Vaovao fohy momba ny fanarenana ny Rovan'i Manjakamiadana

Nampidirin'i ikalamako | 29 Okt, 2009

Afaka andro vitsivitsy dia hiherina ny andro nahamay ny Rovan'i Manjakamiadana, ny alin'ny 6 novambra 1995.

Maro ny hetsika efa hita sy re momba ny fanarenana azy io. Mahavelom-bolo anefa ankehitriny fa efa mandroso miadana, saingy mbola lavitra ezaka izany.

Ankehitriny moa dia ny "Comité National du Patrimoine", komity manokana natsangana teo anivon'ny Fitondram-panjakana tamin'ny taona 2006, no miandraikitra mivantana izany fanarenana izany, miaraka amin'ny Fikambanana "Fanarenana ny Rova".

Notsinjaraina ho ambaratonga 4 ny asa tamin'izany ka ny tapany voalohany sy faharoa dia nokendrena ho vita mialoha ny faran'ny taona 2009.

Azo lazaina fa tàna ny fanamby : fanamafisana ny fototra sy ny andry, famerenana na fanoloana ireo vato ary ny famitana ny tafo solaitra sy vifotsy toa ny tany am-piandohana.

Tsy nataon'ny komity ho tompon-trano mihono anefa isika Malagasy izay miandrandra izany fanarenana izany, ka dia indro atolony ny tarehimarika sy ny fanazavana fohifohy momba ny fizotran'izany adidy makadiry napetraka amin'izy ireo izany.

Manentana sy manantena ny fandraisan'ny maro anjara hatrany koa izy ireo fa ny tao-trano tsy efan'ny irery tokoa.

 

Programme de restauration // Programan'asa : Jereo eto

Plan de l'enceinte royale et vue du site aujourd'hui // Ny Rova fahizany sy ankehitriny : Jereo eto.

 

Contexte hisotrique et technique du projet. Situation des travaux en cours (Mai 2009). Financement des travaux en cours // Tantara fohy sy ny tetikasa. Toe-draharaha ankehitriny (Mey 2009). Famatsiana ara-bola ny asa eo andalam-panantanterahana : jereo eto

Les prochaines étapes (3ème et 4ème phase) // Ny ambaratonga manaraka (tapany fahatelo sy fahaefatra) : jereo eto.