ho soa ny taon-tseraserantsika 2008 !  

 

( ary ... toa nanomboka sy hitohy amin'ny rano izany taona izany k'ity !!! )