizna be (mila ampidirina anaty voambolana malagasy ve io teny io hihihi), satria fanao fanomezana. Ka iza ary maninona no Madagasikara no anarany any amintsika. Bizna be io raha misy manondrana aty isaky ny krismasy, sa tsy vokatra izy amin'izay fotoana izay ? Misy fotoanany tokoa ve ny famonian'izy io ?

 

Vaovao farany.

Nampidirin'i ikalamako | 26 Mar, 2008

Ato indray izany ny vaovao farany e, mba lasa nifindra monina kely nianavarabaratra any fa efa ela niainana teto Afrika. 

 Jereo ato : Tribune de Genève

 

FIDIO IKALAMAKO !  FIDIO IKALAMAKO !  FIDIO IKALAMAKO  !

Mirary Paka sambatra !

Nampidirin'i ikalamako | 21 Mar, 2008

 

 
 
Ikalamako dia mirary Paka sambatra ho anareo namana rehetra eto amin'ny tontolon'ny blaogy malagasy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coucou Lyuba !

Nampidirin'i ikalamako | 17 Mar, 2008

Mba jereo ange ity Lyuba e, zanak'ilay Suédois manambady Ukrainienne tena miondana hira gasy (Uli, tu me permets de passer ici le film que j'ai piqué dans ton blog hein !) :

 _______________________________________________

Lyuba, Jaojoby, Fifi et Maki

Notre petite fille Lyuba vraiment aime beaucoup la musique malgache. Aujourd'hui elle a aussi découvert le roi du salegy Jaojoby. Elle danse au rythme de la chanson "Vambanao" et a choisi un partenaire suédois et un malgache: sa poupée de Fifi Brindacier et son maki qui s'appele Ruth. C'est l'union culturelle parfaite...

 

 


 

 

Mahery ity Berlusconi-nay ity kah !

Nampidirin'i ikalamako | 15 Mar, 2008

Oyez peuple, oyez oyez.

Raikitra ny fampielezan-kevitra eto aminay fa hifidy izay ho praiministra indray izahay amin'ny volana aprily rehefa nadaboka ny governemanta Prodi.

Toa ny  mahazatra moa dia i tonton Berlusconi tsy hanaiky ho gisitra mihitsy fa tsy maintsy miady mafy hiakatra eo ambonin'io seza fiandrianana io.

Ka ity horonana ity dia mirakitra ny valim-panontaniana napetrak'ity tovovavy iray tamin'ingahy io.

Mandalo itony "situation précaire" moa ny ankamaroan'ny vahoaka, indrindra ny tanora (toa anay, lol), tsy mba afaka manantena ho avy tsaratsara akory fa dia miaina fe-miaina. Ka izay no nanontanian-drakalakely hoe : inona no vaha-olana atolotrao ireo tanora hanorina tokantrano manoloana ny olana mianjady eo amin'ny tontolon'ny asa ?

Ny valintenin'i tonton moa dia ny hoe : "amin'ny maha-ray ahy, ny vaha-olana tsotra indrindra dia mitady vady manan-karena tsy mba manana problema ekonomika - manambady ny zanak'i Berlusconi ohatra - ary ianao sy ny tsikitsikinao io dia afaka mahazo izany mihitsy".

Mahavoa mihitsy i tonton-nay io kah, avec son beau sourire par dessus le marché !!!

Hisy azy ny filaharana any Arcore (villa-n'Ingahilehibe any Milan) hangataka ny tànan'ireo zanany. Mino aho fa afaka mangataka daholo na lahy na vavy fa ananany daholo izy ireo, lol. Ka aiza daholo ianareo rankizy fa lasa izao an.

Hilaozako vetivety aloha nareo fa sao tara train mankany Milan aho, sitrany ahay mba lasa Mme Ikalamako Berlusconi  atsy ho atsy...Aza matahotra fa ho tsaroako daholo ianareo rehefa tonga amin'ny fanjakako aho e.

 

"Ken Lee"

Nampidirin'i ikalamako | 12 Mar, 2008

Efa tsy zoviana amintsika intsony ity hiran'i Mariah Carey ity : "ken lee".

Mahazoa fahafinaretana daholo.

 

 


(version bulgare izy ity fa amin'ny anglisy ihany)

 

"Bal mavo ranjo"

Nampidirin'i ikalamako | 12 Mar, 2008

Tsy mety leo mihitsy aho mamerina ity horonana ity, ary izao vao hitako fa hay misy famintinana ny moments clous ato (fa tsy ny fantsika rehetra na izany aza, kanefa dia efa ampy hanasana vangy beuuuuh!), ka izay manana 22mn à disposition ka te-hiala hamomamo dia afaka manindry ny bokotra "play".

 

 

 
"Bal poussière" notontosain'i Henri Duparc tamin'ny 1988.

 

Tiako afindra aminao...

Nampidirin'i ikalamako | 9 Mar, 2008

Mbola vao mihoatra 20mn ny sasakalin'ny 8 martsa (izany hoe vao miandoha ny 9 martsa fa tsy maninona e, aleo tara toa izay tsisy. Misy vahiny sy sahirana nikarakara fetin-jaza dia tsy tafa eto raha tsy izao).

Ka ity izany no mba efa nomanina : 

 

MANIMANITRA DAHOLO IZAY LALOVANAO

MISY FOFOM-BONINKAZO

VONINKAZO MIMOSA 

 

 Arahaba ry Andriambavilanitra namako isany !

 

 


 

Izy koa mba mendrika hotehafana e !

Nampidirin'i ikalamako | 4 Mar, 2008

Tsy vazivaziko izany fa tena amin'ny fony kosa no hanaovany azy fa mba mendrika hahazo tehaka izy e !

 

 

 
 
dia ato andrefana ato koa misy iray, mba tsy afako loatra ny tsy hanasa vangy amin'ny fihomehezana...

 

Madagasikara voasingana tao amin'ny "Festival de San Remo".

Nampidirin'i ikalamako | 3 Mar, 2008

Vita tamin'ny asabotsy 1 martsa ny "58ème Festival de la chanson italienne de San Remo".

Etsy ambany ny vokatra tamin'izany.

Fa ny tiako aseho anareo eto (isaorana ny ramosen'i Angie nanamarika io taminay malagasy Wink ), dia ny hiran'i Eugenio Bennato, mitondra ny lohateny "Grande Sud", mitantara indrindra ny fifindra-monin'ireo mponina avy any amin'ny "Tany Fahatelo" (TdlR,hihihi, mba tsy hilazana hoe tany mahantra na tany an-dalam-pandrosoana) mankaty Italia (Afrika ihany anefa - ). Misy io zazavavy malagasy io raha arahanareo tsara fa izao no fiverenana ataony :

"Zahay maro nandeha
Nandeha nilefa jaly
Mahatsiaro anareo
Mahatsiaro an-tanàna."

Dia misy koa tenim-paritra avy any atsimon'Italia (any amin-dr'i Harilova) sy teny shawili ary teny arabo amin'io hira io. 

Ary nahazo ny laharana fahafolo tamin'ny 20 nifaninana izy io tamin'ny vokatra ankapobeny, ary nahazo isa tsara tamin'ireo vokatra isam-tsampana :

 


 

Classifica finale Sezione Campioni Sanremo 2008

1. GIO' DI TONNO & LOLA PONCE

con "Colpo di fulmine"

2. ANNA TATANGELO

con "Il mio amico"

3. FABRIZIO MORO

con "Eppure mi hai cambiato la vita"

4. TOTO CUTUGNO con "Un falco chiuso in gabbia"

5. FINLEY con "Ricordi"

6. PAOLO MENEGUZZI con "Grande"

7. SERGIO CAMMARIERE con "L'amore non si spiega"

8. GIANLUCA GRIGNANI con "Un falco chiuso in gabbia"

9. LITTLE TONY con "Non finisce qui"

10. EUGENIO BENNATO con "Grande sud"

 

 

Classifica parziale Sezione Campioni Sanremo 2008

3. EUGENIO BENNATO (93 voti)

 

Premio della Critica "Mia Martini" - Sezione Campioni Sanremo 2008

6. EUGENIO BENNATO (4 voti)

 

Premio della Sala Stampa Radio e Tv - Sezione Campioni Sanremo 2008

7. EUGENIO BENNATO (5 voti)

 

 

 

 

Hafatra avy any Suède.

Nampidirin'i ikalamako | 3 Mar, 2008

Misy ity havana ity - ukrainien-suédois no fahazoako azy fa mila "jiro manazava" avy amin'i lalasoa isika (Wink) - satria Rakotozafy no anarana entiny. Mpankafy Lolo sy ny tariny koa izy ity ary nandeha namonjy "Jorery sy lolo" izy tamin'ny asabotsy teo, dia ity no noraiketiny tao amin'ny "bloggen"-ny :

 

 


 

ary izao no nozarainy amintsika :


Misaotra Lolo, Erick, Dina, Passy, Bebey, Raplay, Goda et Benny pour un concert absolument formidable. Je publierai une révision et quelques photos dans ce blog demain. Mais j'écrirai en suédois, pas en français, parce que mon français est trop mauvais. Pourtant, si vous voulez, j'essaierai de traduire mon texte dans la langue française pour vous.

Skrivet av Rakotozafy 1 mars 2008 klockan 23:45

 

Chers visiteurs malgaches, pendant que je cueille mes pensées pour écrire une révision acceptable de concert d'hier, je vous offre une petite chose divertissante à regarder. Dans le joueur de CD à la maison, Erick Manana chante une de ses nouvelles chansons ("Mialagalana ve") et ce que vous voyez c'est la réaction spontanée de notre fille Lyuba à la musique. Elle a 13 mois, et elle commence à danser simplement. Il semble, l'amour pour la musique du Madagascar est dans le sang et dans les gènes de notre famille ukrainienne-suédoise.

Veloma.

Skrivet av Rakotozafy 2 mars 2008 klockan 19:37

 

Manao ahoana Laza, Rondro et tous autres chers visiteurs malgaches,

malheureusement je ne peux pas parler malgache et mon francais est mauvais, mais désormais j'essaierai d'écrire au moins un résumé court de chaque article dans ce blog. Merci beaucoup pour votre visite et j'espère que vous reviendrez.

Je suis revenu aujourd'hui d'une visite très courte à Paris, où j'ai vu le concert de Lolo Sy Ny Tariny. J'écrirai une révision ici en suédois, mais évidemment - comme j'ai promis - j'ajouterai des mots français aussi. Si quelqu'un qui visite mon blog a aussi vu le concert, dites-moi s'il vous plaît, parce que je pourrais avoir besoin de votre aide avec quelques titres des chansons et peut-être quelques paroles.

Skrivet av Rakotozafy 2 mars 2008 klockan 19:13

 

Merci Uli, misaotra be dia be. 

"Ny paiso"

Nampidirin'i ikalamako | 26 Feb, 2008

 

Ny paiso

 

 

Tafatsiry indray ny maitso
Eto an-tokontaninay,
Rako-pelana ny paiso
Mavokely rano irayTafafoha maraina aho

Hifoka izato rivo-manitra
Eny an’elanelan-taho
Manga ery ny volon-danitraEny ambony rantsan-kazo
Indreny vorona mivazo
Am-panaovana ny akany…Toa hisy azy fatratra
Ny lohataona vao misantatra
Any ambanivohitra any !

 

 

Dox

 

(isaky ny mivoaka ny trano aho ka mahita io paiso mamelana io dia tonga ho azy ao am-bavako foana ity tononkalo ity)

"Olona izy fa tsy alika vavy"

Nampidirin'i ikalamako | 15 Feb, 2008

Tononkalo nosoratan'i Bana Rahalahy

azonareo vakiana ao amin'ny takelak'i kalaneny : am-bava homana, am-po mieritra...

Bôny fety daoul ry mpifankatia !!!

Nampidirin'i ikalamako | 13 Feb, 2008

Eo daholo indray ary aloha ("réveille-toi" ry lalasoa sy ny zénérasiô tanora tamin'ny taona 80 ) mba manka-fy sy -fihina amin' ny lui sy ny elle-ny avy re, fa fetin'ny mpifankatia hono koh !

Ity sazikely mbola tena manonofy izay ho valentin-ny no mahaory, ndrooo !Innocent nefa ny olona amin'izao blouzy be mifamihina ; miala tsiny amin'ny mineur e !

 

(sady mihira no manao tsianjery an !)

 


 

Resak'ireo nandia ny hatanorany tamin'ny taona 80 tao Antananarivo.

Nampidirin'i ikalamako | 12 Feb, 2008

Dia variana sady toran'ny hehy aho mamaky ireto resaka ataon'ireto tanora tao amin'ny moov.mg tao.

Efa tonta be izy ity (2004) fa izay vao hitako (mbola bado aho tamin'izany fa tsy mbola nahalala an'i sefo Wink). Ity pejy voalohany ity ihany no tena nahaliana ahy fa dia nitamberina daholo daholo ireo hetsika tamin'izany rehefa mamaky ireto voatanisa ao aho.

Ny role : 

Tsiferana,  Jacky Z na Rajakta, Jules kely, Tor Disc-Jockey, Rasoa na i Danie le avy any Diego, sipa metisy karana manja be, Mimi, sipâ vezo nipetraka tao Ambohidahy,  Rabanane rock, Olijaona Raboana, ry jumelles tsy miova fa mbola ireny ihany ny bika,  Doc Holyday,  Jean-Claude Lavabe, Rabetsaroana, Brice, Gova Jacky Judoka, Cocobe sy Bob ary Ra-Sam videurs, ny bandin'ny Maka, Rakaja sy Van,  Bera sy Men, zanak'Indrianjafy, fianakam's iray manontol teo Antsahabe, ry Lola be, ry Clarck, ry Lolo be, ary ry Raba, Mahatsangy zanak'i Charles Ravaojanahary, Razafy moto,  Ra-Vévé, Ra-Serge, Ra-Nary, Ra-Gangs, Potsy-kely, Ra-hivigin-doha, Mbilo...

Ny toerana : 

Club du Lac(Ivato), Kaléi sy Caveau, Rivière Parfum, ampitan'ny Médecine Antsakaviro, eo @ ilay tanin'Anandrano

Ny hira : 

born to be alive,rivers of babylon, j'ai encore rêvé d'elle, Pink Floyd : Another

Vam  :

ny pointe : eny @ digue resaka vitesse, porsche- n 'i Lahifotsy

fiakarana Ankatso :  VW-n'i Dida sy Ntsoa, 3116

Route circulaire : resaka pilotage fa tsy tanjaky ny daba fotsiny

famille Rabary 2749

2333 

6610 tao @ poste

404 grenat

504 manga be an'i Haja be 2504

Ny fikaliana : 

Blanche Neige, 

Rakala eny Antaninarenina @ Parking ampitan'ny Roxy

sisin'Indra ry Jackson, sy Ra-Claude mpivarotra masikita,

ao amin'Indra : Ralay,  Ra-Maurille, Thierry, Ra-Tom gérant

 

ah zalahy, lavabe nahavariana ahy izy tao fa tena nitsambikina nankany amin'ny 25 taona lasa  aho. Tsy ampiana intsony koa fa manjary iray kilaometatra ny lisitra.  Misy loha sy vam sy toerana voaveriko ao an-doha izy ireo fa misy tena nivoaka tanteraka angamba na tena mba tsy arako tamin'izany. 

Mba fandaniana andro ny ahy ity rey olona ! 

Ratsimandrava.

Nampidirin'i ikalamako | 11 Feb, 2008

 

 

 

RATSIMANDRAVA

 

Tsy an-drentirenty no niakaranao

Hitondra ny vahoaka,

Ry Ilay tsy mba nitsaoka 

Hatramin’ny andro farany

Ka mamela mamy mipetraka ho tantarany...

Akanjo volontany, somizo volontany,

Izany monja ihany ihany

No teny an-koditrao...

Hany mba nangirana

Dia ny fampiehana sy ny galonanao !

 

Kanefa, tsapanay fa nampiretsidretsika

Ny teninao nilaza fa efa nisafidy

Tsy hiamboho adidy !

Manakoako izany ka mampihetsiketsika

Ny drafi-Pokonolona

Hiatrika ny tolona !

Na dia maotina aza, ianao miteny.

Tsy mirehadrehaka sy nilaza ombieny ombieny

Ho izao sy izao 

Ny mombamomba anao...

 

Ny rafitry ny ASA naboraborakao

Ny kiry nentinao nandavo fahavalo

No entinay handravaka izato fasanao

Sy antoka ho anay, nanaitra lafy valo !

 

ENY,

 

Tsy an-drentirenty no niakaranao

Hitondra ny vahoaka sy ny taninao

Kanefa, an-tapitrisa…

Tsy àry ho voatanisa…

An-tapitrisa maro no mihoby anao !

 

Clarisse Ratsifandrihamanana - 20 jiona 1975 

 

 

Lesona ara-politikan'ny toe-karena.

Nampidirin'i ikalamako | 7 Feb, 2008

Lesona nampanarahana ny toetr'andro italiana izy io.Nataoko ao amin'ny ikalamako.blaogy.org fa sao bedin'i sefo miteny faranitsihay eto, nefa tena tsy voadikako teny gasy ilay izy fa mifona r'ireto. Misy voambolana teknika tena tsy haiko nandika azy dia mba hahamora ny fiainako sy tsy hitenitenenana foana dia nadikako tamin'ny tenin-dreny malala aloha, ka izay mba te-haka lesona dia mitsidiha ao azafady Tongue out

O ry vahoaka eee!

Nampidirin'i ikalamako | 4 Feb, 2008

Hira gasy indray aloha izao ry zareo a ! Eto indray aloha isika.

Hafa ihany ny tena gasy, tsy mena mitaha.

Mahazoa fafiny daholo.

 

Carson.

Nampidirin'i ikalamako | 1 Feb, 2008

Nahita io tononkalon'i tsikisariaka ao amin'ny lahatsoratra "saovaly de boa" io indray aho dia nahatsiaro tokoa ny fahiny, hany ka nanita-kevitra hanao fikarohana.

Dia rehefa nosavasavaina ity antsoina hoe solosaina, dia ireto no hitako tao :

 

           
 

Dia asa mety ho firy amin'ny mpitsidika no mahatsiaro ireo hira ireo.


 

IZAO RETSY :

Izao retsy a, aza mitomany,

Fa izaho, izaho eto ihany 

Izao retsy a, fafao ny ranomaso 

Fa ny tany tsy ilaozan'ankaso  

 

sy hoe :

   (azonao henoina ato ny sombitsombiny hamohazana ny fitadidiana ho an'izay nanadino)

 

ORAM-PAHAVARATRA : 

Midona ny any Ankaratra, manako any lavitra any 

Fa oram-pahavaratra no hamonto izany tany 

Ny masoko kosa vonton-dranomaso 

Alahelo no miavosa vokatry ny ankaso  

 

Carson moa dia isan'ny nirona tamin'ny bàn-kira antandroy ihany koa (santionany ity)- ary izay no tena nankafizako azy Wink (toujours mon Grand Sud, lol)

Ary izy dia tsy iza fa zanak'i Latimer Rangers, ilay niasa tao amin'ny Radio Televiziona Malagasy. 

Saovaly de boa : fangatahana disika pirefere !

Nampidirin'i ikalamako | 31 Jan, 2008

"Ity hira ity dia atolotr'ikalamako ho an'i Tsikisariaka mba hisy hahatsiarovany ny fahatanoranay ! "  

 

Dia aoka i sefo tsy hanome litika indray, mdrrr ! 

Tsimbalivaly ny fiainana e !

Nampidirin'i ikalamako | 27 Jan, 2008

Izany tokoa satria voarombaka ny amboara tamin'ity indray mitoraka ity (escrime ihany io)!

Fiadiana amboara ara-paritra toy ny mahazatra izy ity, fa natao tany Salerno (tokony ho 50km avy eo Naples, mianatsimo ihany). Voarombak'i Ravavitokana ny amboara voalohany teo amin'ny sampana misy azy, fa ny tena fahafahampony (sy anay, na namana na ray aman-dreny rehetra mpiray tobim-piofanana) dia satria ilay zaza nangalarana taminy indray mitoraka iry no nalavony teo amin'ny famaranana androany. Tsimbalivaly ny fiainana e, kodiaran-tsarety.

Ke le mieira gania meiera gainina hoy ny vazaha, lol 

 


 

Mba samy manana ny angatahany e !

Nampidirin'i ikalamako | 25 Jan, 2008

 aza tezitra ianao fa somonga ny ahy e!

(tsy hoe manivaiva fa mba samy manana ny angatahany isa-maraina koh) 

Sary tamin'ny versera.

Nampidirin'i ikalamako | 15 Jan, 2008

Indreto sary vitsivitsy nalaina tamin'iny andro iny :

 

 sary miaraka.

 

angie  makafoky ny coca-ny.
 

kahitry mafana.

 

ikalamako sy Dotmg ilay teo ambanin'ilay varavarankely

 

gianlody manao rally fa tara be satria kay tsy mba nilazan'i sefo akory, tsss.

 

 

tena dizina i sefo kle !

 

  pissoa ve izany tena miady amin'ny rano izany sahady ???

 

tratran'ny paparazzi ange ianao ry lapino le nilaiso katless e !

 

 

 tena mbola nisy ambiny ny coca sy gato-ndry ry maintikely...

 

 

mazava ho azy fa vao eny am-baravarankely i samoana dia  efa maheno fofona gato.

 

Undecided tezitra mafy mihitsy ange ry sazikely izany fa matahotra ny tsy hahatratra gato intsony koa. 

 

 io i simp le nanao elvis presley !

 

mbola sary miaraka.

 

 sipagasy a, ary hay mahay mandihy be indry ity !!!

 

ny tsikin'i tsikisariaka

 

 aza ilaozana manao pv any an-tokontany r'ikalakely an ! 

tokinao kosa aza mivatravatra rehefa haka partenera handihy e

ry kalanika nilaozany mifanenjika any an-tokontany fotsiny fa tsy afaka nijery televizio hono  

 harilova lasa nirifatra fa  tadiaviny entina any amin-drizareo any Naples koa ny fako, tsss

asio tsapiky amin'izay e, asio tsapiky amin'izay ! 

 

 

 

 

 

 

Fankasitrahana.

Nampidirin'i ikalamako | 14 Jan, 2008

Tsy napetrako ho isan'ny hevitra ny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra tonga namonjy fety nanomboka tamin'ny talata 8 janoary, fa ataoko pejy manokana.

Misaotra dia misaotra, mankasitraka sy mankatelina anareo rehetra. Tsy hanina nahavoky moa no naroso anareo tao fa voninahitra nifanomezana, ary natao lehibe tsara mihitsy ny mofomamy mba  tsy hahadiso anjara ireo tara (mbola misy ao ho an'ireo izao vao tonga fa dia mazotoa e ). Nahafaly anefa ny nahita fa tonga maro tokoa ianareo, na ny voaantso manokana na ny sendra nandalo tsy nihafahafa fa nandroso.

Manja ny eto ka tonga amin'ny hiran'i Julio Iglesias hoe :

 

"Le monde est fou, le monde est beau

Un rendez-vous toujours nouveau 

Une symphonie inachevée

Qu'aucun génie n'a pu rever 

Le monde est beau le monde est fou

Il promet trop pour donner tout

On sait qu'au bout c'est le rideau

Mais on s'en fout le monde est beau."

 

 "fou et beau" eto amin'ny "monde serasera" fa dia misaotra sy mankalaza e!!! 

 

Fanasana !

Nampidirin'i ikalamako | 7 Jan, 2008

Aiaiaia fetibe !!!      8 janoary : Herintaona eee...

Mandrosoa daholo ry ambanilanitra : eo ry pissoa, ento sazikely sao hadinon-dry ; o ry tsikisariaka sy mirana a, efa nifanarahana tatsy izy ity fa asiana arosazy an ; oadray, i sefo e, tsss, ianao angady nananana sy vy nahitana indray ve no hihafihafy fotsiny eo ambaravarana fa mandrosoa re, efa ao ny gateau, saingy izaho no  mandidy azy io fa tsy hoe anao ny serasera dia ianao foana no hanapaka gateau na dia mitovy tsisy valaka tamin'ny gateau tany amin'ny Mon Tanà aza izy ao an, natao mitovy fa samy serasera - copie coller - ; dia mba ilazao ange ry gianlody sy ilay namana clip bodo sao tsy mbola nahare fa namana daholo ireny e Tongue out ; mandrosoa akia ry hanta ; angie a, ao ambany latabatra akia ny coca sy rano dia mba rosoy i tsiory a ; mandrosoa re ry lalasoa ; ry lapino ; ry soanja ; ry ryana ; ry malala ; ry simp ; ry lanto; ry Dotmg ; ry sitlo ; voromailala a mba asio vazo toa itony ilay fety fa mba ataovy duo-nareo sy ers indray ; ataovy toy ny an-tranonao re ry zoky ravatorano ; ao ramanatantara mba raiso moa ny vera ; ary DadaRabe izay ve efa tonga e ? ho tara fety lahy ranamana iny, nefa mba mila poezia kely ity andro ity ;  jentilisa sy radotiana a, mba ataovy milay ilay reportazin'ny fety rehefa avy eo fa kapoakanareo io an ; efa ao ve ry sipagasy, ry lanto, ry ikalakely sy ry maintikely ? andraso aloha hametrahana afisy atsy avaratra fa zareo manko matetika variana ao ka tsy dia mitsidika aty firy ; aza hadino ny cure-dent samourai ry lehilahytsyresy ; eee, tsaroako foana ny vatravatranao fahizany ry tokinao ; mba lalovy dia omeo pasazy ao ange i shoan ry badouda azafady ; sefo a, mba azo invité-na koa ve jm sao dia azo atao direkta ao amin'ny RVG ity fety Wink ity ?

...oay ho tafiditra ato daholo  ve izany ???... shhh tsy koi fa namana virtoaly daholo ve ireo dia tsy ho tafa ?! Mba mifaneritery re e - ataovy iray-mandroso-iray-mihemotra (lol, tery ny trano) - maro dia maro nareo ka tsy ary voatonona avokoa fa mandrosoa daholo, dia rehefa vonona daholo dia tsindrio amin'izay ilay bokotra fandefasana ny televizio etsy ambany ...

Klou  klou ...naika hadino k'ity, harilova a, mba tsofy rano klou e  !

zayyyyy ... alefa amin'izay :

 (kii, tena tsy hita indray ilay soratra hoe "délivré pour le printemps de votre blaogy")

 

 

Ireo taona tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika.

Nampidirin'i ikalamako | 4 Jan, 2008

Hira atolotr'i Renato Zero ho an'i Roma izy ity - any ampovoany any nampidirany hira iray mampalaza an'i Roma "Roma nun fa la stupida stasera" (Roma, aza misary adala anio hariva).

Isaky ny mamarana ity hira ity izy rehefa eny ambony lampihazo dia miteny izao foana :

"Te-hisaotra olona tokony ho 6 tapitrisa aho nefa tsy hivalampatra amin'izany satria farafahakeliny ny 5 tapitrisa sy 999 hetsy dia fantatro daholo ka tsy tokony hanampatra ny fitanisako ny firaiketam-poko aminareo aho. Tsoriko anefa fa mandroso foana mankany amin'ny aretina aho, mandeha mitsidika matetika ireo romana tsy dia ambinina ara-pahasalamana, ary dia voatery aho mibedy anareo fa betsaka ireo sampana ao amin'ny hopitaly izay babangoana, toa tsisy zanaka tsisy mpiray tam-po mitondra fitiavana, toa tsy mahazo an-tsaina ny fahorian'ny sasany izay tsy mifandraika velively amin'ny zavatra andrasan'ny tanànantsika. Aoka tsy rehefa feno ny fiarany na matavy ny "carte de crédit"-ny vao hanakaiky olona iray ianareo fa indrindra indrindra rehefa tsy mandeha amin'ny ara-dalàna ny fiainany fa izany no tena romana. Toa izany isika ! Ny sisa azoko atao dia maka sary anareo amin'ny foko, satria  ao no toerana mahatoky natokako ho anareo foana. Ary ny hany ampatsiahiviko anareo foana : Aza adinoina aho ! Non dimencicatemi eh !"

 

Ny andininy faharoa ihany no adikako eto mba tsy hahalava loatra ny blaogy :

"Heveriko fa mahavariana tokoa ny mitoetra anaty haizina mifamihina sy moana ;
Toy ny mpilalao totohondry aorian'ny fihaonana,
Toy ireo farany sisa tsy maty fo aman'aina ;
Angamba indray andro ho fantatsika fa tsy very isika,
Ary ireo alahelo raha ny tena marina tsy mba nisy.

Fa ireo taona tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika
Ireo taona tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika
Fihino mafy aho fa tsy misy alina tsy manam-piafarana
Ireo taona tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika !"

 (aza ny ataony no atao anefa fa izay lazainy tanteraho...)

I migliori anni della nostra vita (Renato Zero, otronin'i Laura Pausini sy Claudio Baglioni)

 

 

Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa
e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa
Io come un gentiluomo,
e tu come una sposa
Mentre fuori dalla finestra
si alza in volo soltanto la polvere.
C'è aria di tempesta!
Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta.
Ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta.
Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente.
Noi non faremo come l'altra gente,
questi sono e resteranno per sempre...
I migliori anni della nostra vita
I migliori anni della nostra vita
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita

Penso che stupendo restare al buio abbracciati e muti,
come pugili dopo un incontro.
Come gli ultimi sopravvissuti.
Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti...
E che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita!
I migliori anni della nostra vita
I migliori anni della nostra vita
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita!
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita

Renato parla : Avrei da ringraziare..Avrei da ringraziare 6 milioni circa di persone ma non mi sto qui a dilungare anche perchè almeno 5 milioni 999 le conosco,e quindi non starò a dilungarmi su quanto il mio attaccamento presso di voi sia illimitato.Vi confesserò che vado molto verso la malattia, vado a trovare molto spesso dei romani che non se la passano molto bene con la salute,devo rimproverarvi un po' perchè certi reparti sono desertici addirittura di figlimancano addirittura di fratelli, sono carenti di quell'affetto, di quella comprensioneche una città come la nostra non si può permettere di disattendere.State vicino alle persone non solo quando hanno il pieno nell'autobile e una carta di credito cicciona,stategli vicino anche quando non vanno bene le cose perchè noi romani.. Noi.. Siamo fatti così!
Non mi rimane.. Non mi rimane che farvi una polaroid col mio ventricolo sinistro, e qui sarete al sicuro per sempre.E di farvi un'altra piccola raccomandazione, a tutti quanti...Non dimenticatemi eh!!!

 

Tonga soa aty amin'ny 2008 daholo !

Nampidirin'i ikalamako | 2 Jan, 2008

 

ho soa ny taon-tseraserantsika 2008 !  

 

( ary ... toa nanomboka sy hitohy amin'ny rano izany taona izany k'ity !!! )  

Tratry ny farany...

Nampidirin'i ikalamako | 31 Des, 2007

TRATRY NY FARANY DAHOLO O

DIA SAMY HO TRATRY NY TAONA VAOVAO

IZAY IRARIANA HITONDRA SOA SY FANAMBINANA 

 

(ndeha hi-bal klou) 

Mirary Fety Sambatra !

Nampidirin'i ikalamako | 24 Des, 2007
 
                                        
 
 

Ho anareo Andriambavilanitra mpanao tononkalo.

Nampidirin'i ikalamako | 16 Nov, 2007

Miala tsiny amin'i DadaRabe sy ny rakoto rehetra eto aho androany fa hanavaka kely ny Andriambavilanitra ary indrindra ireo rehetra mampirenty ity blaogy ity amin'ny tononkalony,

ka atolotro azy ireo ity hiran'andriambavilanitra toa anay ity :

Hiran'i Fiorella Mannoia, "Quelle che le donne non dicono".

(miala tsiny raha teny frantsay no nandikako azy fa haingana sy mora kokoa noho izy ireo zanak'olo-mirahavavy) 

 

"Ce que les femmes ne disent pas" 

 

Elles nous font compagnie certaines lettres d’amour

Paroles qui restent avec nous,

et  jamais nous nous en allons 

mais nous cachons de la douleur

qui glisse ; nous la sentirons après.

Nous avons trop de fantaisies, et si nous disons une mensonge

C’est une vérité manquée qui arrivera tot ou tard

Le vent change mais nous non

Et si nous nous transformons un peu

C’est pour l’envie de plaire à qui y est déjà ou pourra venir  rester avec nous

 

Nous sommes ainsi

C’est difficile à expliquer

Certaines journées amères, laisse tomber, d’ailleurs tu pourrais nous trouver ici

Avec nos nuits blanches,

mais nous serons pas fatiguées, meme quand nous te dirons encore un autre “oui”

 

Vite vite s’en vont des journées sans fin,

Silence ; quelle familiarité!

Et les phrases d' enfant laissent des traces

Qui tourneront. Mais qui les entendrait?

Et, des voitures, pour nous,

Les compliments du playboy

Mais nous ne les entendons plus

S'il y a celle qui n’en peut plus,

Le vent change mais nous non

Et si nous nous confondons un peu

C’est pour l’envie de comprendre ce qui ne réussit plus à parler

Encore avec nous.

 

Nous sommes ainsi, douces compliquées

Toujours plus émotionnées, délicates

Mais tu pourrais nous trouver encore ici,

Dans les soirs de tempete

Amène-nous des roses

Des nouvelles choses

Et nous te dirons encore un autre “oui”

C’est difficile à expliquer

Certaines journées amères, laisse tomber, d’ailleurs  tu pourrais nous trouver ici

Avec nos nuits blanches,

mais nous serons pas fatiguées, meme quand nous te dirons encore un autre “oui”

 

 

 

Fiadiana amboara.

Nampidirin'i ikalamako | 5 Nov, 2007

Natao androany 4 novambra 2007 moa izany ny fiadiana ny amboara ara-paritra teo amin’ny taranja “escrime” mampiasa sabatra, sampana zazavavy sy zazalahikely.

Natokako ato amin’ny blaogy izy ity satria mendrika ho tsarovako mihitsy (sy hireharehako foana fa mbola vitsy ny hafa loko no manao ity taranja ity eto Afrika, lol. Patriotisme mal placé ? hihihi).

Na dia efa 4 taona aza no nanaovan-dravavitokana ity taranja ity, dia izao no fandraisana anjara voalohany tena manan-danja natrehany, raha mbola famporisihana sy fiomanana daholo aloha ireo nataony isan-taona hatrizay. Manomboka 10 taona manko vao tena mpikambana ao amin’ny federasiona ny atleta ka sampana zazavavikely na zazalahikely no fanombohana, vao miakatra ho tanora, sns.

Ny indro kely fotsiny amin’ny tenin’ny mpandrafitra dia ity : nisy ihany fitongilanana nataon’ny mpitsara ny lalao, ka na tokony ho tafakatra tamin’ny famaranana aza izy hiady ny toerana voalohany na faharoa, dia voatery nionona tamin’ny laharana fahatelo. Atao akory moa fa mimenomenona fotsiny no azon’ny mpanofana sy ny atleta ary ny ray aman-dreny atao fa tsy zava-baovao ny toa izao.

Ny nampanontany tena anay ray aman-dreny  rehetra teo dia hoe inona no tokony hampianarina ny ankizy ? Ampianarina hizaka ny tsy rariny dieny izao kely izao ve izy ireo, sa hampianarina hiady  amin’ny tsy rariny sahady. Indrindra fa eo amin’ny lafiny fanatanjahan-tena tokony tsy hitranga ny toa izao. Voa ny tena aloha dia aleo nangina mba tsy hihitaran’ny resaka, nefa tsy mety kosa satria mampihena ny finiavan’ny ankizy hihoitra hiady mihitsy ny toa izao.

Fa GASY KA MANJA e ; raha ho avy ny andro iray, hanaovako kahitry be manadala ny sehatra hampisehoako ny maha afrikana ahy, hahaha.

Tsara ny valim-bokatra androany, faly ny mpampianatra fa mahabe fanantenana ireo mpianatra – iray toeram-piofanana (club) izy roa vavy nahazo ny laharana fahatelo - izay aloha no zava-dehibe izao. Ho hita eo ny kihon-dàlana iandrasana ny ambiny. 

Dia mba iny aloha izany zaraina amin’ny namana rehetra eto ny zanaka malagasy e, hihihi  !!!

 

P.S : inona kay ny fiteny ny "escrime" amin’ny teny gasy ??? Amin’ny escrime manko misy ny "épée", "fleurette" ary ny "sabre", ka tena tsy haiko ny dikan’ireo amin’ny teny gasy afa-tsy ny sabatra ; kanefa ny sabatra aza amin’ny teny gasy toa mahafoaka ireo lelamby rehetra ampiasaina ireo.

 

Ho feno folo volana ny namana seraserako !!!

Nampidirin'i ikalamako | 23 Okt, 2007

Ny serasera sy ny namana serasera moa ity mankalaza ny fahavalo sy ny fahadimy taonany, izaho hankalaza ny fahafolo volana nifaneraserana taminareo teto afaka andro vitsivitsy (efa mba hahazo taona atsy ho atsy, lol).

Dia lasa ny saina hoe inona tokoa moa no nahatonga ahy nanokatra blaogy sy lasa tafiditra lalina amin’ity raharaha manga ity, izaho ilay badovavy fahiny ?

Ny taona moa nitombo dia nampitomboina koa ny fianakaviana ; nitombo koa ny olom-pantatra sy ny namana – be koa ireo mpiray tanindrazana nihavy nanampy isa, ka isan’izany i sefoCool Hery.

Mandroso moa ny tany dia mba nampandrosoina tato an-trano koa ity kopitera mba hialana amin’ny habadoana fa tsy vitan’ny hoe “ny ankizy ankehitriny mpanangana ny taona roa arivo” intsony ny tanjona, fa “izay tsy mahay kopitera no badon’ny taona roa arivo”  ka tsy maintsy niezaka niala tamin’izany tokoa.

Ka ity namana sefo Hery ity izany no nasesiky ny razana hanampy ny tena amin’izany katrok’asa mafonja izany. Isaorana  ny Avo fa raha faharetana dia ananan-dranamana ity marina mafy, niaiky aho! Tsiky ihany ny azy dia ampy fa tsisy bedy izany mihitsy an, ramose tsy mba masiaka !!!

Ka indray andro ary nanao fety izahay tato an-trano dia naka sary mazava ho azy. Ny paositra elekitronika moa mba efa nananana. Dia mba ni-zesta hoe alefaso paositra ilay sary rehefa vita ry Hery. Tonga ny ampitso ity rohy ity  fotsiny no nalefany paositra, sy  hoe “Efa ao anaty blaogy ny sary fa alaivo ao. “

Inona angaha ity blaogy ??? Hitanay taiza izany blaogy izany fa bilao azo ifampitorahana no hainay koh. Dia klikena hono ity rohy dia namoaka soratra sy sary tokoa. Dia nalaina tokoa ny sary rehefa avy natoro tsara ny fanaovana azy, dia nohidina ity pejy fa tsy fomba mijerijery sekrén’olona... Tsy mba nandalina ilay saina mba nanadihady hoe inona hono itony e?

Fa mba nizesta tany amin’ny hafa kosa anefa avy teo an : “efa azo daholo ny sary tao an-trano tamin’ny “versera”, efa nomen’i Hery tamin’ny blaoginy”, nefa toa tsy mba nisy iray nanontany hoe inona ity blaogy = ny tena irery izany no tsy mahay izany blaogy izany raha dinihina ka aleo mody fanina.

Nandeha ihany ny fotoana, isaky ny mahazo mailaka avy amin’i sefo dia ity no soratra ao :

From: Eugene Heriniaina <[email protected]>
Date:

Subject:

To:

Salut

patati et patata et patati et patata

--
Inona no misakana anao tsy hiblaogy?


Hery
"Tsiky dia ampy"

 

“Inona no misakana anao tsy hiblaogy” io ihany no hitako eo isaky ny mihetsika.

Ny tena mba manontany hoe maninona no asianao an’io foana, dia averiny amiko ilay fanontaniana nilako  valiny : inona no misakana anao ? Ka rehefa nazavainy tsotsotra ilay izy dia nazava fa ny tsy fahaizako sy ny hakamoako no misakana ahy fa “raha tsy hay hono tsa hibitabitahana”.

Kanefa moa rehefa zavatra lazaina anao isan’andro – goutte d’eau chinoise, hihihi – dia toa miketriketrika ihany ny zanak’atidoha amin’ny farany hoe “maninona tokoa moa raha jerena akaiky ny momba an’io !”

Ka dia tonga ity andro lehibe rehefa tsy nahaleo ny piblisité-n’ingahirainy dia nisokatra tamin’ny 8 janoary ny blaogy.com-n’ikalamakoary ny 30 janoary kosa ny  blaogy.org 

 
Saika kivy aloha tamin’ny voalohany fa sady efa tsy hay ity izy, izay lazaina toa tsy hita, mbola nivatravatra fihavy daholo koa ireo mpitsidika (efa aty aoriana ry tokinao vao mibaboka fa izy indrindra no tena be fihavy tao, lol). Ilay ps koa aloha no tena nahatonga izany e, fa anarana moa iny an-tanim-boanjo, samy manao izay mahabotrabotra azy avy : “l’habit ne fait pas le moine” hono koh !

Nony hay indray ny blaogy dia nasain’i angie sy hery nikarajia indray. “Hay ve izao izany mi-chat randraikakiko o !”, hihihi, kanjo nangatahan’i angie pv ka loza fa tsa hay sy tsa hitan’i vendrana inona angaha izany, aiza koa misy izany. Fa dia nilofo tokoa nianatra ka dia nahay nony farany hoe:  mankao an-dakozia fa tsy ao amin’ny salon miaraka amin’ny olona rehetra. Hay re rey olona ka tao an-dakozia tao ikalamako efa be kil mpanao combien, ankoatra ireo tsy mahandry lakozia fa tonga dia ao amin’ny salon no miady varotra...Fa tsy naharatsy fihavanana kosa klou ny varotra tsy raikitra e, manja iny !

Dia izao efa mba mamaky forum  “mora mahazo moa aho ry Hery rehefa hazavaina maharitra o ?”Embarassed, mamaky ireto gidragidra tsy mety lany, mitety ny pejin’ny namana maromaro dia mandrangodrangotra eny, dia mihaino RadioVazoGasy sy mahay mampiditra hira mihitsy aza an, attention hein !

Dia izao efa manomboka voaisy loha koa ny ps sasantsasany, fa ny ambiny mbola vinaninaina satria “tsy mbola nampiditra momba anao ianao dia tsy afaka mijery ny mombamomba ny namana sy ny sariny”.

Dia inona moa izany fa dia misaotra ny mpampianatra indrindra indrindra, ary misaotra koa ireo rehetra manaiky ho namana. Ho ela velona !Tongue out

Toko tapaka, vilany mitongilana.

Nampidirin'i ikalamako | 8 Sep, 2007

Vive la rentrée ! vita ny fialan-tsasatra...

Nampidirin'i ikalamako | 27 Aog, 2007

Sady nanao adidy nanotrona fanambadian'ny namana tany Venise no nanararaotra nijery tanàna, Na dia efa hita aza tsy nankaleo.


  

 

Niverina kely tany an-trano aloha nanamboatra valizy dia roso indray nankany Afrika herinandro (hoy i Hery koh!)

 

 

 


Vazivazy moa izany fa tany atsimo-atsinanan'i Italia tany e, tany amin'ny faritry ny Puglia (Les Pouilles) no naleha.

 

Tao Monopoli (tokony ho 30 km avy eo Bari), tanànan'ny mpanjono; fa tany Castellana-Grotte, tanàna kely 10 km eo ho eo avy eo Monopoli no nisy ireo namana nampiantrano, ka nanararaotra nijery ilay lavabato lalina teo amin'ny 70 m any ambanin'ny tany. Azoazo ery ny aina tamin'ny hatsiatsiaka 15° raha midanika efa ho 40 ° aty ivelany.

 


 

Tsy natao ambanin-javatra ny filomanosana an-dranomasina tao Monopoli, satria arakaraka ny hidinanana mianatsimo an'i Italia no hahitana ranomasina madio sy tsara sady milamina tsy mba be olona.

 

 


 

Tsy lavitra avy eo Monopoli no misy an'i Alberobello. Isan'ny "Patrimoine de l'Unicef" izy io noho ireo trano "trulli" mampiavaka azy, igloo italien no fiantsoako azy am-bazivazy. Nahavariana tokoa, matevina efa ho 1 m ny hatevin'ny rindrim-bato ka mangatsiatsiaka ery ao anatiny. Raha any an-tanàna izy dia trano fonenana fa raha any an-tsaha dia fasiana biby sy fitaovam-piasana.

 

 


 

Ostuni : "la ville blanche" (la città bianca), mierinerina eny an-tampon-kavoana, mianatsimo ihany efa hihazo an'i Brindisi (amin'ny zorony havanana amin'ny saritany, tanàna manaraka an'i Montalbano).

 

 


 

Mbola isan'ny tafiditra ho isan'ny "Patrimoine de l'Unicef" koa i Matera, efa any amin'ny faritry ny Basilicata, miankandrefana indray, hihazo an'i Taranto (amin'ny zorony havia amin'ny saritany, ambany kely an' Santeramo in Colle). Matera dia antsoina koa hoe "la ville des pierres" noho ireo tranony miorina amin'ireo vatolampy be, izany hoe noloarana tamin'ireo vatolampy.

Ny tena nampalaza an'i Matera ihany koa, ho an'ireo izay tia sarimihetsika, dia noho izy nanodinana ny "La passion du Christ" tamin'ny 2003, ka io amin'ny ankavanana aorianako io no natao havoanan'i Golgota, namantsihana an'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana, ary io ankaviako io  kosa  sy ity ambany ity

ny tanànan'i Matera nanaovana ny làlan'ny hazo fijaliana, izany hoe ilay niakarany nitondra ny hazo fijaliany.

“ Notte di San Lorenzo “ – “Ny alin’i Md Laurent “

Nampidirin'i ikalamako | 10 Aog, 2007
Rehefa tonga ny alin’ny 10 aogositra dia mibanjina ny faravodilanitra avokoa ny Italiana maneran-tany miandry ny handalovan’ireo kintana hiraraka.

Hatramin’ny ela no nanokanan’ny Italiana ity alina ity ho an’i Md Laurent (San Lorenzo), maty maritiry tamin’ny taonjato fahatelo, ary milevina ao amin’ny Basilica iray mitondra ny anarany eto Roma ; satria ireo kintana miraraka ireo dia tsy inona fa ranomaso nalatsak’ity olomasina ity nandritra ny fampijaliana azy, ka miriaria foana eny an’habakabaka eny ka tsy midina ety an-tany raha tsy mitsingerina ny fotoana nahafatesany, ka mahatonga ity alina ity ho toy ny alin’ny nofy sy hitondra fanantenana.

Rehefa tonga ny “Notte di San Lorenzo” dia heverina fa ho tanteraka ny fanirian’izay miezaka mahatsiaro ny fijalian’i Md Laurent, ka isaky ny kintana mianjera dia anononana izay mba irina amin’ny fiainana.

Marihina moa fa araka ny siansa, ireo kintana mirotsaka amin’ny alin’ny 10 aogositra dia vokatry ny fandalovan’ny asteroidy ao amin’ny Vondron-kintana Perseo (nahatonga ny anarana hoe Perseides) eny amin’ny faritra tazamason’ny tany, saingy azo ampivadiana tsara amin’ny lafiny poetika.

 

Ka raha sendra mibanjina faravodilanitra re, aza hadino ny mamboraka ny fanirianareo tsirairay avy!

Olo-jiaby amin'ny fomban-taniny - tapany faharoa

Nampidirin'i ikalamako | 6 Aog, 2007

Tapany faharoa tokoa izy ity, satria tontosa soa aman-tsara tamin’ny 14 jolay teo ny fanambadian’ireto namanay, Marika sy Gianluigi.

Raha ny tokony ho izy dia tokony hanao “sérénade” ralehilahy tamin’ny zoma 13 jolay hariva, fa efa nampoizina ihany fa tsy hahasahy hiakatra sehatra ranamana. Fa ny tena votoatin’ilay fety kosa dia ilay antsoin-drizareo hoe “Fiaingana” (partenza), izany hoe andro farany hipetrahan-drazazavavy ao an-tranony fa hanainga hamonjy ny akaniny izy ny ampitso.

Ny ampitso kosa rehefa vita ny fanamasinana ny fanambadiana dia nanolotra fialana hetaheta teo an-tokontanim-piangonana aloha ny fianakaviana ; kanefa ny tena nahasarika anay tsy tompon-tany dia ity fomba ity : natao an-tongotra daholo moa ny làlana na tamin’ny nandroso na nony nivoaka ny fiangonana fa ny fiara rehetra dia niandry teny am-pidirana ny tanàna daholo. Ny antony dia eo ny hateren’ny làlana, fa teo koa ireo fialana hetaheta kely atolotry ny mpiray tanàna ho an’ny mpivady vao sy ny mpanotrona (banquet, na “banchetto” amin’ny teny italiana), ka amin’izany dia mitambatambatra ny fianakaviana telo na efatra dia mba mamelatra ireo banquet ireo manoloana ny tranony izay lalovan’ny mpanambady. Ka adidy moa ny mandray isaky ny fiantsonana ka toa vao tsy nandray fiara hamonjy restaurant akory (izay tany amin’ilay tanàna iray hafa mba lehibebe) dia efa voky sahady, hihihi.

Na tany am-piangonana na  tany am-pisakafoanana  aloha dia tsy nalaiko sary satria efa mahazatra ireny.

Taorian’ny sakafo dia samy namela fiara teo am-pidirana ny tanàna daholo indray, dia niara-niakatra an-tongotra hanatitra azy mivady kely any an-tokantranony vaovao. Ka izay fianakaviana tsy nanolotra banquet tamin’ny nandroso indray no nanolotra teto.

Nony tonga tao an-tokontanin’izy mivady dia nisy vatan-kazo lehibe dia lehibe (notaritina tamin’ny trakitera hono vao tafakatra tany, nandritra ny nahatany am-piangonana anay, lol) nibahana ny tokonam-baravaran’izy ireo. Fomba ao amin’io tanàna io izy ity hanehoanao amin’ny rehetra fa tsy mandà izay rehetra adidy sy olana eo amin’ny fiainan-tokantranonao ianao fa vonona foana hisikim-ponitra, saingy noho i Gianluigi tovolahy tena mahafatra-po amin’ny asa, dia toa ho tapany vetivety raha vatan-kazo kelikely, ka dia nitadiavan-drizareo izay lehibe indrindra izy.

Raha nilazana moa izahay hoe miara-miakatra any antrano daholo rehefa avy any amin’ny restaurant fa mbola hihinana "cochon laqué" fa izay no tena mba spécialté any amin’io faritra io, dia saika torana aho fa ny teo aza tsy tafidina intsony ! Kanefa teo vao azoko fa hay mbola ho lava ny fiarahana fa tsy hoe aterina fotsiny ny mpivady vao, satria rehefa tapaka ny vatan-kazo ka afaka niditra ny tranony izy roa dia izahay mbola nanohy nihinana sy nisotro teo ivelany ihany.

Rehefa tafiditra soa aman-tsara tao an-tokantranony izy roa kely dia mbola tsy vita hay ny "sedra", fa hay mbola nofenoin'izy ireo fotsimbary tsy haiko na iray gony na mahery ny fandriana sy efitrano fandrian'ny mpivady vao. Dia mbola tsy maintsy nanadio izay indray izany aloha izy ireo.

Ny hevitr'ireto sedra moa izany dia toa ny firariana azy mivady kely ho vonona hatrany amin'izay rehetra hitranga eo amin'ny fiainana sy amin'ny adidy aman'andraikitry ny tsirairay : rangahy hiasa mafy, ramatoa  hahakarakara tokantrano.

Vita izany rehetra zany, izahay nanohy nisotro sy nihinana sy nivazo...satria hay re ka mbola miandry amin’ny 1 ora maraina indray fa hofohazina amin’ny “sérénade” indray re ireto izy mivady kely !

Efa tamin’ny 2 ora maraina vao namonjy torimaso - izahay izany fa zareo mbola teo asa tamin'ny firy vao nisaraka an.

Nahafinaritra sy nahavariana ahy tokoa izy ity ka tsy aritro ny tsy hizara azy eto, ilay horonantsary nisy olana dia tsy mety apetraka eto fa dia aleo sary vitsivitsy no hilaza azy

Tena tsy nandàla vola aman-karena ireo ray aman-dreny tamin’ny fikarakarana kanefa dia nambaran’izy ireo fa izay no tena fety aminy fa tsy ny fanamasinana sy ny fiaraha-misakafo fotsiny akory, ka raha tsy manao ireo izy dia toy ny tsy manao fety ary aleony aza tsy manao.

Dia miverina indray ilay hoe “olon-jiaby amin’ny fomban-taniny”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny 26 jiona-n'i Roma (fanampiny, "in live" fohifohy)

Nampidirin'i ikalamako | 4 Jol, 2007

Efa nolazalazain'i Hery ihany ny fizotran'ny 26 jiona-nay izay tena koranam-pianakaviana foana no endriny. Dia ity izany ny fanampiny, "live" teny am-panombohana noezahina ho fohy izy ity (8min) fa ny mpaka horonantsary koa nony kelikely nametra-pialana fa izy kosa ve tsy hitotorebika - marina ny azy.

Misimisy ihany ny namana serasera tao araka ny voalaza, saingy toa tsy tratra an-tsary ao daholo, misy ny tara toy ny mahazatra angamba, na efa tonga ao ihany fa mbola variana mibosibosika ravintoto sy voanjobory, satria efa tara sambo tamin'ny fandalovan'ny lasary sy composé ary ny nems sy sambos ; samy manana ny talentany koa moa rehefa toa izao, ka ao ny manan-talenta amin'ny fanafanana sehatra dia izy foana no hita matetika ao amin'ny sary, ao ny eo amin'ny lafiny fanafanana lovia, ny fanafanana hira, ny fanafanana resaka, ny fanafanana seza koa, samy mba manao izay vitany daholo, ka izay tsy hita eto dia ao amin'ny tahirintsary angamba no mety hiseho : tao ry hery, ry angie, ry mbaliana, ry nanji, ry colar, ry matrix, ry fehno, ry tsiory, sy izay tsy fantatra ny ps-ny fa nisinisy  ihany ny namana tao, ary  ikalamako mazava ho azy, fa dia taditadiavo ao daholo re e. Dia nampalahelo koa fa efa alinalina moa vao natao ilay medley kaiamba ka efa tsy tafiditra anaty horonan-tsary intsony fa sahirana nanezakezaka nihira koa angamba ny mpaka azy.

Vita soa aman-tsara moa iny ka dia miandry izay mety ho fety manaraka indray izahay fa "miova andriana manko hono miova sata", ka dia eo mahita izy...

Ho tratry ny asaramanitra manaraka daholo indray.

Olo-jiaby amin'ny fomban-taniny.

Nampidirin'i ikalamako | 24 Jio, 2007


Casale San Nicola
: tanàna kely misy mponina 300 eo ho eo, avo tokony eo amin’ny 860 m miohatra amin’ny ranomasina, tataovin’ny tendrombohitra "Gran Sasso" (Grande Pierre), tendrombohitra vato be, mahatratra 2912 m.

Ambanin’io tendrombohitra io,  (1400 m  midina avy amin’ny tendron’ny Gran Sasso), no misy ny Institut National de la  Physique Nucléaire, mandalina indrindra ny Physique des Particelles.

10 km ny halavan’ny tonelina manavatsava io tendrombohi-bato io, amin’ny làla-migodàna(autoroute)  ka raha avy aty Roma dia ny tanànan’i Casale San Nicola no miandry anao eo am-pivoahana azy (170 km avy aty Roma). Io Fiangonana io no tazan’ny maso voalohany indrindra raha vao mivoaka ianao, na tazan’ny maso farany alohan’ny hidiranao ilay tonelina raha ho any Roma.

 

Mino aho fa nohalalinina manokana mihitsy ny toerana nanorenana azy io, fa fankaherezana ho an’ny ankamaroan’ny mpandeha fiara hiatrika na niatrika ny fandalovana ambanin'ity vatobe mitatao ity (raha  mpino mazava ho azy).

 

 

 

Ny tanàna koa dia mbola tataovin’ny arabe migodana, angamba 50 m eo ho eo ny haavon’ny fototra ijoroany.

Ao no mipetraka ireto fianakaviana namanay ireto, mahafinaritra ilay tanàna raha hanaovana fialan-tsasatra, fa mino aho fa ny olona tsy lehibe tao tsy afaka honina ao mihitsy.

 

Ny fomban-tany tiako hotantaraina eto dia mialoha ny fanambadiana, satria hanambady i Marika sy Gianluigi.

Soratra tamin’ny  12 mey, ary any am-piangonana amin’ny 14 jolay.

Omaly kosa dia fety nanasana ny havana, tapaka sy namana rehetra, ny mpiray tanàna manontolo. Nanomboka tamin’ny 12 antoandro ka hatramin’ny nihoatra ny sasak’alina akory aza, nifandimby tao daholo, tsisy natao afa-tsy nisakafo.

Ny sakafo natokana ho an’io fotoana io : hena amin’ny saosy voatabia, lamoria (morue) nendasina, aroso miaraka amin’ny mofo (fa tsy vary na pates) ; gateau ary biscuits.(Lamoria 500 kg hono no novidiana, tena tsy nisy tavela e).

Rehefa mody dia mbola ampitondraina gateau sy biscuits efa vita fonosana tsara hatrany am-boalohany, miaraka amin’ilay fanomezana kely fankasitrahana ny firariantsoa naterina (“bomboniera” no iantsoan-drizareo azy) miaraka amin’ny confetis.

Mbola vao ny lafin-kavana sy naman-dravehivavy izay, fa amin’ny 30 jiona izao indray dia hisy toa izany tsisy valaka any amin’ny fianakavian-dralehilahy (sakafo mitovy, hanasana ireo havana sy tapaka avy amin-dralehilahy). Nanararaotana nanaterana ny fanomezana sy ny firariantsoa koa moa io andro io.

Amin’ny zoma harivan’ny 13 jolay tokony hanao "sérénade" ralehilahy, ka asa fa somary saro-kenatra izay ny anao lahy ! Ho hita eo izay hatokony.

Ankoatr’izay dia ralehilahy miantoka ny akanjon-dravehivavy, ny trano sy ny entana ao anatiny, afa-tsy ny efitrano fandriana izay zarain’ny roa tonta. Ny fianakavian-dravehivavy kosa miantoka ny akanjo anatiny (intime) hanaovan-dralehilahy amin’ny andro mariazy.  

Efa mba maromaro ihany ny mariazy novonjena teto, fa ity fomba iray ity dia hafa kely aloha e. Ary miezaka manao kaonty baoritra momba ny mety ho lany hiatrehana izao fa toa vizana ambony ihany.

Ny" veloma mandra-pihaona avy aty aminay"!

Nampidirin'i ikalamako | 5 Jio, 2007

Efa tamin'ny 20 mey moa ity andro iray   nankalazaina ity, saingy izao vao nivoaka ny horonana nitahiry azy, hahafahana mampiseho sy mampita ny "Arahaba ho anareo rehetra avy aty aminay" (avy aty "afrika" hoy ilay ranamana mpiara-monina eto izay, lol).

 

Voan-dàlana nentin'ny Filoha avy any Chine.

Nampidirin'i ikalamako | 18 Mey, 2007

Avy namaky ny vaovao nampitain'i jentilisa moa aho teo momba ny fiverenan'ny filoha avy nivahiny tany Chine, ka dia nitsidika kely ny "site"-n'ny fitondram-panjakana, ka nitsiky kely ny molotro nahita ireto voan-dàlana nentina ho an'ireo fokontany miisa 17.500 any Madagasikara,  ireto vata fandraisam-peo ireto.

Ndryyyyyy, hoy aho anakampo, izay ve vao hanana itony ireny ny fokontanintsika, sa hanoloana ny efa simba izy ireto, sa ???, fa toa miverina amin'ilay hevitra napetrak'i tokinao tao amin'ny blaogiko momba ny firimorimon'ny fandrosoana hoe "hanao ahoana ny hantsana manelanelana an'i Madagasikara sy ny tany mandroso raha izao no mitohy ?"

 

Da marina any zany !

Nampidirin'i ikalamako | 18 Mey, 2007

Tamin'ny 12 mey teo moa aho dia somary mba lasa saina ihany ny amin'ny fandehan'ny andro sy ny fandrosoana entiny, kanjo androany dia nisy namana nandefa ity taty amiko, toa mbola manamafy izany :

 

 A tous ceux et celles qui pensent encore être jeunes,
 

Et bien NON!
Beaucoup d'étudiants qui sont entrés cette année
À l'université sont nés en 88
(L'année de la mort de Coluche).
Ils n'ont jamais chanté " we are the world, we are the children" ou "ça, c'est vraiment toi"
Ni entendu parlé de schtroumf.
Pour eux, le sida et le chômage ont toujours existé.
Les Twix ne se sont jamais appelés Raiders
(2 doigts coupe-faim)
Et les M&Ms ne se sont jamais appelés Treets
(Fond dans la bouche pas dans la main).
Et ils ne sont pas au courant du licenciement abusif de
Grosquik à cause de son embonpoint
Remplacé par un ridicule lapin
Sur les paquets de Nesquik.
Et ils n'ont jamais joué à la console Atari ,
Au Commodore 64, au CPC6128 d'Amstrad.
Ils ne connaissent même pas Pac Man.
Ils n'ont jamais vu de disquettes 5 pouces 1/4.
Ils te rient au nez quand tu leurs
Dis que les premiers PC n'avaient pas de disque dur
Et que les écrans n'avaient qu'une couleur.
Le CD est apparu quand ils avaient à peine 1 an et ils n'ont jamais eu de 45 tours de Chantal Goya ou de mange-disques.
Ils ne savent pas ce que c'est que d'écouter la radio à grandes ondes, ignorent comment étaient les anciens téléviseurs et ne peuvent pas expliquer comment on faisait sans télécommande et comment on pouvait regarder la TV en noir et blanc.
Ils n'ont jamais vu de mire sur un écran télévision!
Ils ignorent totalement qui est Candy, le Prince d'Euphor et même le danger que représente un Golgoth.
Ils croient que James Bond a toujours été Pierce Brosnan,
Ils ne pensent pas aux dents de la mer quand ils se baignent.
Ils croient que les pattes d' éph sont une invention des années 2000 et que le téléphone avec fil est un objet de science fiction, que le minitel est seulement un objet de déco rétro.
Pour eux les patins à roulettes ont toujours eu des roues alignées et Mickaël Jackson a toujours été blanc.
Ils ne te croient pas quand tu leur dis que
Yannick Noah a été un joueur de tennis avant
et qu'il a gagné Roland Garros 3 ans avant leur naissance.
Ils ignorent que Fonzie est le mec le plus cool de la Terre.
Ils savent que Giscard est un ex mais un ex quoi ?
Ils se foutent littéralement de ta gueule quand tu leur expliques, pendant qu'ils jouent à la Playstation 2,
que tu t'amusais autant avec ton Télécran.
Alors dis-toi que ces gens qui sont rentrés à l'université cette année...
Ce sont EUX les Jeunes maintenant !!!!!!

Voici quelques symptômes de ton vieillissement :

Tu comprends le texte ci-dessus et tu souris en te disant "Putain de merde, mais c'est vrai en plus". 
Tu te rends compte quand tu lis les journaux qu'une bonne partie des gens du show biz sont plus jeunes que toi. 
Les enfants te disent maintenant madame ou monsieur et te vouvoient. T'es obligé(e) de ranger ton linge toi-même. 
Tu trouves qu'on offre vraiment beaucoup de cadeaux aux enfants aujourd'hui par rapport à ce que t'avais à l'époque. 
Tu as besoin d'une journée entière pour te remettre d'une soirée bien arrosée (si si, avoue-le).

Après avoir lu cet e-mail, tu décides de l'envoyer à d'autres amis VIEUX en te disant qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas aussi une petite déprime comme toi, en pensant au temps qui passe...

Allez, au revoir ami VIEUX ! Allez encore un coup de vieux, La VIEILLESSE c'est quand :

Faire l'amour dans une voiture est absurde.
Il y a plus de nourriture que de boissons alcoolisées dans ton frigo.
6h00 du matin est l'heure à laquelle tu te lèves et non plus celle à laquelle tu te couches.
Jeans et T-Shirts ne sont plus considérés comme des vêtements pour tous les jours.
Tu prends un petit déjeuner à l'heure du petit déjeuner.
Et le plus important ....
Tu lis ce mail et tu cherches désespérément un signe
> qui ne s'applique pas à toi
> et, pour te venger,
> tu envoies ce mail à tes amis pour que, eux aussi,
> ils se rappellent qu'ils sont vieux... 

R'ilay tanànako !

Nampidirin'i ikalamako | 22 Feb, 2007

Rehefa mijery vaovao ao amin’ny gazety  eto amin’ny aterineto aho dia mahatsiaro ny fahiny foana rehefa mamaky momba ny traboina, ny rano miakatra,… amin’izao orana tsisy farany any amin’ny tanàna izao.

 

Teny Ambohibarikely Anosibe no nipetrahanay tamin’izany fotoana izany, iny manaraka ny làlan-drano sy ny làlamby miala avy any Andranomanalina, Isotry, Ampefiloha, Anosibe dia miantoraka mankany Tanjombato iny. Ny nanamora ny fiantsoana ny teny aminay dia hoe eny amin’ny paraky, satria raha mandeha zotra izahay mody dia miteny hoe “misy miala eo amin’ny paraky” (ndry, fahizany tokoa izany, fahatsiarovana sisa !). Ny ozinina manao ny Paraky tsy lefy tsinona io, fa ny tena tandrifin’ny tranonay, sarahan’ny làlamby sy ny làlan-drano, dia ny Cimelta.

 

Ka rehefa avy elaela izay ny orana tamin’izany (ka hatramin’izao raha ireo vaovao vakiana eto foana) dia efa miomana foana ny hanala kiraro raha toa ka mandeha tongotra mody satria akaiky kokoa ny làlana avy any avaratra raha mody an-tongotra mandalo any Anosy, hopitaly Ravoahangy, Solimotel, dia miampita ny “passage à niveau” sy ny tetezana, dia lasa amin’izay manara-morona. Angamba ivaiva any avaratra mihoatra amin’ny eny atsimo (tao ihany aho no nahalala aiza ny avaratra atsimo andrefana mihoatra amin’ny tranonay satria efa tsianjery be fotsiny hoe rehefa miteny atsimo ny olona dia any amin’ny misy ny Paraky izay, raha avaratra dia any amin’ny misy ny tsenan’Anosibe, ary andrefana ao ambadiky ny tranonay).

 

Nipetraka tao izahay nanomboka 1986 ka hatramin’ny 1996 angamba izay, satria izaho niala tany an-tanindrazana tamin’ny 1991, fa nandritra izay fotoana izay dia saika isan-taona no misy io olana io. Nisy fotoana indray mandeha na indroa aza, tamin’ny fotoana mbola nahatany ahy, no tena nanao azy ny orana, ka tena tafiditra tao an-trano ny rano, ka izay foana no tena tsaroako sy fitantarako hampihomezana ny namana aty. Taolana ny nify ka miomehy, niainana ilay izy ka nalaina manja tamin’izany fa zara aza nisy trano nonenana koh, saingy mampalahelo fa efa 20 taona lasa izay mbola tsy misy fiovana mihintsy ilay toerana, ny talohan’ny nonenanay teny mbola manampy izany,  asa raha mba ao anaty fanamby 8 ao amin’ny MAP ny fanatsarana azy io re.

 

Ka rehefa tafiditra ary ny rano dia izao no paika : asiana kapoaka na birika daholo ny entana manana tongotra ivaiva, ny tsisy tongotra ampakarina ambony latabatra sy fandriana.  Dia manao “botte de pluie” amin’izay ao an-trano satria efa hanasa-dranjo ny rano, fa izany an : clop clop clop clop manerana ny trano. Ny trano fandroana moa tamin’izany tsy mba misy itony bakoly itony satria fianakaviana efatra izahay no tao anatin’ilay tamboho, iraisana ny trano fandroana, izany hoe efitrano malalaka fotsiny dia samy mitondra ny sinin-drano sy ny savony sy ny fanamainan-tena (aza mba misy hadino re ny akanjo sy ny anatiny fa tsy maintsy mivazavaza miantso olona ianao hitondra ilay izy ao, fa angaha ianao afaka hitsoriaka tsy mitafy amin’ity tokontany feno olona, hahaha), ka teo no tena henjana rehefa miakatra an-drova ny rano, ahoana ary no handehananao mandro nefa ny tongotrao aza anaty rano tsy fantatrao fihaviana, haintsika ihany fa fiondranan’ny rano maloto iny lalan-drano iny.

 

Amin’izao aho miteny irery hoe matanjaka tokoa isika tany an-dalam-pandrosoana fa ny aretina tsy azo tamin’izany efa aretina niavonavona mihintsy. Dia mbola tantara mitohy io amin’izao  fotoana izao, ary asa mandra-paha-rahoviana.

 
Tamin’izany kosa aho tsaroako tsara nanao vazivazy foana hoe : “rehefa tafita aho any aoriana any dia ataoko voalohan-draharahako ny mamboatra ity toerana ity”. Eny mantsy ry tanàna !!! Eny ho’aho ry Gasikarako …

Arahaba ry Mpifankatia tratry ny 14 febroary !

Nampidirin'i ikalamako | 14 Feb, 2007
                   14 février   -   SAINT VALENTIN
 
 
Ny andron’ny 14 febroary dia natokan’ny Eglizy Katolika Romana hankalazana ny andro nanaovana maritiora an’ Md Valentin, satria mbola nafana ny fanenjehena ireo kristiana tamin’ny andron’ny Mpanjaka lehibe Claudio II tamin’ny tapatapaky ny taonjato fahatelo.
 
Valentin d’Interamna (Terni ankehitriny, tanàna ao Italy tokony ho 100km avy ao Roma) dia  eveka maty martiora noho ny nanamasinany ny fanambadian’ny tovovavy kristiana iray tamina lejionera romana izay voarara tokoa tamin’izany fotoana izany.
 
Ankoatra io dia nisy tantara iray  koa milaza fa i Valentin dia namitrana ny fifankatiavan’ny tanora roa nifamaly tena an-dàlana, ka raha sendra nifanena tamin’izy ireo izy dia nanolotra vonindraozy ho tazoniny miaraka ka niombona tamin’izay izy roa.
 
Ity olomasina ity dia milevina ao Terni, ao amin’ny Basilika mitondra ny anarany. Voatahiry anaty vata izy ary eo anilan’io dia misy sary vongana volafotsy misy soratra hoe : Md Valentin mpiaro ny fitiavana (San Valentino patrono dell’amore).
 
Ho anareo mpifamofo izay te-hankalaza ny fanambadianareo ao amin’io Basilika io dia voaasa manokana isan-taona handray anjara amin’ny foara sy fety ben’ny Mpifankatia ao amin’io tanàna io mandritra ny volana febroary manontolo.
 
Ary ireo izay an-dalana ny hankalaza jaobily na volafotsy na volamena kosa dia misy Sorona Masina manokana ho azy ireo ka hanomezana azy ireo fahatsiarovana toy ny pergamena sy  voninkazo ho an’ny andriambavilanitra.
 
Ka atsipy ny teny ho ren’ny manan-tsofina…
 
Ary dia mirary fety sambatra ho an’ny Mpifankatia rehetra.
 
 

Ndry !!!!

Nampidirin'i ikalamako | 8 Jan, 2007
Toa aviavy be daholo ireto olona ato amin'ny tanàna izany ka mahakoditra. Tena izao angaha ny mouvement ato ? Aleo izahay handeha miadana fa aza kotabaina e ! Ilay izy ato efa manahirana, toa tsisy hiasana ireto izy. Calme an.

Tonga soa tokoa

Nampidirin'i ikalamako | 8 Jan, 2007

Rehefa nihondikodina tao moa dia hita ihany hoe aiza no soratana ilay lahatsoratra - raha tsy hay tsy hibitabitahana, hoy ny fitenenana. Mino aho fa dia izy amin'izay ity an. Raha lasa izao ity dia naman'ny afa-panadinana aho aloha izany.

Eo ary aloha hojerena.

 

1 2 3 ... 27 28 29  Manaraka»