Ampofopofo be isaky ny avy misakafo hariva nandritra ny roa herinandro izay.

💜💜💜

Tositosy sy fihimpihina nandritra 14 ora tsy miato hatramin'ny troatra farany sy ny nivadihan'ireo maso toa kanety ireo ho fitaratra, omaly.


🐾🐾  💜  🐾🐾 💜 🐾🐾 💜 🐾🐾 💜 🐾🐾 💜 🐾🐾 💜 🐾🐾 💜 🐾🐾  
#Negrone  

Ny tontalin'ny Fitiavana dia Fanomezana.