Atolotro manokana ho an'ilay namako tsy foiko izay amin'izao ora manjombona izao.
Fihina be rakembako.