'Aleo ihany tsy mpino, toa izay katolika mihatsaravelatsihy' : tsia, tsy tenin'ny Papa Ray Masina io.

Nampidirin'i ikalamako | 18 Mar, 2018

Tsy resa-pinoana fa resa-panahy no fototr'ity toraka blaogiko androany ity. Ilay fanahy tsara na fanahy ratsy mamaritra ny toetran'ny olombelona tsirairay. Tsy misy ny tapitr'ohatra amin'ny hatsarana kanefa koa dia misy ny hiringiriny amin'ny haratsiam-panahy. Samy manana ny isehoany ireo, samy manana ny fahaizany mamoaka na manafina azy. Misy ny tsara fanahy tsy mipoerapoera mihitsy fa izay ataony am-panetren-tena no hahitana taratra izany. Misy ny kary manafin-koho ka mahavaky vava indraindray. Dia misy koa anefa ny tena tsy tahotra tsy henatra mihitsy fa mivandravandra toa vay an-kandrina ny haratsian-toetrany. Raha atao aza ny kajy dia aleo lavitra ireny olona ireny, efa hay ny toetrany dia anjaranao ny manaraka na tsia ny ataony. 

Fa ny idiran'ny resa-pinoana eto dia satria maro ireo kivy amin'ireo saka manafin-koho ka nijapy ny resak'i Papa François indray andro. Nolazaina manko fa tenin'i Papa ny hoe "aleo ihany tsy mpino toa izay katolika mihatsaravelatsihy" ary nety tamin'ny ankamaroantsika ilay izy satria betsaka tokoa ny mitanisa ny tenin'ny Soratra Masina hampirantiana ny atao fotsiny fa tsy mampihatra izany amin'ny fiainana sy ny fiaraha-monina. Sarotra be ny mampihatra ny fanetren-tena, ny fitiavana ny hafa, ny fandeferana izay takiana amin'ny olona milaza ho kristianina. Eny, afaka miafina ao ambadiky ny hoe mba olombelona mety ho diso koa izy ireny.

Fa tsy dia io loatra no teny nolazain'i Papa Fransoa : "ho antsika rehetra, hoy izy, ho antsika tsirairay avy, dia tsara kokoa, ankehitriny, ny mandinika sao misy fiainana roa sosona ao amintsika, miseho ho marina, toa tena mpino tonga lafatra, katolika tsara kanefa ao ambany ao manao zavatra hafa". Ary notohizany fa "impiry moa isika maheno hoe raha ho katolika toa an'ireny dia aleo ihany tsy mpino.

 

 

Ny katolika moa no voaresaka eto satria ny tenin'ny Papa no notsongaina. Fa izaho kosa, na dia nobeazina tamin'ny finoana katolika aza, na hodidinina zoky sy dadatoa sy nenitoa Mpanompon'ny Avo aza, dia isan'ny tsy mety zakan'ny resaka fivavahana. Ary arakaraky ny hitomboan'ny taonako, arakaraky ny hikasohako amin'ny fiangonana sy ny mpivavaka - tsy avahako ny finoana eto - no mainka mampanalavitra ahy amin'ilay izy. Nataoko vazivazy ihany, saingy zary tenany koa, ny hoe aleo aho hijanona ho ilay matevin-koditra hatrizay ka hatramizao fa raha mi-fôpla aho tsy entiko midina manaraka ahy ny Fiangonana sy ny Fivavahana fa mba manohy mihivingivina fotsiny ny olona miteny hoe "shhh, iny ve moa hahagaga !".

 

PS :  efa napetrako tamin'ny namana vitsivitsy ihany ny hafatra fa apetrako ato koa hoe raha sanatria tonga ny andro ialako eto, izaho tsy entina any am-piangonana izany fa rehefa tsisy "Funérarium" azontsika hiarahana farany (toa mbola tsisy an'izany eto Roma) mba hanaovanareo ireny hira reveko be ireny amin'ny gloum - Bakomanga ao anatin'izany - dia avy dia tairo ny fanaterana ahy eny amin'ny "Crématorium" fa dorana no faniriako fa ny fasako dia any am-ponareo tsirairay avy, any amin'izay misy anareo any avy. Tsy hankanao akanjo mainty sy volondavenona fa loko marevaka daholo azafady.

 

Misaotra ny masoivoho fa tsy ho avy hamonjy ny fihaonana amin'ny filoha aho amin'ny talata.

Nampidirin'i ikalamako | 13 Okt, 2017

 

Matetika betsaka ny misafidy ny "Ringrazio il dottore ma rifiuto l'offerta" ao amin'ilay lalao "Affari tuoi" ao amin'ny fahitalavitra. Tsy hazavaiko ny fitsipi-dalao fa io fomba fiteny io no mba tiako ampiasaina eto, hoe "misaotra fa laviko ny tolotra".

Marina fa efa betsaka ny vazivazy - zary tenany - nifanaovana teto momba ity fiavian'ny filohampirenena ity, fa androany aho dia tena nanapa-kevitra hametraka an-taratasy fotsy ny dian-dranomainty mirakitra ny antony tsy handehanako any.

Tsy misy dikany amin'iza n'iza ny hevitro. 
Tsy misy fofona politika fa zavatra tsy haiko io ka tsy hibitabitahako.
Tsy hanova n'inon'inona amin'ny fiainam-pirenena.
Tsy hanova n'inon'inona amin'ny dian'ingahy filoha sy delegasiona hanaraka azy ary tsy hanala na 0,01 € aza amin'ny tetibola natokana ho azy ity.
Tsy mahakasika ny mpiasam-panjakana ao amin'ny masoivoho ihany koa fa izy ireo tsy maintsy manao ny asa ampanaovin'ny lehibeny azy ; tsy azo atao ny miota anaty lovia hihinana.
Tsy manome tsiny loatra ireo delegasiona mafonja aho - 40 aloha no isa reko fa mety mahery be an'izay satria ny 40 dia mpandraharaha ara-toekarena hoe ; samy mba te hanao fizahantany kosa koh, miaraka amin'ny filoha ambonin'izay, mety misy ny izay vao hivoaka an'i Madagasikara.

Fa lazaiko ihany ny hevitro satria mila mandoa ny tsy zakan'ny vavoniko aho fa kapoakako io Cool

Tsy haiko izay tena ho ataon'izany olona be dia be izany atý. Raha fiarahamiasan'ny firenena roa tonta ve dia mila vahoaka be efa ho iray fiaramanidina ? Raha hanao fanadihadiana ny fiainanay gasypora, tsy olona roa ve dia ampy ? sady afaka atao amin'ny fotoana manaraka izany. Iza koa moa ilay nilaza fa "hitokana ny masoivoho" hono rizareo ireo ?... euhhhh ka io aza efa tanin'ny firenena malagasy efa ho 50 taona na mihoatra izay koh.

Ary ilay fihaonana amin'ny talata 17 oktobra ? Efa hay fa tsy misy zava-dehibe mivaingana ho anay gasypora aty Italia ny hihaonana ao.
Raha momba ny firenena, efa renay sy hitanay amin'ny haino aman-jery sy ny tambazotra sosialy ny zavamisy. Tsy hitako izay antony mbola  hanontaniana momba izany amin'ny filoha fa efa hay ny valinteny hoe "efa mandray andraikitra ny fanjakana any Madagasikara".
Raha ny momba anay atý indray, inona moa no tena horesahana aminy ? Ny resaka  pasipaoro toa efa nilamina, fa na atao aza hoe mbola mikorontana dia efa hay ny valinteniny hoe "efa hodinihina ny amin'io".
Raha resaka anjara toeran'ny gasypora eo amin'ny firenena, ny zo hifidy sns, dia efa hay koa ny valinteny hoe "izay indrindra no anton'ny Forum amin'ny 26 ka hatramin'ny 28 oktobra io". 

Rehefa mifanasa moa dia voninahitra no ifanomezana fa tsy izay hanina ifampizarana ao loatra akory. Ka tsy vonona hanome voninahitra ny fahamenaran'i Madagasikara aho manoloana ireto zavatra roa hitako mampitsanga-menatra ireto (ireo aloha no sendra tazan'ny masoko) :

- ny USAID nanolotra fitaovana hiadiana amin'ny pesta : JEREO ATO

- ny OMS dia nanokana vola 1 Milliard $ hanampiana antsika hiadiana amin'ny pesta, hoy ny minisitry ny fahasalamana nataon'ny RFI anterivava : HENOY ATO

Kanefa ny fanjakana mandany vola manao rodobe mankatý Roma. 

 

Hevitro ahy irery ity, ary tsy mahakasika afa-tsy izaho dia izaho irery ihany.

--------------------------

* Sary : tamin'ny fandalovan'ny filoha Rajaonarimampianina teto Roma tamin'ny 2014 (efa lasa manko izy e - krkrkr - izy hivoaka ny vavahady izahay niverina nankao amin'ny efitrano fandrasaimbahiny nanapoaka ny champagne mbola tsy nisokatra)

 

Misaotra Tompo vs Ampio aho Tompo

Nampidirin'i ikalamako | 9 Apr, 2016

Rediredy kely fotsiny indray androany. Tsy haiko hoe inona no tena foto-kevitra fa tiako resahana fotsiny. Tsy haiko hoe maninona koa moa no resahako zany ! Cool.

Isika olombelona manko rehefa sendra fahasahiranana no tena voatarika hitodika amin'ny Andriamanitrany. Aleo ataoko an'izay no fiantsoana Azy satria samy manana ny Andriamanitra sy ny Zanahary tompoiny arakaraky ny finoany.

Misy zavatra ketrehako miaraka amin'ny namako izay ato. Dia hoy aho taminy hoe tsy maninona na ovaina aza zay nolazaiko fa teny afaka hakana hevitra hitondrana ilay ketrika fotsiny io nomeko io, fa tsy dia teny avy ato am-poko loatra. 

Dia mandinika ny tenako tokoa aho hoe izaho tokoa toa tsy mahay mitodika amina Andriamanitra izany rehefa sahirana an. Indraindray aza aho amin'iny fotoana iny no tena devoly kely mandehandeha.... pfff, tena ondry mainty marina Tongue out.
Fa rehefa misy mahafaly ahy kosa tena tadidiko Izy. Impiry aho no miteny hoe "merci Seigneur", "tena misaotra ny Tompo", "ahhh thanx God". Ary tena avy amin'ny foko izay fisaorana izay fa tsy hoe zesta teknika akory. Tsy haiko iza marina Izy fa hoy foana aho hoe matoa aho tsy sahy midegany be loatra amin'ny fiainana dia matahotra izao Andriamanitra atahoranareo izao koa.

Dia asa hoe mety ho faly amiko ve izao Andriamanitra izao raha tsy manadala azy aho amin'ny andro sarotra fa mahay mahatsiaro azy kosa amin'ny androko tsara ? Angamba miverina ihany amin'ilay ngonongonoko indray andro iry hoe "tiako raha amin'ny androm-pahasoavanao aho no tsaroanao fa tsy dia hoe ny fahorianao foana no hozarainao amiko."

Tapitra ny rediredy.

Valin-kafatra : hatsangako ny sainam-pireneko.

Nampidirin'i ikalamako | 23 Jio, 2009

 

 

 

Eny iky ry Kdaomba, atsangako ny sainam-pireneko raha mbola nahazo tombon'andro aho hahafahako maneho  fa Malagasy - Proudly Malagasy - avy any Madagasikara.

Io ny ahy, io no Madagasikarako na mahantra aza, na tantely afa-drakotra aza ka anjakan'ny adala, na lavitra ahy aza.

Nomen'ity firenena honenako ity ahy ny zom-pireneny ary dia natsangako "teo amin'ny antsasa-taho" tatsy amin'ny pejiko iray tatsy ny saina "maitso-fotsy-mena" italiana nanehoako fisaonana volana vitsivitsy lasa izay raha nisy horohorontany be namoizana ain'olona maro teto Italia.

Mbola mirehareha amin'ny maha-malagasy ahy tanteraka aho ka dia atsangako ny sainam-pirenena "maitso-fotsy-mena" malagasy amin'izao andro fahatsiarovana ny nahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany izao satria aho mbola tsy very zo fa mbola malagasy 100 isanjato.

 

  "Fa anivon'ny mamiratra, ny taniko no mamiko, tsy manam-paharoa ; hafa mbola hafa, mamy tena mbola mamy" (Jérôme Randria)

Dony kely aloha hakana saina fa tsss...

Nampidirin'i ikalamako | 17 Mar, 2009

Haingam-pandeha ny tantaram-pirenena. Izao no vokatry ny avom-bava sy ny fikitihana vodin-tsoavaly mandeha.

Raha izay tsy nokitihana ny Injet sy ny Domapub tamin'izany noho ny tahotra hovoasongona angaha, raha navela handalo toa ny rano an-damosin'ny ganagana fotsiny ny kabarin'i Deba tao @ radio Viva (oups nizara telo io horonana io satria naharitra 20 mn, fa toa ny tapany voalohany sisa tavela ao ; izaho nihaino azy hatramin'ny farany aloha fa tsy hitako izay loza nihantona taminy e - lol) fa satria demokrasia no ampanjakaina, dia tsy izany no natao fa ny lohabe fotsiny ka tonga hatramin'ny avom-bava hoe "tsapao aloha ny hery vao mifanandrina" dia izao isika fa tonga amin'ny tsontsori-mamba isarahana.

Dia ilay iray koa moa maivan-doha be, tsy sain-jaza intsony satria efa nananika ny telopolo taona, fa hakentrenana ka izay rehetra lazaina dia natao hanafintohina fotsiny ilay mpifanandrina. Ny raharaham-pirenena angamba ataony dia mitondra masinina haingam-pandeha. Dia lohabe ihany koa no tena miady ao fa tsy misy azo raisina ny foto-kevitra ijoroan'ny lahatsoratra tolona manko e.

Dia angamba nataon'izy ireo dia INJET sy TIKO i Madagasikara ka nifampitsapan-drizareo ny heriny avy. 

Dia androany dia toa tsy nisy zavatra azoko intsony fa toa komberaka be sisa no fahazoako azy : dia tena sortie honorable pour tout le monde tokoa ve dia mody nasiana sinema be (sa sinema kely). Gaga aho hoe misy garde présidentielle, ny andro antoandro be nanahary, ny fahefana feno efa nomena ny Vice amiral na dia atao aza hoe tsy an-dRamose intsony, tsisy vahoaka noahiana sao latsa-drà teo...dia mora be toa ireny ve ny nisambotra ny Vice-Amiral - le chef suprême par-dessus le marché - sy ireo jeneraly ary i dadapasy ? Nojerena ilay film ao @ france24 fa toa tsisy gidraka fa tonga dia nanaiky ireo jeneraly niakatra tanaty kamio (sa ny saiko no lasa lavitra loatra ka manana hallucination aho ?).

Amin'izay manko dia mba tsy hoe nomen'ny laitier ho an'ny Dj ny fitondrana fa mbola teny am-pelatanan'ny rasil klou, fa avy teo ny rasil no nanipy azy teny @ boay kely...Nanao pasadisy zany e (mbola manao io lalao io ve ny ankizy ankehitriny ? ilay mifanipy baolina ny samy ekipa, ka tsy mahazo alatsaka raha tsy feno folo, dia izay mahavita izany no mahazo isa - passe à 10 hozy ny ngozo)

Vizana ny saiko, aleoko asiana dzama kely, cuvée noire mihitsy aloha kah !

 

 

OK, "A mon pays !" izany e, mandra-pahatongan' izay kobonin'ny rahampitso indray fa soap opera gravy be ity. Efa hitovy halava amin'ny Beautiful.

 

 

Dia ampiako tononkalo kely fa i simp efa nanisy vazo io ambany io :

"...

He ! ry masoandro izay osaosa taratra

Mbola aiza iky ny andro fahavaratra :

ny kotroka sy tselany,

ny rahona havelany ,

ny aizim-be hatafiny,

ny orana hafafiny,

no vao izay sahady dia sarisarin-tsaona

no isantaranay ity andro lohataona !"

 

Rado  in-"Masoandro sasatra"

 

 

Dia ny aina no matezà aby rey olona !!!

Vive l'OLP-malagasy, miara-dia amin'i Finoanaranoray.

 

 

 

Fihavanana, adidy, fihatsaram-belatsihy.

Nampidirin'i ikalamako | 25 Nov, 2008

Ny hazo voaroy ihany no hazo voangaly. Angaliko ianao raha tia ahy ; fa raha tsy tia ahy ianao, mba tofoka aho ;  ary  raha manova ianao mba afoiko ; fa ny “fitia mifamaly mahatsara fihavanana”.
Aza boraborahana ny fihavanana fa ny “fihavanana tahaka ny voara, ka raha vakina, misy vitsika”.
Manaova toy ny maso sy orona ka iray alahelo. Koa raha soa, miara-tsoa, ary raha ory, miara-mitondra.

Fanehoan’ny Ntaolo ny FIFANKATIAVANA sy FIHAVANANA  ireo ambony ireo.

Ary mbola maro ireo Malagasy mbola mandala ny Fihavanana.

Rehefa lavitra ny tanindrazana dia tena aseho mihitsy io fifankatiavana io, ka azo lazaina mampiavaka antsika ihany amin-drizareo tandrefana izay samy maka ho azy izany.

KANEFA :

Rehefa lavitra tanindrazana dia samy manana ny olona mahazatra azy hiarahana : mitovy fisainana, mitovy fiaviana, mitovy firehan-kevitra, mitovy lafin-kavana, mitovy finoana, mitovy asa, mitovy sekoly, mitovy fari-piainana, mitovy fahendrena, mitovy hadalana.

Rehefa lavitra tanindrazana dia mazavazava kokoa ireo fahasamihafana ireo satria kely ny sehatry ny fiaraha-monina.

Rehefa lavitra tanindrazana dia samy miady mafy amin’ny fiainana ary samy miezaka hanana ny tsaratsara kokoa. Misy ny mifanampy, misy ny mifaninana. Mety daholo izany fa ny tanjona dia hanatsara fari-piainana.

 

Fa rehefa lavitra tanindrazana ihany koa dia miova manaraka ny fiainana iainana ny dikan’ny Fihavanana :

- dia matetika mivadika hoe : tiavo ny namanao hihinananao ny hamaminao.Tongue out

- dia matetika mivadika hoe : aleo very tsikalakalam-pihavanana toa izay very tsikalakalam-bola.

- dia matetika mivadika hoe : fihavanana fanambakana ny Fihavanana manomboka amin’ny renintsoratra F lehibe nolalain’ny Ntaolo (hoy izay Olon-dehibe nivahiny tato aminay izay rehefa nitafatafa momba ny fiovan’ny fihavanana aty ivelany izahay).

- dia matetika mihamafy ny hoe : havako raha misy patsa, fa raha lany ny patsa havan-tetezina.

- dia matetika fihatsaram-belatsihy sisa no anaovana ny adidy (voatery asaina na olona mahasosotra aza raha tena tsy azo ialana ; raha azo ialana moa dia vitaina amin’ny tsikitsiky fotsiny ; voatery vangiana ihany koa raha misy fahoriana fa tsy dia hoe avy amin’ny fo no hidododoana).

 

Ka rehefa atao ny kajy dia mihalefy ny fomba malagasy sy ny fandalàna ny Fihavanana rehefa lavitra tanindrazana. Tsy hoe tsy hita izay maharatsy azy fa lasa tsy dia laharam-pahamehana intsony fotsiny.

Raha misy ny disadisa eo amin’ny antokon’olona roa, dia azo atao mihitsy ny tsy mifanasa raha misy fifaliana. Tsy mahataitra ny manodidina na tsy voaasa aza ianao, tsisy manodidina tohina amin’izany akory. Tsy mikredy mihitsy ny manodidina rehefa misy évité fa tsy invité. Mandeha zatra ilay fiainana amin’io fa FIFALIANA sy FAHASOAVANA tsinona kah. Azo tsy iaraha-mizaka iny.

Raha misy ny disadisa eo amin’ny antokon’olona roa, dia azo ampandrenesina daholo ihany ny tapaka sy namana tsy ankanavaka raha misy fahoriana. Mahataitra ny manodidina raha tsy midododo ianao ilay azo tsy nasaina tamin’ny fifaliana. Mahataitra ny manodidina raha tsy voaantso ianao, tsisy manodidina tsy tohina amin’izany.  Mikredy mihitsy ny manodidina fa tsy misy azo évité-na. Mandeha zatra ilay fiainana amin’io fa FAHORIANA tsinona kah. Azo/mila iaraha-mizaka iny.

Dia miala tsiny miala fondro aho raha tohina daholo ny manodidina fa amiko ny hoe Fihavanana dia avy amin’ny FO ny fiaraha-mitsiky raha misy fifaliana, ary fiaraha-miondrika raha misy fahoriana. Impiry moa no melohina ny “manao maty vao ramalala” !

Rehefa avy tsy niara-nifaly nandritra ny fotoana maro ve dia TSY MAINTSY hiara-hiondrika amin’ny andro iray amin’ny anaran’ny fihatsarambelatsihy. Dia rehefa hisaraka, dia fiteny ny hoe “eny ary fa dia tsy ho ny ratsy intsony anie no hifanodiavantsika fa mba ho ny tsara indray”, nefa dia haiko izao – satria efa nataony ahy indray mandeha - fa rahampitso raha mifanena eo am-bavahadinay indray izahay (fa miasa ao amin’ilay mpifanolo-bodirindrina aminay izy) dia hahodiny toa ny mahazatra ny lohany.

Dia hitako miala any indray ny kristiana be vontom-pinoana : "aza manao an'izany ianao fa hoy ny baiboly hoe raha misy..." HALTE !!! Tsia ; raha misy  mamelaka ny takolako havanana, tsy omeko kosa ny havia fa narary kle ! Tonga dia direkta be tsisy alaharo no valiny. Miala tsiny fa fitia mifamaly io. 

Tsia, manaja ny safidin'ny hafa aho. Raha te-hamitram-pihavanana amiko ny olona iray dia afaka nanao izany ary afaka hanao izany fa tsy miandry fahoriana hidona vao voatery hanao izany. Samy olon-dehibe dia samy tompon’andraikitry ny fihetsiny sy ny fisainany. Izy no tezitra ka tsy azoko terena handravona fihavanana izy raha tsy vokatry ny fony.

Ary miangavy ny manodidina aho mba tsy ho tohina amiko amin’ny fihetsiko amin’ny androm-pahoriana toa ny TSY nahatohina azy  ireo tamin’ny androm-pifaliana.

Ny fihetsiko tsy fanivaivana ny maty akory, fa ny maty tsara levenana, ny velona kosa no homem-boninahitra – kanefa ny voninahitra hifanomezana fa tsy omen’ny iray fotsiny. Toa ny nataoko tamin’ny maty rehetra (Rado, Père Ralibera, Miriam Makeba, raha tsy hitanisa afa-tsy  ireo aho) dia naondriko ny lohako, nanokana 10 mn fanajana azy aho. Ary mino aho fa nahafaly kokoa ny maty raha nidododo nijery azy fony narary ireo maro nidodododo nony lasa izy – na nidodododo nony efa teo am-bavahoan’ny ora farany izy.

 

Tsy araham-pihatsarambelatsihy ny Fihavanana, raha tsy izany dia aleo apetraka an-tsisiny izy aloha dia aleo samy maka ho azy toa ny tandrefana.

 

POURQUOI  JE  BLOGGUE  POUR  LE  FIHAVANANA angamba no tsara natao lohatenin’ity.

Miangavy an-tànan-droa re !

Nampidirin'i ikalamako | 24 Mar, 2008

“Aza ampijaliana ny tenintsika” hoy i DadaRabe indray andro tany amin’ny hevitra nandehandeha tany. Izaho koa angamba isan’ny nametraka sangisangy zary tenany indray andro hoe fa maninona no tsisy mari-piatoana ilay lahatsoratra. Vao haingana koa aho  nahita hevitra toy ny hoe : "fanalana sy fitaizana no eto",dia nanoratra ilay ranamana hoe : rehefa fa tsy refa, fotoana fa tsy fotôna, hoe fa tsy oe, sns, tsy tsaroako daholo.

Nisy namana iray teto moa niresahako indray andro momba ny antony tokony mahatonga izany rehetra izany dia voatanisany tao ny hoe :

- mety fohy ny fotoana ananan’ireo namana any Madagasikara : ny tosaka ambany be nefa ny vola aloa betsaka ihany.

- mbola votsa mitady ny faingo sy ny teboka ny ankamaroany.

- ny zava-dehibe izy mianatra mampiasa solosaina aloha fa izany resaka fanoratra izany manaraka ihany

Ekeko daholo izany rehetra izany, nefa mino aho fa ny fampandrosoana ny tanintsika dia ny fanajantsika indrindra indrindra ny antsika : atomboka amin’ny fiteny sy ny teny malagasy izany. Andrianiko ny teniko, fandre matetika io fiteny, izany hoe ataoko toa ny andriana ny teniko.

Tanjona kinendrin’ny "Tetikasa Telomiova" ohatra ny fampiroboroboana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny aterineto, fa ahoana moa no hiroboroboany raha ny teny malagasy aza toa very hasina fa na simba aza dia tsy olana, fa ny zava-dehibe ny aterineto. TSY AZO ATAO MIARAKA VA RE NY MIANATRA ATERINETO SY MAMEHY NY TENY MALAGASY ?

Marina fa misy ny frantsay tsy mahay manoratra ny teniny, na ny anglisy tsy mahafehy ny fanoratra ny teny anglisy. Moa dia tsy maintsy manao toa azy ireo isika fa tsy hanao ezaka hanaja sy hilofo hamehy ny tenintsika ?

Sady ny teny malagasy dia isan’ireo mora soratana satria izay andrenesanao azy no hanoratanao azy fa tsy mila irony satroka sy tsindrim-peo isan-karazany irony loatra. Moa tsy vetivety sy moramora kokoa manoratra fotoana noho ny fotôna ? Dia sarotra ve ny mamerina izay hita voasoratra amin’ny lahatsoratry ny namana hafa ka ohatra ny hoe dia soratana miaraka amin’ny haintso fa tsy toa ny andrenesana azy fotsiny hoe oe,  ny mampme tsy toa izao no fanoratra azy fa mampiomehy. Dia tena mila fotoana lavabe ve ny manoratra ireny na ambany aza ny tosaka ?

Rehefa miteny isika dia mino aho fa sady mieritreritra fa ny teny malagasy tsy manana ô fa oa, fa ny teny malagasy mampiasa y amin’ny faran’ny teny, fa ny teny malagasy tsy manana ny litera u, fa ny teny malagasy dia mampiasa haintso marobe amin’ny lohan’ny teny fa tsy re izy ireny rehefa tononina : hafa, hoe, hafatra,... ka mino aho fa tsy dia handany fotoana loatra raha mba samy mizatra manoratra sy mieritreritra amin’ny teny malagasy madio. Raha mila manenjika fotoana moa amin’ny fampidirana lahatsoratra, tsy azo atao ve manokana andro hafa manaraka mba hamerenana mamaky azy ireny sy hanitsiana izay diso ?

Tsy mamely akaiky andranona na ranona ity lahatsoratro ity fa mba fiangaviana an-tànan-droa fotsiny rey olona, averiko indramina ilay tenin’i DadaRabe hoe “aza  ampijaliana re ny tenintsika !” fa lova sy harentsika io. Ny an’ny hafa aza ve asaina hianarantsika dia ny antsika indray no tsinontsinoavina ?

Matoa aho manoratra ity dia noho ny fahatsapana fa mihamaro ireo lahatsoratra ahitana taratra ireo, ary dia marina ilay hevitra napetraky ny namana tany ho any hoe “Fanalana sady Fitaizana” no eto.

Miala tsiny raha lava dia lava ny lahatsoratra fa be loatra ny aingam-panahy ka tsy aritra intsony ny tsy hamoaka azy. Raha diso ny teniko avereno amiko fa aza izaho no ariana ; ataovy toa ny voankazo an’ala ka ny mamy raiso fa ny mangidy kosa ario. Misaotra betsaka.