Jolay, jolay, jolay...
Hatrany mahamay,
Vesaran'ny tsiahy.
Sady mainka indray,
Ity toa niampy iray.